Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen

Geachte leden van Vereniging Dorpsbelangen Anloo,

De Algemene Ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Anloo stond gepland op donderdag 16 april
2020. Het bestuur heeft besloten om deze vergadering voorlopig uit te stellen in verband met het
Corona-virus. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zouden we afscheid nemen van Bert Knijp als
voorzitter en Marleen Völlink als penningmeester. Jacqueline Steinmetz heeft zich aangediend als
kandidaat. Het bestuur is nog op zoek naar een tweede kandidaat. Kandidaat-bestuursleden of
tegen-kandidaten kunnen zich tot 15 april 2020 aanmelden via dorpsbelangenanloo@gmail.com. Graag
willen wij u vragen om het huidige bestuur te machtigen de nieuwe bestuursleden te benoemen, gezien
de bijzondere situatie.

Het Bestuur

 

Het verslag van de jaarvergadering van 14  april 2019 is hier beschikbaar.


AGENDA  Jaarvergadering 2020

1. Opening en rondgaan presentielijst
2. Ingekomen stukken en mededelingen
     – Volgens afspraak leggen diverse verenigingen hun financieel jaarverslag ter inzage tijdens
       de jaarvergadering.*
3. Verslag jaarvergadering 4 april 2019
4. Jaarverslag 2019/2020 (secretaris)
5. Financieel jaarverslag 2019/2020 (penningmeester)
6. Verslag kascommissie (Froukje Bruins en Rob Abel)
     – Benoeming nieuw kascommissielid/leden
     – Decharge penningmeester
7. Bestuurswisseling:
    Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Bert Knijp en Marleen Völlink Kandidaten: Jacqueline Steinmetz
    en vacature**
8. Contributieverhoging
     – Het bestuur stelt haar leden voor om de contributie te verhogen naar € 10,00
9. Nieuws uit de bestuurscommissies
10. Dorpsnieuws
11. Rondvraag
12. Anloo Vergroent – duurzame energie
13. Afsluiting

* Hieronder wordt verstaan: clubs/stichtingen/verenigingen die geen eigen ledenvergadering (kunnen)
   houden.
** Kandidaat-bestuursleden kunnen tot een half uur voor de vergadering worden aangemeld bij het
    bestuur.

Activiteiten NL Doet uitgesteld!

Vanwege de recente ontwikkelingen rond de verspreiding van het coronavirus in Nederland heeft de vereniging Dorpsbelangen Anloo, conform het verzoek van de landelijke coördinatie van NLdoet besloten ook de activiteiten in Anloo van aanstaande  zaterdag 14 maart helaas te moeten uitstellen.

We wachten de verdere ontwikkelingen af.

Roelof Oosterlaan, namens Dorpsbelangen Anloo

 

 

Magnusfair op 18 april – AFGELAST –

De rommelmarkt van de Magnuskerk, sinds negen jaar beter bekend als de MAGNUSFAIR, is een begrip in Anloo en omstreken. Al 32 jaar wordt in het vroege voorjaar deze markt georganiseerd, waarvoor vele vrijwilligers zich belangeloos inzetten. Met deze rommelmarkt wordt geld ingezameld voor het onderhoud van Anloo’s 900 jaar oude Magnuskerk, Drenthe’s oudste kerk.
Deze 32ste editie van de Magnusfair wordt zoals altijd gehouden in en rondom de prachtige oude kerk van Anloo. Je vind er een keur aan bruikbare en vriendelijk geprijsde spullen, zoals lampen, speelgoed, kleding, glas en serviesgoed, gereedschap, boeken, potten, pannen, vazen enzovoort. Toegang is gratis.
Inbreng van spullen kan op 16 en 17 april bij de Magnuskerk tussen 14.00 en 18.00 uur. (Meubilair en elektrische apparaten kunnen niet worden ingebracht, printercartridges en mobiele telefoons wel.)

De MAGNUSFAIR wordt georganiseerd op Zaterdag 18 april in en om de kerk van Anloo van 10.00 tot 14.00 uur. Iedereen die dit leest is van harte welkom.

Anloo Vergroent – Goed voornemen

De hoeveelheid plastic afval terugdringen! Het is mogelijk, maar waarom is het belangrijk?

Geleerden hebben het aangetoond: er dwarrelen minuscule plastic vezels door onze huizen, afkomstig van bijvoorbeeld synthetische kleding, vloerbedekking, maar ook van versleten grote stukken plastic. Die vezeltjes komen in onze longen en veroorzaken ziektes. Omdat die microplastics inmiddels overal inzitten (bijvoorbeeld in honing, vis en bier) is het hoog tijd om iets te doen tegen de hoeveelheid plastic-afval.

