Dorpsnieuws en verkeersinfromatie

Het decembernummer van Dorpsnieuws staat op de site. Er is de komende tijd weer van alles te doen in Anloo dus houd de agenda in de gaten. In Dorpsnieuws o.a. informatie over diverse wegwerkzaamheden die de komende tijd worden uitgevoerd. Verder nieuws over het project Anloo Vergroent, een fitheidstest georganiseerd door Gavas, nieuws van Vrouwen van Nu en over het project ‘Samen leren rond OBS Anloo’.

 

 

Klik hier om naar het decembernummer van Dorpsnieuws te gaan.

Klik hier om naar een speciale pagina over de wegwerkzaamheden te gaan.

Via een knop op de pagina Nieuws en Oproepen kan deze verkeersinformatie ook worden bereikt. De pagina zal de komende weken waar nodig worden geactualiseerd.

‘Bevolking Anloo in middeleeuwen uitgeknepen door bisdom’

Inwoners van Anloo en omgeving hadden het in de middeleeuwen een stuk slechter dan tot nu toe wordt aangenomen, stelt archeoloog Cuno Koopstra in een reportage van TV Drenthe. Hij vermoedt dat iedereen werd uitgeknepen door het bisdom. “Alles draaide om het zo efficiënt mogelijk opslaan en vervoeren van graan en vee”, zegt Koopstra. De archeoloog deed eerder onderzoek naar de grafkelder van de Magnuskerk in Anloo.

In de Magnuslezing op woensdagavond 15 november zet Cuno zijn ideeën uiteen. Het tweede deel van de avond is in handen van de bekende arabiste Petra Stienen.

Voor meer informatie over de lezingen en opgave klik hier.

Voor de reportage op RTV Drenthe klik hier.

Dorpsnieuws November 2017

De november-uitgave van Dorpsnieuws Anloo staat op de site, aangevuld met de Nieuwsbrief nr. 10 van Vereniging Historisch Anloo, en de eerste nieuwsbrief van de projectgroep ‘Anloo Vergroent’.

In Dorpsnieuws o.a. een uitnodiging: Taolschulte en keurnoten van het Huus van de Taol in Aa en Hunze wilt het levendige arfgoed – de Dreentse taol – under de aandacht holden van de inwoners in de gemeente. Zij wilt daorom graog het spel’Wel hef geliek’speulen, saomen met belangstellenden in heur gemeente. Een gezellige activiteit waorin bezundere woorden en olde veurwarpen veurbij komt en waor oet dree antwoorden het goeie raoden mot worden. Vaok wordt er herinnerings an de veurwarpen ophaold. Um een vromd woord mot nogal is lachen worden. Al met al een bezigheid die lol en plezeer oplevert. Elke (buurt)vereniging, club of welke groep dan ok kan zuch hierveur anmelden.
De groep vrag hierveur een kleine onkostenvergoeding, geef je zo gauw meugelijk op, want de
belangstelling is groot! Liekt je het wat dat dizze vrijwilligersgroep in het jaor 2017 -2018 een middag of
aovend bij je komt um het spel saomen met je te speulen, dan kuj contact opnimmen met de taolschulte
van Aa en Hunze, Jan Hartlief: 0592-263148/06-46325905 of jghartlief@ziggo.nl

Klik hier om naar de nieuwsbrieven te gaan.

Nieuw initiatief: Anloo Vergroent

Onder het motto ‘Anloo Vergroent’ is een initiatiefgroep aan het verkennen we hoe we in Anloo aan duurzaamheid kunnen werken. In de groep zitten Anloërs en leden van de Magnuskerk. In Anloo zijn al veel mensen betrokken bij het thema duurzaamheid. Zo is de Magnuskerk sinds deze zomer Groene Kerk. Dat betekent dat er telkens nieuwe passende stapjes in de duurzame richting worden gezet. 

De wedstrijd ‘Duurzaamste dorp van Aa en Hunze’, georganiseerd door de gemeente Aa en Hunze, is een extra uitdaging om aan de slag te gaan. Het plan is niet zozeer het duurzaamste dorp te worden, maar vooral dat duurzaamheid niet meer weg te denken is, en groeit.

Hoe?

Het idee is, samen te zoeken naar eenvoudige stappen die voor iedereen binnen bereik liggen. Daarbij hopen we dat er een blijvend groen geluid gaat rondzingen in Anloo. Er gebeurt al van alles, maar we weten het vaak niet van elkaar. We denken aan een vaste groene rubriek in of bij het dorpsnieuws en berichten op de websites van dorp en kerk. We delen ervaring en kennis, zodat we elkaar inspireren. Tenslotte hopen we regelmatig een project(-je) op poten te zetten, dat een extra impuls geeft aan het geleidelijk vergroenen van Anloo. Klik hier om de nieuwsbrief van ‘Anloo Vergroent’ te bekijken.

