Hervormde kerk Eext

Hervormde kerk EextEext is een van de oudste dorpen van Drenthe met al voor het jaar 1000 zo’n twintig boerderijen. Kerkelijk viel het echter altijd onder Anloo. Pas in 1841 kwam aan deze situatie een einde toen het dorp deze eigen kerk kreeg waar ook de inwoners van Anderen en Eexterzandvoort konden kerken.

Op veel plekken in Drenthe was in deze periode de ambitie om een kerk te stichten vaak groter dan de inhoud van de kas. Toch besloten relatief arme en kleine gemeenschappen tot de bouw van een eigen kerk, vaak na inzamelingsacties onder de leden. Dit had met gemak te maken: de reistijd werd immers aanmerkelijk korter. En ook met identiteit: het dorp en gemeenschap onderscheidde zich met een eigen kerk. In de 19e eeuw was ook in Drenthe de tijd van afscheidingsbewegingen die vooral aanhang kregen in dorpen zonder een eigen kerk. Met meer eigen kerken hoopte de Hervormde Kerk zijn leden te behouden. In deze periode zijn er veel eenvoudige zaalkerkjes gebouwd. Met name in dorpen die later weinig zijn uitgebreid bleef de financiële basis voor het onderhouden en moderniseren van het kerkgebouw vrij smal. De Hervormde kerk in Eext is een illustratie van deze ontwikkeling. Het interieur is sinds de stichting nauwelijks veranderd, alleen het orgel is er begin 20e eeuw aan toegevoegd.  De kerk is eind 2011 overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap. Om en in deze kerk werd nooit begraven.

Terug naar de kaart

Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.