Mariaconcert door Kielzog Vrouwenkoor in Anloo

Marialiederen in de Passietijd, dat is de rode draad van het concert dat het Kielzog Vrouwenkoor op zondag 26 maart a.s. geeft in de Magnuskerk in Anloo. Aanvang is om 19.30 uur, entreeprijs €8,-.

Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten over Maria in haar verdriet om de gekruisigde Christus. ‘Stabat mater dolorosa’ betekent ‘De moeder stond bedroefd’ (bij het kruis). Het Stabat Mater van A. Vivaldi (1678-1741) wordt gezongen door Jos van der Schoot, en Peter van der Werk en het Stabat Mater van G.B. Pergolesi (1710 – 1736) door de solisten Martha van der Broek, Lisa Sportel (sopraan), Ria van de Laar (alt) en het Kielzog Vrouwenkoor. Het Ave Maria is een gebed dat door miljoenen christenen over de hele wereld wordt gebruikt om Maria te vragen om bemiddeling en hulp bij leven en sterven. Dit gebed heeft in de loop der eeuwen een groot aantal componisten geïnspireerd tot het schrijven van muziek, die niet zelden hun mooiste blijkt te zijn. Het koor zingt het Ave Maria van vier verschillende componisten. Ave Verum corpus natus de Maria Virgine betekent ‘Zie hier het ware lichaam geboren uit de Maagd Maria’. Het Vrouwenkoor zingt het Ave Verum van drie componisten.

Meer informatie is te vinden op www.kielzogkoorschool.nl

Presentatie dialect-onderzoek op 20 maart

Op maandagmiddag 20 maart a.s. 14.00 uur komt Jolien Scholten in het Dorpshuis een presentatie geven over haar dialectonderzoek. Het onderzoek richt zich op de diverse variaties van de dialecten die o.a. in deze streek worden gesproken.

De Nederlandse taal is rijk aan dialectvariatie. De afgelopen twee decennia heeft het taalkundig onderzoek naar de verschillen tussen dialecten op zinsniveau een grote groei doorgemaakt. Dit soort onderzoek kan ons veel vertellen over ons menselijk taalvermogen. Momenteel doet Jolien Scholten (Universiteit Utrecht) onderzoek naar de manier waarop dialecten bezit uitdrukken. Met name in de provincies langs de Duitse grens zijn allerlei interessante taalconstructies te vinden die in het westen en zuiden van Nederland en in Vlaanderen niet voorkomen. Dit maakt deze gebieden tot een heel interessant onderzoeksobject.

Het is heel gebruikelijk om onderzoeksresultaten te presenteren aan collega’s in de taalkunde, maar het lijkt Jolien ook erg leuk om haar resultaten zichtbaar te maken aan de gemeenschap buiten de wetenschap. In het geval van Joliens onderzoek is dat extra belangrijk, omdat haar onderzoek niet mogelijk zou zijn zonder de inzet van dialectsprekers. Het is dan ook mooi om juist aan die mensen te vertellen wat haar onderzoek ons oplevert.

 Naast het doen van onderzoek verzorgt Jolien ook onderwijs aan de Universiteit Utrecht. In dat kader begeleidt ze nu een student, Hannah Aalbers, die een scriptie gaat schrijven over taal- en dialectvariatie. Hannah zou graag een paar sprekers van het dialect van Anloo willen interviewen voor haar onderzoek. Jolien en Hannah zouden het erg fijn vinden om verder onderzoek te kunnen doen naar het dialect van Anloo en om onderzoeksresultaten (over dialecten in het hele Nederlandse taalgebied) te presenteren aan de mensen in Anloo en uiteraard andere geïnteresseerden.

 

Uitnodiging feestelijke opening BSO Anloo

De buitenschoolse opvang (BSO) die na de voorjaarsvakantie van start is gegaan zal op maandag 13 maart officieel worden geopend. Inwoners van Anloo, Anderen en Gasteren zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Om 14.45 uur wordt de openingshandeling verricht door de leerlingen, samen met gastheer/ gastspreker Gijs Lensink. Gijs en zijn vrouw Fia komen uit Anloo en zijn al vele jaren actief betrokken bij het reilen en zeilen van de school. De kinderen verzorgen een kort optreden. Dorpsbelangen Anloo, OBS Anloo en de BSO zorgen tijdens deze feestelijke opening voor een kleine traktatie.