Weekend met een groen randje: 3, 4 en 5 november 2017

Als eerste project organiseert Anloo Vergroent een weekend met een groen randje. Op 4 november is de landelijke Natuurwerkdag en de landelijke Duurzame Huizenroute. Voor Anloo Vergroent aanleiding voor het organiseren van een weekend met een groen randje. U bent van harte welkom!

Vrijdag 3 november

 • 18.30 – 19.00 uur: Uitgifte van de bestelde biologische bloembollen (graag gepast betalen)
 • maandelijkse inzameling voor de Voedselbank onder de toren van de Magnuskerk

Zaterdag 4 november

 • 9.00 -12.00 uur: Natuurwerkdag bij het Speulkoelbos. We nemen vooral de beplanting langs het zandpad aan de zuidkant onder handen. Er is werk voor ongeveer 15 mensen. Voor gereedschappen en dergelijke zorgen wij, en natuurlijk ook voor koffie met koek! Na afloop staat er voor de deelnemers lekkere soep klaar. Opgeven bij Gerard Scholtens (gjmscholtens@gmail.com) of Klaas Brinkman (janniewilms@gmail.com)
 • 10.00 uur en om 12.00 uur: Het ‘Warmejashuis’ van familie Bakker-Elema aan Annerweg 17 doet mee aan de Duurzame huizenroute. Het huis is dan open voor bezichtiging en uitleg. Het Warmejashuis is een duurzaam gebouwde omhulling om / over een bungalowtje uit de jaren ’60. Meer info/aanmelden via de site www.duurzamehuizenroute.nl.
 • 12.30 uur: Lunchlezing duurzaam bouwen door Karin Elema in het Warmejashuis, Annerweg 17. Neem zelf brood mee, iets te drinken staat klaar. Vanwege beperkte ruimte graag even aanmelden via e-mail: karin@bbkk.demon.nl. De lezing is ook geschikt voor geïnteresseerde kinderen (9+).
 • 18.00 – 20.00 uur: Groene borrel met vegetarische soepenproeverij en groene borrelpraatjes. 
  • 18.00 uur: Inloop in de Magnuskerk; wijn, bier en een sapje staan gereed
  • 18.20 uur: Welkomstwoord door de initiatiefgroep Anloo Vergroent. Daarna vertelt wethouder Co Lambert over duurzaamheid in de gemeente
  • 18.30 uur: Vegetarische soepenproeverij, ingeleid met een muzikaal moment door een gelegenheidsensemble
  • 19.00 uur: Duurzame doeners doen kort hun verhaal, waaronder Henk Tiems over duurzame maisteelt, Elsje en Pim Zaalberg over vegetarisch eten en Meyke Beekman over duurzame levensstijl

Voor het avondprogramma hoeft u zich niet op te geven. Deelname is gratis, maar een vrijwillige bijdrage aan de onkosten is welkom.

Zondag 5 november

 • Voor 10 uur: Mogelijkheid voedsel voor de Voedselbank te brengen bij de Magnuskerk
 • 10 uur: Feestelijke oogstdienst met een rijk versierde oogsttafel en cantorij Cantazet.
 • Aandacht voor spirituele kanten van duurzaamheid. Thema: beheren of beheersen?
 • Na de dienst: Koffiedrinken en planten van biologische bollen bij de kerk.

Voor meer informatie, meedoen of doorgeven van ideeën:

Karin Elema: karin@bbkk.demon.nl of tel. 0592-769010 / 06- 46 67 17 22

Meyke Beekman: meykebeekman@yahoo.com of tel. 06- 41 30 60 97

Magnuslezing 2017: de schat naast de voordeur – als je er oog voor hebt!

De bekende arabiste Petra Stienen, regelmatig op tv te zien, zal op woensdag 15 november in Anloo de Magnuslezing 2017 verzorgen, samen met archeoloog Cuno Koopstra. De Magnuslezing is in vier jaar uitgegroeid tot een spraakmakend en zeer gewaardeerd evenement, waar ook bekende persoonlijkheden graag aan meewerken. Ook dit jaar staat deze combinatie van sprekers garant voor een boeiende avond, onder de noemer ‘De schat naast de voordeur – als je er oog voor hebt!’.