Nu is er al het project “The Ocean Clean Up” van de jonge Nederlander Boyan Slat, die plastic uit de oceanen veegt en het project van een Ierse jongeman die een manier vond om microplastics uit het water te halen (zie www.ukrant.nl/magazine/het-wonderkind-dat-ons-gaat-bevrijden-van-plastic). Mooie initiatieven, maar het kan dichter bij huis. Ook de inwoners van Anloo kunnen hun steentje bijdragen aan het verminderen van de berg plastic afval.

Een groepje mensen in onze omgeving gaat de komende maand proberen het plastic afval te verminderen. Initiatiefnemer is Antheunis Janse uit Annen. Hij is geïnspireerd door de zusjes Nicki en Jesse Kroon, die een maand lang probeerden te leven zonder afval te produceren. Zij schreven er een boek over: Het zero Waste Project. De zusjes zijn inmiddels vier jaar verder en het is hen gelukt, maar niet zonder slag of stoot. Denk aan het mijden van plastic boterhamzakjes, koffiebekertjes, voorverpakte koekjes etc.

Wie wil de uitdaging aangaan om te proberen een maand lang het plastic afval te gaan reduceren? Zo aan het begin van het nieuwe jaar een mooi voornemen om de wereld iets schoner te maken! Op maandag 20 januari beginnen we, maar later meedoen kan natuurlijk ook. Aanmelden kan via de mail bij Antheunis Janse: antheunisj@gmail.com.

Praktische tips om te beginnen;
– Voorkom afval en koop bij winkels die producten zonder verpakking leveren;
– Neem altijd een eigen tas mee met boodschappen doen;
– Haal brood in broodzakken en koop groente en fruit in groente-netjes.

Nieuwe webmaster Anloo-info

Het nieuwe jaar 2020 is nog maar net begonnen. Nieuwe evenementen kondigen zich aan, oude gebeurtenissen worden in het geheugen opgeslagen of opgehaald om er een nieuwe touch aan te geven.
Anloo bruist; er gebeurt elke maand wel iets dat ons allen aangaat. Of het nou een gezellig samenzijn is of een serieuze mededeling, u leest het allemaal op de website Anloo-info.

Om de voor deze website aangeleverde informatie van de diverse actieve clubs en commissies te stroomlijnen, vorm te geven en te publiceren is er een webmaster actief. Sinds kort wordt deze vrijwillige functie ingevuld door Jacob Steinmetz, waar nodig bijgestaan door zijn vrouw Jacqueline.

Dat er ‘nieuw bloed’ stroomt ziet u meteen; de layout van de website wordt onder handen genomen. Oude teksten worden opnieuw gelezen en waar nodig aangepast, foto’s vernieuwd en informatie gecontroleerd op actualiteit.

Heeft u een bijdrage voor de website die ons allen aangaat? Een leuk evenement, een interessant verslag of een aankondiging voor alle dorpelingen? Mail dan naar de webmaster via webmaster@anloo-info.nl.
Tenslotte is deze site er voor alle ingezetenen van het mooie dorp Anloo.

Vrijdag 13 december in de Magnuskerk: Kerstmis over de grenzen heen

Een ander kerstconcert in de Magnuskerk in Anloo… Dat ‘ander’ is het thema van dit concert: aandacht voor diegenen die op de vlucht zijn voor alle oorlog en geweld op deze wereld. Dat maakt deze avond anders dan de meeste kerstconcerten rond het thema ‘vrede op aarde’.

Een bijzondere bijdrage aan deze avond wordt geleverd door BABADDAAR, een groep van nieuwe Nederlanders, die als vluchteling pogen via de cultuur een brug te slaan tussen hen en ons Nederlanders, onder de hoede van het Noord Nederlands Toneel in Groningen.

Daarnaast biedt het programma klassieke muziek, vertolkt door een trio o.l.v. Caroline Babendererde, die als professioneel violiste actief is voor Musicians without Borders. Na afloop is er weer een gezellig samenzijn van publiek en uitvoerenden onder het genot van Glühwein en warme chocolademelk.

De netto opbrengst van dit ‘andere’ kerstconcert is bestemd voor de organisatie SOS Kinderdorpen.

Magnuskerk Anloo, vrijdag 13 december 2019, 19.30 – 21.00 uur.

Entree € 7,50. Kinderen tot 14 jaar gratis toegang.

