Boekweitenveentje

Pas de laatste jaren is duidelijk geworden dat kleine veentjes een belangrijke rol speelden in het religieuze leven van de prehistorische Drenten: de offerveentjes. Deze zijn zeldzaam in Nederland. Bij offerveentjes gaat het om veentjes waarin in het verre verleden bewust voorwerpen zijn achtergelaten. Men zocht, ook door het doen van tastbare offers, daar contact met de bovennatuurlijke wereld. De offers waren onder andere stenen en bronzen bijlen, houten bakken, potten met voedsel, runder­hoorns, mantelspelden en eergetouwscharen. Deze voorwerpen van organisch materiaal – hout, hoorn, bot, textiel, leer – zijn dankzij de conserverende werking van het veen goed bewaard gebleven. Samen met de wijze waarop ze in het veen zijn gedeponeerd – in kuilen, op stenen vloertjes, onder steenhopen en dergelijke – vormen het belangrijke aanwijzingen voor de reconstructie van het religieuze gedrag van de mens in het verre verleden.

De veentjes zijn ook om een tweede reden van belang. Het stuifmeel dat in de verschillende veenlagen is opgeslagen, verschaft informatie over de vegetatie-ontwikkeling, maar ook over het ingrijpen van de mens in die vegetatie en het klimaat. Verder onderzoek moet uitwijzen of het Boekweitenveentje inderdaad zo’n offerveentje is geweest. 

Van hier uit wandelt of fietst u verder naar het eind/startpunt, het OV-knooppunt bij de rotonde van Gieten.

Terug naar de kaart

Reacties zijn gesloten.