Nieuwe inwoners Anloo

Dorpsbelangen heet nieuwe inwoners van Anloo van harte welkom! Vereniging Dorpsbelangen maakt graag kennis met nieuwe inwoners. Kent u of bent u een nieuwe inwoner dan horen wij dat graag. Wij verwelkomen de nieuwelingen van harte in ons schone dorp en stellen hen, uiteraard geheel onverplicht, op de hoogte van… Lees verder

Gebruik dorpshuis

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hopen dat er weer goed zo niet nog beter gebruik wordt gemaakt van het Dorpshuis. We zijn erg blij met de gebruikersgroepen die al jaren lang gebruik maken van deze dorpsvoorziening en heetten de nieuwe(re) en toekomstige groep(en) van harte welkom. Om… Lees verder