Hillingsmeer

Men veronderstelt dat dit meer, dat niet zo lang geleden weer wat opengemaakt is, een zogenaamd offerveentje is. Daarvan zijn er in Drenthe nog een paar. Het waren de plaatsen waar men contact zocht met de bovennatuurlijke wereld, de plaatsen ook waar men tastbare offers achterliet voor diezelfde machten. De offers die we kennen zijn onder andere stenen en bronzen bijlen, houten bakken, potten met voedsel, runder­hoorns, eergetouwscharen en mantelspelden. Hier zijn veel vondsten gedaan uit de tijd die begint na het aflopen van de laatste ijstijd, ca. 10.500 voor Christus. Jagen, vissen en verzamelen waren de middelen van bestaan van de rondtrekkende ‘jager-verzamelaars’. Nederzettingen zijn zeldzaam en meestal tijdelijk. Vondsten uit het mesolithicum tonen aan dat steenbewerkingstechnieken verfijnder werden en dat magisch-religieuze gebruiken veelvuldiger voorkwamen.

In veel woorden komen varianten van ‘Hil’ voor. De betekenis is wellicht niet ‘heilig’ maar ‘helling’ of ‘hellend’. 

Terug naar de kaart

Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.