Themadienst Magnuskerk voor alle inwoners Anloo

Aan het einde van het activiteitenjaar is er traditioneel een themadienst in de Maguskerk. Dit jaar is het thema: ‘Je leven delen’.

Er is een kerkdienst om 10.00 uur met Avondmaal en daarna worden de klokken van de Magnuskerk kort geluid om alle inwoners van Anloo uit te nodigen om met ons te komen koffiedrinken. Voor koffie, koek, limonade of een glaasje wijn en lekkere hapjes wordt gezorgd.

U bent allen van harte welkom!!

REMINDER – Protesteer tegen plannen gaswinning

Nog geen proteststem uitgebracht? Doe het dan nu!

Ongeloof, bezorgdheid, verbijstering en woede. Dat komt in je op als je leest dat de NAM – na alle ellende bij onze Groninger buren te hebben veroorzaakt – nu plannen ontwikkelt om gas te gaan winnen rond Assen en in de Kop van Drenthe. Een besluit hierover zal komende zomer worden genomen, maar gelukkig hebben de lokale overheden hier ook iets over te zeggen. De gemeenten Tynaarlo en Aa & Hunze hebben hun zorgen al kenbaar gemaakt. Voor meer informatie vindt je hier een artikel dat afgelopen week in Dagblad van het Noorden stond, of je kunt terecht op het gemeentehuis in Gieten; daar liggen alle stukken ter inzage. Je kunt ook hier klikken om de stukken online op te vragen.

Iedereen kan tot 19 juni a.s. zijn zegje doen over het nu voorliggende plan en Vereniging Dorpsbelangen Anloo wil een stevige proteststem aan de gemeente Aa & Hunze uitbrengen. Om dat protest te kunnen onderbouwen is de steun van zo veel mogelijk inwoners van Anloo noodzakelijk en we roepen iedereen hierbij op uw proteststem uit te brengen door
 
 
Hebben buren of kennissen geen internet? Help hen dan even om namens hen het formulier in te vullen.

Protesteer tegen plan voor gaswinning Noord-Drenthe

Ongeloof, bezorgdheid, verbijstering en woede. Dat komt in je op als je leest dat de NAM – na alle ellende bij onze Groninger buren te hebben veroorzaakt – nu plannen ontwikkelt om gas te gaan winnen rond Assen en in de Kop van Drenthe. Een besluit hierover zal komende zomer worden genomen, maar gelukkig hebben de lokale overheden hier ook iets over te zeggen. De gemeenten Tynaarlo en Aa & Hunze hebben hun zorgen al kenbaar gemaakt. Voor meer informatie vindt je hier een artikel dat afgelopen week in Dagblad van het Noorden stond, of je kunt terecht op het gemeentehuis in Gieten; daar liggen alle stukken ter inzage. Je kunt ook hier klikken om de stukken online op te vragen.

Iedereen kan tot 19 juni a.s. zijn zegje doen over het nu voorliggende plan en Vereniging Dorpsbelangen Anloo wil een stevige proteststem aan de gemeente Aa & Hunze uitbrengen. Om dat protest te kunnen onderbouwen is de steun van zo veel mogelijk inwoners van Anloo noodzakelijk en we roepen iedereen hierbij op uw proteststem uit te brengen door
 
 
Hebben buren of kennissen geen internet? Help hen dan even om namens hen het formulier in te vullen.
 
Vereniging Dorpsbelangen Anloo

Paasvuur 2017

Op 1e paasdag om klokslag 19.30 uur werd aan de Schipborgerweg het paasvuur 2017 ontstoken. Hierbij een aantal foto’s.

Previous Image
Next Image

Viering 200 jaar school in Anloo – Geschiedenis met toekomst!

Op zaterdag 20 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur zal de feestelijke afsluiting plaatsvinden van de viering van 200 jaar school in Anloo.

U bent allen welkom van 13.00 uur tot 17.00 uur, op school en op het schoolplein. ENTREE IS GRATIS! Tegelijkertijd zal in het Dorpshuis de open dag worden gehouden van Historisch Anloo en u kunt zo gemakkelijk binnendoor lopen van het ene naar het andere evenement!

De viering is bedoeld voor alle belangstellenden, oud-leerlingen, ouders, inwoners van Anloo en omliggende dorpen, kortom iedereen die het leuk vindt om stil te staan bij de rijke historie van de school, en natuurlijk voor alle kinderen! Voor vermaak wordt gezorgd.

Het programma staat bol van leuke activiteiten: u kunt natuurlijk veel foto’s, dia’s en films bekijken, attributen of lesmateriaal uit een (ver?) verleden, lessen volgen uit vroeger tijden, een lezing over kinderliteratuur bijwonen en optredens van de kinderen bekijken. Er zal een marktje worden gehouden met onder andere boekenverkoop en een hoop leuke ouderwetse en moderne spelletjes, knutselen, en koekjes bakken en pannenkoeken voor de kinderen. Bovendien is er een open podium voor de kinderen, waar zij hun talenten kunnen laten zien!

Komt allen en zeg het voort, als u iemand kent die misschien graag zou komen, maar die we mogelijk niet bereiken via deze website, met de nieuwsbrieven of huis-aan-huiskranten!

Werkgroep 200 jaar school (Elsje, Marleen, Bettina, Albert, Ruud Mulder)

Uitslag woonwensen enquête

Vereniging Dorpsbelangen Anloo heeft op 8 februari 2016 de eerste huiskamerbijeenkomst in het Dorpshuis georganiseerd. Inwoners van diverse leeftijden hebben verschillende thema’s besproken. Van Zorg en Veiligheid, Ontmoetingsmogelijkheden tot de Leefbaarheid en Toekomst van ons Anloo. Van alle thema’s zijn we in eerste instantie op Woningbouw teruggekomen.

