Nieuwsbrief Drents Glasvezel Collectief

Het DGC (Drents Glasvezel Collectief) heeft haar tweede nieuwsbrief gepubliceerd. In dit nummer wordt u bijgepraat over de stand van zaken, de laatste ontwikkelingen, de selectie van providers in relatie tot de wensen, en over de verdere planning. Op dit moment hebben zich, naast Anloo, al zo’n 30 dorpen bij dit initiatief aangesloten. Het ontwerp van het netwerk is klaar en biedt ruimte voor meer dan 6000 aansluitingen. Ook financieel lijkt een en ander realiseerbaar.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Hemmeldag/NL Doet morgen vanaf 9.00 uur vanuit het Dorpshuis

In het Dorpshuis hangt dan een lijst met de mogelijke klussen waaruit je kunt kiezen. Naast het gebruikelijke opruimen van zwerfvuil in en om Anloo zijn er dit jaar ook andere klussen die geklaard mogen worden. De speeltoestellen van de school op het schoolplein zijn aan een schoonmaak beurt toe. Er zijn ook handen nodig om het Natuurpad oftewel ‘Brams bosje’ dat nu erg overwoekerd is, weer toegankelijk te maken. 
Men kan een schapenhek plaatsen bij de toegang tot het Speulkoelbos. De schop mag in de grond voor de aanleg van een flinke moestuin achter de Etstoelschuur: voor belangstellende dorpsbewoners en de kinderen die meedoen aan “Samen leren rond OBS Anloo”.
Het fietsenhok van het dorpshuis kan een nieuw dakje gebruiken en de voorjaarsschoonmaak in het Dorpshuis behoeft enige nijvere handen.  
 
Dus inwoners/vrijwilligers, maar ook kinderen (uiteraard onder begeleiding van hun ouders/verzorgers) uit ons mooie dorp: pak de kwast, hark, bezem en/of handschoen en vooral je goede humeur op en doe mee!  Net als de vorige keer zorgen Vrouwen van Nu dat er om negen uur onder meer koffie en thee in het Dorpshuis klaar staan. We gaan om half tien aan de slag vanaf het Dorpshuis en verheugen ons rond het middaguur op een gezellige nazit met soep en broodjes.
Vereniging Dorpsbelangen Anloo ziet u graag morgen!

Nieuwe uitgave van Dorpsnieuws en Anloo vergroent

Het maartnummer van Dorpsnieuws, met als bijlage de nieuwsbrief van Anloo Vergroent, staat op de site. In Dorpsnieuws dit keer o.m. informatie over het paasvuur op 1 april, een terugblik op 2017 van Vereniging Dorpsbelangen, en aankondigingen van diverse evenementen die de komende weken plaatsvinden. In de nieuwsbrief van Anloo Vergroent o.a. informatie over keuzes die je al dan niet kunt maken om je gedrag om te buigen in een groene richting.

Klik hier om naar Dorpsnieuws en de nieuwsbrief van Anloo Vergroent te gaan.