Algemene begraafplaats Gieten

Treurwilg, Algemene Begraafplaats Gieten 2016-02-28 15.33.28 foto H.E.DelicaatTot in het begin van de 19e eeuw werden overledenen veelal in de bebouwde kom, vaak in en rond de kerk begraven. Het was er overvol en omdat er ook niet al te diep werd begraven leidde dit tot onhygiënische en ondraaglijke toestanden. Spreekwoordelijk lag er dan een ‘rijke stinkerd’. Vanaf 1829 werd begraven in kerken verboden. Nieuwe begraafplaatsen moesten nadien buiten de bebouwde kom worden aangelegd.

De grote treurwilg geeft het verdriet aan om de dood van de ander. De gedenktekens zijn vaak versierd met de palmtak als teken van overwinning op de dood. Algemene Begraafplaats Gieten, Symbool Treurwilg 2016-04-09 16.11.52 foto H.E.Delicaat - kopieVeel historische grafmonumenten zijn bewaard gebleven. Bijvoorbeeld de grafstenen voor de familie Buting. Er is een obelisk op het graf van ds. Heerspink uit 1843. Op het graf uit 1864 van Nijenhuis staat een marmeren medaillonzerk.

Achter op het kerkhof liggen RAF militairen waar jaarlijks de 4 mei herdenking in Gieten eindigt met de twee-minuten stilte. De begraafplaats is in het begin van deze eeuw uitgebreid met een urnenmuur en een speciaal veld voor kindergraven.

Het graf spreekt ook tot de literaire verbeelding. Zo dicht Gerard Nijenhuis, schrijver/publicist, in zijn bundel De Toonsoort van de tied (Het Drentse Boek, 2005):

Het Graf

De groeve is al oetbesteed, het graofark daon.

Een kleine wal van zaand lig naost de schacht,

die as ’n enge val zien prooi verwacht.

Graf nummer 80/10 sectie B, achter de laon.

 

De zarken heur bewoners kiekt van under ’t mos,

-dat olde naomen, daotum en plaots, an ’t gezicht

onttrekt, wel dommit, nei en fris, naost heur lig.

Zie spreekt een bitse taol, de taanden lös,

 

de woorden van de onderkaant belicht.

En wat in ’t bovenaordse leven niet bestun,

geheime stilte, verzwegen daoden, dwaollicht

 

en overspel en van de liefde ‘t vrömdst verlangen

en alles wat van moe niet much en wat nooit kun,

het geet in flusterzangen deur de mollengangen!

Terug naar de kaart

Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.