Uitnodiging Koningsspelletjes

Op donderdag 26 april gaan we leuke oranje-activiteiten organiseren voor de kinderen op OBS Anloo: Koningsontbijt, spelletjes, sportactiviteiten en pannenkoeken bakken. We nodigen alle dorpsgenoten, ouders, oma’s en opa’s uit voor koffie/thee met iets lekkers vanaf 10.30 uur. Voor de volwassenen is er weer een oranjequiz!! De activiteiten in de ochtend sluiten we af met soep en een broodje om 12 uur. Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd!

Het Oranjecomité

Symposium 100 eeuwen begraven rond Anloo

© Klaas van Slooten, bno

Ter gelegenheid van het verschijnen van het boek ‘100 eeuwen begraven rond Anloo’ organiseert de Vereniging Historisch Anloo op vrijdag 25 mei a.s. een symposium in de Magnuskerk. Het boek is tot stand gekomen onder redactie van Lukas Hoven, Albert Hovius en Sonja van der Meer en telt 150 bladzijden. Het boek is rijk geïllustreerd en bevat veel kaartmateriaal van begraafplaatsen uit de prehistorie, de middeleeuwen en daarna.

 

 

 

 

 

Het programma van het symposium ziet er als volgt uit:

13.30 uur                     Inloop met koffie/thee

14.00 – 14.05              Welkom en opening door Albert Hovius

14.05 – 14.30              Prof. Dr. Bart Ramakers (Hoogleraar Oude Nederlandse Letterkunde,

                                      RUG), over het thema: “ Beheer en in stand houden van begraafplaatsen”

14.35 – 15.00              Dr. Wim Cappers, publicist, over het thema: “ Symboliek door de eeuwen heen”

15.05 – 15.20              Drs. Hein Klompmaker. (Directeur Hunebedcentrum Borger), over het thema:

                                      “Hunebedden, meer dan een graf”

15.25 – 15.30              Uitreiking eerste exemplaar van het boek “100 Eeuwen begraven rond Anloo” aan

                                      Mr. Cees Bijl, gedeputeerde Provinciale Staten in Drenthe

15.30 – 15.55              Afsluiting

15.55 – 16.00              Vertrek naar Begraafplaats Anloo, rondleiding

17.00                            Einde bijeenkomst

De toegangsprijs is € 15, inclusief een exemplaar van het boek! De sluitingsdatum voor inschrijving is 18 mei a.s., en dat is ook de datum waarop het inschrijfgeld moet zijn overgemaakt op rekeningnummer NL50 RABO 0159 9417 76 t.n.v. Vereniging Historisch Anloo.

 

Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan.

(U wordt dan doorgeleid naar de website van Vereniging Historisch Anloo)

 

Na 25 mei is het boek verkrijgbaar bij:

 

Lammetjesdag

Beleef de lente! Op zaterdag 21 april van 13:00 tot 16:00 uur is het lammetjesdag in en bij De Speulkoel, bij de Bosweg in Anloo. Pasgeboren lammetjes – en hun trotse ouders – laten zich bewonderen en knuffelen.

¡Echando las campanas al vuelo!

In het kader van het Europese jaar van het Cultureel Erfgoed hebben klokkenluiders uit Spanje (Albaida) het initiatief genomen voor een gemeenschappelijke Europese luiding op zaterdag 21 april 2018 om 12.00 uur in de middag. Ook het Anlooer Gilde van Clocklueders, een initiatief van de Vereniging Historisch Anloo –  ontving een oproep om rond dit middaguur zoveel mogelijk handgeluide klokken in Europa samen te laten klinken. Het Gilde geeft uiteraard graag gehoor aan deze oproep.

Deze grote Europese luiding ondersteunt bovendien het verzoek om handmatig klokluiden in heel Europa te erkennen als immaterieel Cultureel Erfgoed.

Meer weten over het Anlooer Gilde van Clocklueders? Klik dan hier.

Feest van de Geest

Eens in de twee jaar verbindt het Feest van de Geest het Pinksterfeest, beeldende kunst en architectuur van kerkgebouwen tot een landelijke kunstzinnige ervaring. Ook in onze regio, Groningen/Noord-Drenthe, doen 21 kerken en 27 kunstenaars mee; van Appingedam tot Borger en van Den Andel tot Rolde. Professionele kunstenaars exposeren nieuw gemaakt werk geïnspireerd door de verbintenis van het pinksterfeest en de architectuur van het kerkgebouw, waarbij zij geleid worden door het thema van dit jaar: ‘Levensadem’. In allerlei disciplines, zoals schilderen, beeldhouwen, keramiek, monumentale kunst, textiel, etc. zullen zij in hun creativiteit en werken ons verrassen en doen verwonderen.

In onze eigen kerk, de Magnuskerk, zal het echtpaar Kees en Alie Evertse (schilderijen en beeldhouwwerken) een specifiek werk creëren; we zijn enorm nieuwsgierig en laten ons verrassen.
Noteer alvast in uw agenda: Feest van de Geest, 10 (Hemelvaart), 12, 13 mei en 19, 20 (Pinksteren), 21 mei.

