Informatie-avond over nieuwe voorstelling PeerGrouP

peergroupDit jaar bestaat het Gedachtenplan Drentsche Aa 50 jaar. Dankzij het Gedachtenplan is het historische beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa bewaard gebleven. Waar elders beken werden rechtgetrokken, afwateringskanaaltjes werden gegraven en akkertjes en weilanden werden opgeslokt in grote ruilverkavelingsprojecten, mocht de Drentsche Aa zijn gang blijven gaan.

De PeerGrouP haakt aan bij het jubileumjaar en brengt ieder seizoen een nieuwe voorstelling op een bijzondere plek in het Drentsche Aa gebied. Komende najaar, van 16 september t/m 3 oktober, is dat Vogelvlucht, te spelen op het veld naast het dorpshuis De Gasterije in Gasteren.  Vogelvlucht is een tragikomische en beeldende voorstelling over vogels en vogelaars. Drie mannen, een jonge boerenzoon die ornitholoog wil worden, zijn vader die achteruitboert en zijn opa, een ‘agri-pensionado’, nemen ons mee in de wondere wereld van kneu, geelgors en pestvogel. Een belangrijk onderdeel van de voorstelling is muziek en choreografie. In de choreografie worden de vogels zichtbaar: de zwerm in een grote beweging over het veld, het baltsgedrag in een teder duet, een zeldzame vogel gevolgd door talloze bewonderaars met verrekijkers en fototoestellen.

Voor de inwoners van Anloo, Anderen en Gasteren is er op maandag 11 mei a.s. een informatie-avond in de Gasterije. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

Voor meer informatie: www.peergroup.nl

Nieuwe inwoners Anloo

Dorpsbelangen heet nieuwe inwoners van Anloo van harte welkom!

Vereniging Dorpsbelangen maakt graag kennis met nieuwe inwoners. Kent u of bent u een nieuwe inwoner dan horen wij dat graag. Wij verwelkomen de nieuwelingen van harte in ons schone dorp en stellen hen, uiteraard geheel onverplicht, op de hoogte van alle activiteiten en verenigingsmogelijkheden die ons dorp rijk is. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Anloo u biedt? Onderstaande bestuursleden van Dorpsbelangen staan u met alle plezier te woord:

Joan Gros, 06- 11 40 39 12

Lucienne van der Boor, 06- 33091617

Gebruik dorpshuis

Het nieuwe jaar is weer begonnen en we hopen dat er weer goed zo niet nog beter gebruik wordt gemaakt van het Dorpshuis. We zijn erg blij met de gebruikersgroepen die al jaren lang gebruik maken van deze dorpsvoorziening en heetten de nieuwe(re) en toekomstige groep(en) van harte welkom.

Om het Dorpshuis ook in 2015 goed te kunnen laten functioneren hierbij een kleine reminder met betrekking tot het gebruik van het Dorpshuis:
* Bij de ingang ligt een nieuwe agenda, willen jullie hierin de reservering duidelijk en volledig inschrijven? Graag aangeven welke groep,hoeveel personen, welke zaal, tijdstip.
* Wanneer met name de grote zaal gebruikt is wil de gebruikersgroep die deze gebruikt heeft na afloop de zaal (veeg)schoon achterlaten?
* In kader van energie; willen jullie erom denken dat de lampen allemaal uit zijn bij vertrek en de CV op 18 graden zetten?
Wanneer er vragen zijn of zaken van belang voor de organisatie neem dan gerust contact op met het bestuur (Rita Moorkamp 271610 of 06 5182 4181) Alvast hartelijk dank. Een dynamisch dorpshuis jaar gewenst!

Bestuur Dorpshuis Anloo