Gebruik dorpshuis

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hopen dat er weer goed zo niet nog beter gebruik wordt gemaakt van het Dorpshuis. We zijn erg blij met de gebruikersgroepen die al jaren lang gebruik maken van deze dorpsvoorziening en heetten de nieuwe(re) en toekomstige groep(en) van harte welkom.

Om het Dorpshuis ook in 2015 goed te kunnen laten functioneren hierbij een kleine reminder met betrekking tot het gebruik van het Dorpshuis:
* Bij de ingang ligt een nieuwe agenda, willen jullie hierin de reservering duidelijk en volledig inschrijven? Graag aangeven welke groep,hoeveel personen, welke zaal, tijdstip.
* Wanneer met name de grote zaal gebruikt is wil de gebruikersgroep die deze gebruikt heeft na afloop de zaal (veeg)schoon achterlaten?
* In kader van energie; willen jullie erom denken dat de lampen allemaal uit zijn bij vertrek en de CV op 18 graden zetten?
Wanneer er vragen zijn of zaken van belang voor de organisatie neem dan gerust contact op met het bestuur (Rita Moorkamp 271610 of 06 5182 4181) Alvast hartelijk dank. Een dynamisch dorpshuis jaar gewenst!

Bestuur Dorpshuis Anloo

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.