Deze beide lange weekeinden worden extra leuk met een fiets- of autotocht langs de andere kerken in de directe omgeving: Borger, Rolde, Vries, Zuidlaren en Noordlaren. U bent meer dan welkom en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt echter wel op prijs gesteld.
Alle info over Feest van de Geest vindt u op de website www.feestvandegeest.nl

Paasvuur a.s. zondag 1 april

Het paasvuur is dit jaar op 1 april 2018, eerste paasdag! De organisatie is weer in handen van de Vereniging Dorpsbelangen. Het vindt net als vorig jaar plaats aan de Schipborgerweg. 
Storten van het snoeiafval mag op vrijdag 30 maart en zaterdag 31 maart van 9.00– 16.00 op de daarvoor duidelijk aangegeven plaats.
Hierbij is toezicht aanwezig! Volgt u alstublieft de aanwijzingen van de toezichthouders op.
  • Er mag alleen organisch, niet met verf en oliën en dergelijke behandeld materiaal gestort worden.
  • Er mogen geen materialen als autobanden, asbest, spijkers e.d. aangetroffen worden. 
  • De gemeente zal voordat het paasvuur ontstoken wordt, de bult weer controleren. Als er zich in de paasbult niet toegestane materialen bevinden, kan het paasvuur niet ontstoken worden!  
Net als vorig jaar is er een fakkeloptocht voor kinderen vanaf groep 3. De kinderen die het leuk vinden om hier aan mee te doen verzamelen zich eerste paasdag om 19.30 uur op het gemarkeerde stuk dat naar de paasbult loopt. Ze brengen een zelfgemaakte fakkel mee. Tuinfakkels zijn niet toegestaan in verband met lek- en dus brandgevaar! Zie voor het maken van een fakkel, bijgaande tekening. 
 
Als iedereen er is worden de fakkels aangestoken en lopen we in een rustig tempo richting de paasbult. De ouders zien er op toe dat er, ter bescherming van de kinderen met de fakkels, onderling voldoende afstand is. We vormen een kring rondom de paasbult.
Zodra Christiaan Bokemeijer het startsignaal heeft geblazen, gooien de kinderen de fakkels tegelijkertijd in de paasbult. Als de fakkel er eenmaal in ligt, moet hij er in blijven liggen. De ouders blijven tijdens de optocht verantwoordelijk voor de kinderen. We gaan er dan ook vanuit dat er voor ieder kind een begeleider meeloopt. Het bestuur wil de minimum leeftijd voor het dragen van een fakkel, dat is vanaf groep 3, i.v.m. de veiligheid strikt handhaven. Tijdens het paasvuur zorgt Vereniging Dorpsbelangen voor een kraampje waar iedereen gratis een kopje koffie of thee en een plakje koek of cake kan halen.
Voor de kinderen is er limonade. 
 
Tot zondag 1 april!

Nieuwsbrief Drents Glasvezel Collectief

Het DGC (Drents Glasvezel Collectief) heeft haar tweede nieuwsbrief gepubliceerd. In dit nummer wordt u bijgepraat over de stand van zaken, de laatste ontwikkelingen, de selectie van providers in relatie tot de wensen, en over de verdere planning. Op dit moment hebben zich, naast Anloo, al zo’n 30 dorpen bij dit initiatief aangesloten. Het ontwerp van het netwerk is klaar en biedt ruimte voor meer dan 6000 aansluitingen. Ook financieel lijkt een en ander realiseerbaar.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Hemmeldag/NL Doet morgen vanaf 9.00 uur vanuit het Dorpshuis

In het Dorpshuis hangt dan een lijst met de mogelijke klussen waaruit je kunt kiezen. Naast het gebruikelijke opruimen van zwerfvuil in en om Anloo zijn er dit jaar ook andere klussen die geklaard mogen worden. De speeltoestellen van de school op het schoolplein zijn aan een schoonmaak beurt toe. Er zijn ook handen nodig om het Natuurpad oftewel ‘Brams bosje’ dat nu erg overwoekerd is, weer toegankelijk te maken. 
Men kan een schapenhek plaatsen bij de toegang tot het Speulkoelbos. De schop mag in de grond voor de aanleg van een flinke moestuin achter de Etstoelschuur: voor belangstellende dorpsbewoners en de kinderen die meedoen aan “Samen leren rond OBS Anloo”.
Het fietsenhok van het dorpshuis kan een nieuw dakje gebruiken en de voorjaarsschoonmaak in het Dorpshuis behoeft enige nijvere handen.  
 
Dus inwoners/vrijwilligers, maar ook kinderen (uiteraard onder begeleiding van hun ouders/verzorgers) uit ons mooie dorp: pak de kwast, hark, bezem en/of handschoen en vooral je goede humeur op en doe mee!  Net als de vorige keer zorgen Vrouwen van Nu dat er om negen uur onder meer koffie en thee in het Dorpshuis klaar staan. We gaan om half tien aan de slag vanaf het Dorpshuis en verheugen ons rond het middaguur op een gezellige nazit met soep en broodjes.
Vereniging Dorpsbelangen Anloo ziet u graag morgen!

Nieuwe uitgave van Dorpsnieuws en Anloo vergroent

Het maartnummer van Dorpsnieuws, met als bijlage de nieuwsbrief van Anloo Vergroent, staat op de site. In Dorpsnieuws dit keer o.m. informatie over het paasvuur op 1 april, een terugblik op 2017 van Vereniging Dorpsbelangen, en aankondigingen van diverse evenementen die de komende weken plaatsvinden. In de nieuwsbrief van Anloo Vergroent o.a. informatie over keuzes die je al dan niet kunt maken om je gedrag om te buigen in een groene richting.

Klik hier om naar Dorpsnieuws en de nieuwsbrief van Anloo Vergroent te gaan.