Anloo inleiding

Het dorp Anloo is landelijk gelegen in het “Stroomdallandschap van de Drentsche Aa“, bovenop de Hondsrug, en tussen het Evertsbos en het historisch rijke Kniphorstbos.
In het dorp staan ruim 220 woningen en boerderijen en het heeft circa 465 inwoners (2014). Het dorp heeft een rijke historie waarin de eeuwen oude beeldbepalende Magnuskerk, gesticht rond 800 na Christus, nog steeds een belangrijke rol speelt. De kerk functioneert in de eerste plaats als ontmoetingsplaats van de Protestantse gemeenschap.Vroeger werd er in de kerk ook recht gesproken en eens per jaar, op de derde zaterdag in augustus, wordt sinds 1987 elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten. Samen met het buitengebeuren rond de kerk trekt dit spektakel jaarlijks duizenden bezoekers.
De agrarische sfeer van het dorp is in de loop der jaren bewaard gebleven, maar het aantal actieve agrariërs is in de laatste decennia terug gelopen. Het voorzieningenniveau is door de schaalvergroting gedaald, maar alle noodzakelijke voorzieningen zijn op fietsafstand vanuit Anloo bereikbaar. Voor de verdwenen winkels is een aantal kleinschalige bedrijven terug gekomen. In het dorp is een levenskrachtige basisschool met een regiofunctie gevestigd. De school telt ruim honderdtwintig leerlingen die komen uit Anloo, Anderen en Gasteren.
 
 
 
 
 
 
Ondanks het feit dat het dorp Anloo door onder andere het beschermd dorpsgezicht qua bebouwing en de beperkte uitbreidingsmogelijkheden in de loop der jaren niet zo veel is veranderd, is het een actief dorp met een bruisend verenigingsleven dat veel activiteiten organiseert. Via deze website kunt u kennismaken met onze verschillende verenigingen en hun activiteiten.De Vereniging Dorpsbelangen speelt een coördinerende rol in het dorp en vertegenwoordigt alle verenigingen en dorpsbewoners naar buiten toe als het gaat over zaken die direct betrekking hebben op het functioneren van Anloo als dorp. Door de Vereniging Dorpsbelangen wordt maandelijks het informatieve “Dorpsnieuws” uitgegeven, waarin al het actuele verenigingsnieuws van het dorp publiek wordt gemaakt.Door zijn unieke sfeer en omgeving trekt het dorp met name ‘s zomers veel wandelaars die willen genieten van de prachtige natuur en de rust die met name het Stroomdallandschap van de Drentse Aa biedt. In de Homanshof aan de Lunsenhof is het informatiecentrum van het Stroomdallandschap van de Drentse Aa gevestigd. Zij vormt een uitstekend uitgangspunt voor verschillende wandelingen.

Reacties gesloten.