De BSO in Anloo is nog maar kort gestart, maar is nu al een succes. De kinderen die sinds 27 februari de BSO bezoeken zijn heel enthousiast. Stichting Kinderopvang Rolde (SKR) verzorgt de BSO Anloo die op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag is geopend. Bij uitbreidende belangstelling ontstaan ook mogelijkheden voor andere weekdagen en voorschoolse opvang. Voor meer informatie of aanmelding van uw kind, kunt u contact opnemen met SKR via www.kinderopvangrolde.nl of 0592- 242576. Ook kinderen die niet op OBS Anloo zitten, zijn uiteraard van harte welkom bij de BSO Anloo.

Graag tot ziens op 13 maart!

Namens OBS Anloo, Dorpsbelangen Anloo en BSO Anloo

Paasvuur dit jaar op 1e Paasdag

Het Paasvuur wordt dit jaar ontstoken op 16 april, eerste Paasdag! Ook dit jaar is de organisatie van het paasvuur weer in handen van de Vereniging Dorpsbelangen. Het vindt net als vorig jaar plaats aan de Schipborgerweg. 

De afspraken voor het storten van het materiaal zijn als volgt: storten van het materiaal mag op vrijdag 14 april en zaterdag 15 april van 9.00 – 16.00 uur op de daarvoor duidelijk aangegeven plaats.

 • Er mag alleen organisch, niet met verf en oliën en dergelijke behandeld materiaal gestort worden.
 • Er mogen geen materialen als autobanden, asbest e.d. aangetroffen worden.
 • De gemeente zal voordat het paasvuur ontstoken wordt, de bult weer controleren.

Als er zich in de paasbult niet toegestane materialen bevinden, kan het paasvuur niet ontstoken worden.
Hierbij is toezicht aanwezig!

Tijdens het paasvuur zorgt Vereniging Dorpsbelangen voor een kraampje waar iedereen gratis een kopje koffie of thee en een plakje koek of cake kan halen. Voor de kinderen is er limonade.

Net als vorig jaar is er ook een fakkeloptocht voor kinderen vanaf groep 3. De kinderen die het leuk vinden om hier aan mee te doen verzamelen zich eerste Paasdag om 19.30 uur op het gemarkeerde stuk dat naar de paasbult loopt. Ze brengen een zelfgemaakte fakkel mee. Tuinfakkels zijn niet toegestaan in verband met lek- en dus brandgevaar!

Als de fakkels door het bestuur van Dorpsbelangen zijn gecontroleerd op veiligheid zal het bestuur de fakkels van brandstof voorzien. Als iedereen er is worden de fakkels aangestoken en lopen we in een rustig tempo naar de paasbult. De ouders zien er op toe dat er, ter bescherming van de kinderen met de fakkels, onderling voldoende afstand is. We vormen na de tocht een halve kring rondom de paasbult. Na het startsignaal, gooien de kinderen de fakkels tegelijkertijd in de paasbult. Als de fakkel er eenmaal in ligt dan blijft hij er in liggen. De ouders blijven tijdens de optocht verantwoordelijk voor de kinderen. We gaan er dan ook vanuit dat er voor ieder kind een begeleider meeloopt. Hieronder is een ontwerptekening van een fakkel bijgevoegd. De handleiding is voor de ouders een goede aanwijzing om een veilige fakkel te maken. Het bestuur wil de minimum leeftijd voor het dragen van een fakkel, dat is vanaf groep 3, i.v.m. de veiligheid, strikt handhaven.

Zo maak je de fakkel voor bij het paasvuur:

Nodig:

 • een blik van 1 liter
 • een stok van 40 cm met rechte bovenkant schroef
 • een katoenen lap van 30×30 cm
 • een schroef
 • een stuk dun ijzerdraad
 • spijker om gaten te slaan. Sla een gat in de onderkant van het blik. Sla 7 gaten rondom in de zijkant van het blik ter hoogte van 1/3. Schroef het blik op de rechte bovenkant van de stok. Weef het ijzerdraad door de 7 gaten zodat de lap goed in het blik blijft. Doe de lap in het blik.

