OBS Anloo

Tegenover de kerk aan de Kerkbrink ligt onze basisschool. De school bestaat in 2016 al tweehonderd jaar. Door de schaalvergroting die in de jaren ’90 in het onderwijs is doorgevoerd, vormt de school nu een onderwijsvoorziening voor de dorpen Anloo, Anderen en Gasteren. Door de ligging in het dorp Anloo, vol historie, middenin het Nationaal Park de Drentse Aa, neemt de school een hele speciale plek in. De school ligt tegenover de Magnuskerk, elke werkdag luiden twee leerlingen uit groep 7/8 om twaalf uur de kerkklokken. Alle leerlingen zingen en musiceren bij het kerstconcert dat ook in de kerk plaats vindt. In augustus, als het hele dorp met de Etstoel terug gaat naar de 17e eeuw, spelen de schoolkinderen in oude kostuums op het grasveld voor de kerk.

Het onderwijs is modern en gevarieerd, het motto is SAMEN. Laagdrempeligheid en gezelligheid zijn belangrijke kenmerken. Contact met en betrokkenheid van de ouders zijn erg belangrijk.

Voor toekomstige ouders en andere belangstellenden heeft de werkgroep OBS Anloo een folder met veel foto’s gemaakt waarin de leerlingen beschrijven wat er in een jaar allemaal gebeurt. De digitale versie is per mail aan te vragen bij de werkgroep OBS Anloo: elszaalberg@kpnmail.nl.

Landelijk wordt het belang van dorpsscholen nu erkend en is er steun om ze in stand te houden. De school telt op dit moment ongeveer 50 leerlingen, verdeeld over drie klassen. Er is veel aandacht voor het individuele kind. In de officiële schoolgids kunt u alle praktische informatie over de school vinden: over het onderwijs, de leerlingenzorg enzovoort.

Vanzelfsprekend vormen de basisvakken een belangrijke pijler. Daarnaast zijn er dramalessen, Engels vanaf groep 1, natuuronderwijs, handvaardigheid, muziek, te veel om op te noemen. De kleuters werken in projecten van een aantal weken aan thema’s zoals gezondheid, familie, de post. Oudere leerlingen helpen de jongere kinderen bij het lezen en bij grote projecten.

Previous Image
Next Image

De school is bouwkundig de laatste jaren een aantal malen aangepast en heeft door ouderparticipatie een aantal extra voorzieningen gekregen. In hetzelfde gebouw is de dorpshuisvoorziening ondergebracht en in goed overleg wordt wederzijds van elkaars mogelijkheden gebruik gemaakt. Achter de school bevindt zich een groot speelveld met mooie speeltoestellen. Daarachter ligt het eigen natuurpad in een klein bos. Er is veel aandacht voor de natuur: de kinderen kijken in juni bij het ringen van de jonge kerkuilen in de Magnuskerk, verschillende groepen nemen deel aan projecten van staatsbosbeheer en het IVN.

De “Stichting Stroomdal-Express” verzorgt met de “Magic Schoolbus” het vervoer voor de kinderen uit Anderen.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
OBS Anloo – Kerkbrink 2 – 9467 PH Anloo
Tel. 0592-272079

Website: www.obsanloo.nl
Email: anloo@primah.org

Directeur van de school: Ruud Mulder, email:  directie.anloo@primah.org

 
 
 
 
 

Reacties gesloten.