Grafheuvels Zwanemeerbos

Zwanemeerbos, 'Konijnenberg' Grafheuvel 2016-04-09 15.50.49 foto H.E.DelicaatHier over deze hooggelegen weg over de Hondsrug trokken al zo’n 10.000 jaar voor Christus reizigers. Naarmate men zich meer blijvend ging vestigen ontstond de behoefte om graven van een merkteken te voorzien. Grafheuvels dateren uit de late steentijd, de brons- en ijzertijd. Over de heuvel werden plaggen en aarde gelegd. Er werden waarschijnlijk meerdere mensen in de grafheuvel begraven. Wat later in de tijd werden de doden ook gecremeerd. Op de plek van de crematie werd dan een grafheuvel, dan genoemd brandheuvel, gemaakt.
In een aantal grafheuvels zijn objecten gevonden die samen met de dode werden begraven. Voor mannen waren dat bijlen, speerpunten en aardewerk potten. Vrouwen kregen sieraden en potten mee. Deze vondsten zijn van grote waarde voor archeologen, omdat ze iets vertellen over de cultuur en leefwijze in die tijd. Tegenwoordig vermoedt men dat de mensen in de steentijd dachten dat de dode deze grafgiften in een volgend leven weer kon gebruiken.
In de middeleeuwen, en ook nog lange tijd daarna, werd gedacht dat de grafheuvels te maken hadden met hekserij; er zouden heksen in de grafheuvels wonen. Niet alleen vanwege dit bijgeloof, maar ook ten behoeve van de akkerbouw werden er toen veel grafheuvels weggehaald. Veel van de in de grafheuvels meebegraven voorwerpen zijn zo verloren gegaan.

Terug naar de kaart

Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.