Verslag van de inspiratiemiddag Energieke Dorpen door Ben Mulder uit Gasteren

‘Anloo vergroent had er een mooie, informatieve middag van gemaakt op zaterdag 2 november. Alles was goed verzorgd: kopje koffie met een koekje vooraf, hapje en een drankje na afloop, met een heerlijke zelf gemaakte hartige taart. 

Maar het draaide toch echt om de inhoud: na een mooie inleiding waren er 2 zeer inspirerende presentaties uit het Groningerland. Een van ‘Zonnedorpen’ vanuit een aantal dorpen in de gemeente Loppersum en een van ‘Zon op alle daken’, een initiatief vanuit de stad Groningen.
Deze informatieve middag had wel wat meer bezoekers verdiend.

De eerste presentatie was van Willem Schaap van energiecoöperatie ‘Zonnedorpen’, opgestart vanuit een aantal kleine dorpen in de gemeente Loppersum. Jaren geleden voorzichtig gestart met een kleine zonneweide is deze coöperatie nu al een krachtige partner die haar bijdrage levert in tal van energie-projecten die de dorpen ten goede komen. Ze zijn in staat om samen goedkoop (zonne-)energie te leveren, maar ondersteunen ook fascinerende nieuwe technische ontwikkelingen. Ondanks hun kleinschaligheid weten ze ontwikkelaars te helpen met kennis, praktische hulp en zelfs financieel. Zo hebben ze een belangrijke bijdrage geleverd aan het afronden van een zojuist gepresenteerde warmtepomp die een standaard aardgas-cv-ketel kan vervangen: iets duurder in aanschaf, maar veel goedkoper in dagelijks gebruik en zonder gebruik van aardgas. Momenteel wordt een plan uitgewerkt voor een massale overstap naar deze ketel in de betreffende dorpen. Hierbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de vele reeds geïnstalleerde zonnepanelen. Ook wordt gewerkt aan energieopslag in een nieuw soort batterijen.

Al met al een fascinerende presentatie namens een gedreven en deskundige, kleinschalige coöperatie. Zie ook hun website

De tweede presentatie werd verzorgd door Musetta Blauw uit Groningen, namens ‘Zon op alle daken’Deze Groningse organisatie probeert het voor elkaar te krijgen dat in heel Noord Nederland de daken van ‘iedereen’ worden gebruikt voor zonne-energie. De essentie is dat gebruik wordt gemaakt van de landelijke postcoderoos-aanpak; deze regeling houdt in dat er gedurende 15 jaar geen energiebelasting hoeft te worden betaald als dorpen/buurten in aansluitende postcode-gebieden samen een plan opzetten voor installatie van zonnepanelen op (elkaars) daken.

‘Zon op alle daken’ heeft een uitwerking gemaakt, zodat zij als het ware op kunnen treden als een kleine coöperatieve energiemaatschappij. Zij kunnen dan stroom leveren tegen 17,5 ct per kwh; 5 ct goedkoper dan andere maatschappijen. Met deze aanpak ontzorgen ze alle kleine initiatieven die graag zelf iets willen opzetten.

Deze aanpak biedt kansen voor:

  • mensen die wel zonnepanelen willen aanschaffen, maar geen geschikt dak hebben.
  • bedrijven/boeren/scholen met grote daken die wel panelen willen/kunnen plaatsen, maar de hele        capaciteit niet zelf nodig hebben en/of niet zelf de hele investering willen doen.
  • huishoudens die wel wel zonnestroom willen gebruiken, maar daar niet zelf in willen of kunnen investeren.
  • mensen die wel iets grootschaliger dan voor eigen gebruik willen investeren in zonne-energie.

Alles staat en valt echter met voldoende dak-capaciteit voor zonnepanelen en …. met kleinschalige initiatieven vanuit de dorpen en steden. Voor Anloo en omliggende dorpen kan dit een heel interessante aanpak worden.

Sint en Piet komen er aan!

Op zaterdag 23 november komt Sinterklaas, net als vorig jaar, naar Anderen om  cadeautjes te brengen aan alle kinderen (0 jaar t/m groep 8) uit Anderen, Anloo en Gasteren. Het sinterklaasfeest is in Oes Stee (dorpshuis Anderen) en begint om 14:00 uur.

Sint komt samen met zijn Pieten vóór die tijd op een verrassende manier het dorp binnen. Zorg dus dat je op tijd bent om ze welkom te heten!

Het wordt een gezellig feest met veel muziek, cadeautjes, en pepernoten! Opgaveformulieren voor het Sinterklaasfeest worden komende week verspreid. Meer info: contactpersoon jeugdactiviteiten Anloo-Anderen-Gasteren in Anloo, Bettina Oosterlaan (tel. 06-10170028).