 

 

Geheimen van de Magnuskerk

Archeoloog Cuno Koopstra verzorgt het eerste deel van de avond. Hij was vorig jaar een van de onderzoekers die de grafkelder in de Magnuskerk hebben blootgelegd. In het rapport ‘Geheimen van de Magnuskerk’ zet hij interessante ideeën uiteen over onder meer de Bisschopshof in Anloo, waar de Magnuskerk deel van uitmaakt. Een schat aan historie naast de deur! In zijn lezing gaat hij daarop in en zal hij schetsen hoe het er in de 11e eeuw uitzag – en wat daar nu nog van te zien is.  

 

Een veelkleurig mozaiek van culturen

Hierna neemt Petra Stienen (foto: Jeroen Poortvliet) de bezoekers van de Magnuslezing mee op haar reis door de verschillende talen en culturen. Zij laat via haar boeken over het Midden-Oosten en de Roermondse wijk de Donderberg zien hoe ze uiteindelijk de schat weer naast de voordeur vond. Als Roermondse vertrok Petra Stienen op jonge leeftijd naar het Midden-Oosten. Door haar jarenlange verblijf in Egypte en Syrië leerde zij het belang van veelkleurigheid in een samenleving. Zij zag hoe conservatieve en politieke krachten steeds meer die mozaïek van talen, culturen en religies wilden onderdrukken. Na terugkomst in Nederland merkte zij dat ook wij worstelen met de vraag hoe om te gaan met verschillen. En hoe belangrijk het is om open te blijven staan voor de stem van de ander.

De Magnuslezing 2017 is op woensdag 15 november, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang bedraagt € 15,-. Omdat we een grote belangstelling verwachten is het noodzakelijk vooraf een plaats te reserveren (maximaal 2 kaarten per persoon). Inwoners van Anloo en leden/donateurs van Historisch Anloo krijgen voorrang en kunnen nu al aanmelden, voor anderen is de inschrijving open vanaf maandag 6 november 12.00 uur. We vertrouwen erop dat mensen die niet handig zijn met de computer wel een buurman of familielid weten te vinden die de aanmelding even verzorgt.

Popkoor NiceAn’Loose kan uw stem goed gebruiken!

Als u lid bent van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe dan kunt u met uw stem het popkoor van Anloo steunen!

De Rabobank Assen en Noord-Drenthe  draagt het verenigingsleven een warm hart toe en organiseert ook dit jaar weer de Rabobank Clubkas Campagne. Die vervangt de kleinere sponsoraanvragen van verenigingen en stichtingen.

Het beschikbare bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal stemmen. Dus elke stem helpt!

Klik hier om naar de stempagina van de Rabobank te gaan.

 

Uitnodiging lezing Harm Post op 3 oktober

Rotaryclub Zuidlaren-Anloo organiseert openbare en gratis toegankelijke lezingen voor belangstellenden uit Zuidlaren en omgeving. Het thema is “Kopstukken”. Personen uit de Noordelijke regio vertellen een persoonlijk verhaal over hun loopbaan, met nadruk op de inhoud van het werk, de maatschappelijke, ethische uitdagingen en spanningen daaromheen. De lezing op 3 oktober aanstaande wordt verzorgd door Harm Post, die tot september 2017 directeur-bestuurder was van Groningen Seaports.

Thema “Economie en Ecologie in balans”
Sinds 2000 heeft Groningen Seaports een sterke economische en duurzame ontwikkeling van de Eemshaven, de havens in Delfzijl en de aangrenzende industrieterreinen gestimuleerd. In haar
ambities zet het bedrijf in op groei in de sectoren chemie, energie (data) en recycling. Zo ziet het chemiecluster in Delfzijl kansen voor vergroening van de productie en is de Eemshaven uitgegroeid tot een groene Energyport, waar zich grote energieproducenten aan de rand van de Waddenzee hebben gevestigd. Als uitvalsbasis voor de offshore-windindustrie en de vestiging van het Google-datacenter is de Eemshaven uitgegroeid tot het “stopcontact” van Nederland.
Groningen Seaports staat voor de uitdaging grote economische ontwikkelingen aan de rand van de
Waddenzee uit te voeren in harmonie met de leefomgeving.

De lezing vindt plaats in het Grand Café, de Millystraat 8, Zuidlaren om 20.00 uur. Inloop vanaf 19:30 uur. De toegang is gratis. Advies om te parkeren op de Brink te Zuidlaren. Na het eerste deel (45 min.) is er een korte pauze, gevolgd door het tweede deel met afronding van de lezing. Daarna is er uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en discussie. De afronding is uiterlijk om 22:00 uur