Om goed beslagen ten ijs te komen bij mogelijke vervolgstappen hebben we in oktober 2016 de woonwensen enquête huis aan huis verspreid. Van de 160 uitgezette vragenlijsten zijn er 97 retour ontvangen. Klik hier om de complete uitslag van de enquête te downloaden.

Expositie Jaap de Jonge Photography

In het kader van de ‘Open Atelier Route’ van de stichting Beeldend Kunstenaars Aa & Hunze is er op zaterdag 25 en zondag 26 maart een expositie van Jaap de Jonge Photography. U kunt op beide dagen van 11.00 tot 17.00 uur terecht aan de Schipborgweg 3 in Anloo.

Mariaconcert door Kielzog Vrouwenkoor in Anloo

Marialiederen in de Passietijd, dat is de rode draad van het concert dat het Kielzog Vrouwenkoor op zondag 26 maart a.s. geeft in de Magnuskerk in Anloo. Aanvang is om 19.30 uur, entreeprijs €8,-.

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over Maria in haar verdriet om de gekruisigde Christus. ‘Stabat mater dolorosa’ betekent ‘De moeder stond bedroefd’ (bij het kruis). Het Stabat Mater van A. Vivaldi (1678-1741) wordt gezongen door Jos van der Schoot, en Peter van der Werk en het Stabat Mater van G.B. Pergolesi (1710 – 1736) door de solisten Martha van der Broek, Lisa Sportel (sopraan), Ria van de Laar (alt) en het Kielzog Vrouwenkoor. Het Ave Maria is een gebed dat door miljoenen christenen over de hele wereld wordt gebruikt om Maria te vragen om bemiddeling en hulp bij leven en sterven. Dit gebed heeft in de loop der eeuwen een groot aantal componisten geïnspireerd tot het schrijven van muziek, die niet zelden hun mooiste blijkt te zijn. Het koor zingt het Ave Maria van vier verschillende componisten. Ave Verum corpus natus de Maria Virgine betekent ‘Zie hier het ware lichaam geboren uit de Maagd Maria’. Het Vrouwenkoor zingt het Ave Verum van drie componisten.

Meer informatie is te vinden op www.kielzogkoorschool.nl

Presentatie dialect-onderzoek op 20 maart

Op maandagmiddag 20 maart a.s. 14.00 uur komt Jolien Scholten in het Dorpshuis een presentatie geven over haar dialectonderzoek. Het onderzoek richt zich op de diverse variaties van de dialecten die o.a. in deze streek worden gesproken.

De Nederlandse taal is rijk aan dialectvariatie. De afgelopen twee decennia heeft het taalkundig onderzoek naar de verschillen tussen dialecten op zinsniveau een grote groei doorgemaakt. Dit soort onderzoek kan ons veel vertellen over ons menselijk taalvermogen. Momenteel doet Jolien Scholten (Universiteit Utrecht) onderzoek naar de manier waarop dialecten bezit uitdrukken. Met name in de provincies langs de Duitse grens zijn allerlei interessante taalconstructies te vinden die in het westen en zuiden van Nederland en in Vlaanderen niet voorkomen. Dit maakt deze gebieden tot een heel interessant onderzoeksobject.

Het is heel gebruikelijk om onderzoeksresultaten te presenteren aan collega’s in de taalkunde, maar het lijkt Jolien ook erg leuk om haar resultaten zichtbaar te maken aan de gemeenschap buiten de wetenschap. In het geval van Joliens onderzoek is dat extra belangrijk, omdat haar onderzoek niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van dialectsprekers. Het is dan ook mooi om juist aan die mensen te vertellen wat haar onderzoek ons oplevert.

 Naast het doen van onderzoek verzorgt Jolien ook onderwijs aan de Universiteit Utrecht. In dat kader begeleidt ze nu een student, Hannah Aalbers, die een scriptie gaat schrijven over taal- en dialectvariatie. Hannah zou graag een paar sprekers van het dialect van Anloo willen interviewen voor haar onderzoek. Jolien en Hannah zouden het erg fijn vinden om verder onderzoek te kunnen doen naar het dialect van Anloo en om onderzoeksresultaten (over dialecten in het hele Nederlandse taalgebied) te presenteren aan de mensen in Anloo en uiteraard andere geïnteresseerden.

 

Uitnodiging feestelijke opening BSO Anloo

De buitenschoolse opvang (BSO) die na de voorjaarsvakantie van start is gegaan zal op maandag 13 maart officieel worden geopend. Inwoners van Anloo, Anderen en Gasteren zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Om 14.45 uur wordt de openingshandeling verricht door de leerlingen, samen met gastheer/ gastspreker Gijs Lensink. Gijs en zijn vrouw Fia komen uit Anloo en zijn al vele jaren actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. De kinderen verzorgen een kort optreden. Dorpsbelangen Anloo, OBS Anloo en de BSO zorgen tijdens deze feestelijke opening voor een kleine traktatie.

De BSO in Anloo is nog maar kort gestart, maar is nu al een succes. De kinderen die sinds 27 februari de BSO bezoeken zijn heel enthousiast. Stichting Kinderopvang Rolde (SKR) verzorgt de BSO Anloo die op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is geopend. Bij uitbreidende belangstelling ontstaan ook mogelijkheden voor andere weekdagen en voorschoolse opvang. Voor meer informatie of aanmelding van uw kind, kunt u contact opnemen met SKR via www.kinderopvangrolde.nl of 0592- 242576. Ook kinderen die niet op OBS Anloo zitten, zijn uiteraard van harte welkom bij de BSO Anloo.

Graag tot ziens op 13 maart!

Namens OBS Anloo, Dorpsbelangen Anloo en BSO Anloo