Heideveld nabij Sekmeer

Sekmeer”Maar als wij het dorp uit zijn, dan komen wij op den open grintweg, die dwars door de heide is aangelegd. Wel blijft, zoo vaak wij achterwaarts zien, de hooge toren boven het rijk geschakeerd geboomte het middelpunt van een liefelijk landschap, maar voor ons en rondom ons vertoonen zich weldra de groote heidevelden. Eerst vinden wij nog de akkers en weiden, door welig begroeide wallen omringd, of door met waterplanten bedekte slooten van den weg gescheiden. Langs de kanten van den weg geurt de bloeijende kruizemunt en gloeit de geele bloesem van de brem aan de donkergroene struik. De zoomen van het Andersche diepje, dat den weg doorsnijdt, zijn met het frissche groene grastapijt bekleed en dan komt de purperen heide. Wijd in het rond breidt de vlakte zich uit, zoover ons oog kan zien, en het wazig blaauwe verschiet smelt met den toon der lucht ineen. Enkele boschjes, van elkander door groote afstanden gescheiden, legeren zich rondom het heideveld. Ieder boschje is een gehucht of een dorpje. Ver voor ons uit, waar Eext en Gieten in hun’ krans van houtgewas liggen, zien wij een zonderling verschijnsel. ’t Is of daar de spiegel van een meer in den zonneschijn blinkt, en of de boomen, die boven den horizon zweven, daarin weerkaatsen. ’t Is de luchtspiegeling, die den smachtenden reiziger in de woestijn reeds zoo vaak met een zoete hoop heeft gevleid en met een wreede teleurstelling bedrogen. Ook hier in Drenthsche wildernissen brengt de zon dat eigenaardige gezigtsbedrog te weeg. Maar de boomen daar ginds zijn geen gewrochten der koortsachtige, verhitte verbeelding. Daar is werkelijk koele schaduw te vinden en de lavende bron. Voor ons is ’t gelukkig nog geen levensvraag, of wij die bereiken zullen. Wij volgen zelfs niet verder den grintweg, die ons derwaarts voeren zou, maar waar dit diepe zandspoor ter regterzijde afwijkt, daar verlaten wij den kunstweg en gaan wij de heide op.” (J.Craandijk, Wandelingen in Nederland, 1880).

Terug naar de kaart

Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.