 

Reminder algemene ledenvergadering Dorpsbelangen

De algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Anloo wordt dit jaar gehouden op 30 maart a.s., aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Anloo. Op de agenda staan o.a. een bestuurswisseling, de voortgang van het glasvezelproject en de verdere digitalisering van het Dorpsnieuws. Klik hier voor de agenda en klik hier voor het verslag van de vergadering van vorig jaar. Op de site treft u meer informatie aan over de Vereniging Dorpsbelangen Anloo.
Graag rekenen wij op uw komst!
Het Bestuur

Etstoel 2017, laatste jaar of met nieuwe elan vooruit?

Het bestuur van de stichting Etstoel heeft besloten de schouders eronder te zetten, alles uit de kast te halen en in 2017 opnieuw een Etstoeldag te organiseren.  Met een keuze voor zelforganiserende groepen, willen we de verantwoordelijkheid spreiden en de werklast van het bestuur verminderen.  Op deze manier streven we ernaar ook nieuwe bestuursleden enthousiast te maken en het bijzondere evenement door te kunnen geven aan een volgende generatie.

Er zijn tot nu toe enkele belangrijke stappen gezet. Zo hebben we:

 • een aantal mensen bereid gevonden om delen van de organisatie op zich te nemen;
 • de kleding gekocht van de verhuurder;
 • Egbert Oldenhuizing bereid gevonden de functie van regisseur op zich te nemen;
 • Henk Doeven bereid gevonden de functie van voorzitter te overwegen.

Oproep

Het jaar 2017 wordt een overgangsjaar. Een deel van de zittende bestuurders is in 2017 bereid voor de laatste keer de Etstoel te organiseren en een overdracht voor te bereiden. We zijn op zoek naar 2 enthousiaste vrouwen die dit jaar mee willen lopen om daarna het stokje over te nemen en het voortbestaan van de Etstoel veilig te stellen.

Informatie

Voel je je aangesproken, ben je enthousiast, draag je de Etstoel een warm hart toe en wil je vriend of vriendin ook graag meedoen?  We kunnen altijd enthousiaste medewerkers gebruiken.
Aarzel niet en neem gerust contact op met Janny Scholtens:

e-mail: gjmscholtens@gmail.com

tel.: 0592-272628 

Viering 200 jaar school in Anloo – geschiedenis met toekomst

Op zaterdag 20 mei 2017 van 13.00 tot 17.00 uur zal de feestelijke afsluiting plaatsvinden van de viering van 200 jaar school in Anloo.

U bent allen welkom van 13.00 uur tot 17.00 uur, op school en op het schoolplein. ENTREE IS GRATIS! Tegelijkertijd zal in het Dorpshuis de open dag worden gehouden van Historisch Anloo en u kunt zo gemakkelijk binnendoor lopen van het ene naar het andere evenement!

De viering is bedoeld voor alle belangstellenden, oud-leerlingen, ouders, inwoners van Anloo en omliggende dorpen, kortom iedereen die het leuk vindt om stil te staan bij de rijke historie van de school,  en natuurlijk alle kinderen! Voor vermaak wordt gezorgd.

Het programma staat bol van leuke activiteiten: U kunt natuurlijk veel foto’s, dia’s en films bekijken, attributen of lesmateriaal uit een (ver?) verleden,  lessen volgen uit vroeger tijden, een lezing over kinderliteratuur bijwonen en optredens van de kinderen bekijken. Er zal een marktje worden gehouden met onder andere boekenverkoop en een hoop leuke ouderwetse en moderne spelletjes, knutselen, en koekjes bakken en pannenkoeken voor de kinderen. Bovendien is er een open podium voor de kinderen, waar zij hun talenten kunnen laten zien!

Komt allen en zeg het voort, als u iemand kent die misschien graag zou komen, maar die we mogelijk niet bereiken via deze website, met de nieuwsbrieven of huis-aan-huiskranten!

Werkgroep 200 jaar school (Elsje, Marleen, Bettina, Albert, Ruud Mulder)