Nieuwe informatieborden in Anloo

Met de plaatsing van twee informatieborden, één op het brinkje bij de Bosweg en Annerweg en één aan de Gasterenseweg tegenover de Pastoriekamp, geeft Dorpsbelangen de verenigingen in Anloo de mogelijkheid om voor hun activiteiten aankondigingsborden te plaatsen op twee in het oog vallende locaties. Dorpsbelangen wil daarmee bereiken dat het her en der plaatsen van aankondigingen wordt voorkomen. Voor geïnteresseerden wordt dan op een herkenbare en duidelijke wijze helder wat, door wie, waar en wanneer georganiseerd wordt.

De actie om tot deze informatieborden te komen loopt al een paar jaar, maar vanwege continuïteitsproblemen en de Corona-pandemie heeft de uiteindelijke realisatie en plaatsing pas op 26 juni plaats kunnen vinden. Met vereende krachten van dorpsbewoners en met behulp van een laadvork op de trekker konden twee zware en robuuste borden geplaatst worden. De realisatie van deze twee borden is mogelijk geworden door een schenking uit het Rabofonds van de Rabobank en een bijdrage van het Drents Glasvezelcollectief, en de uiteindelijke vergunningverlening door Aa en Hunze.

Zoals op de foto’s te zien is bestaat het hoofdbord uit een groot bord aan de bovenzijde en daaronder ruimte voor het aanbrengen van smallere borden. Verenigingen kunnen voor € 25 hun eigen bord laten bedrukken en  daarmee hun activiteiten aankondigen. De betrokken verenigingen zijn eigenaar van de borden en deze blijven dan gedurende de aankondiging tot en met de gebeurtenis in het hoofdbord hangen.

Voor het grotere bord denken we aan het aanbrengen van een welkom tekst met een voor Anloo een kenmerkende beeldmerk.

Geïnteresseerden voor een bord kunnen een bericht sturen naar dorpsbelangenanloo@gmail.com.

        

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.