Nieuwsbrief Etstoel 2017

De voorbereiding van de Etstoel Anloo die gehouden wordt op zaterdag 19 augustus a.s. is in volle gang. De organisatie van de Etstoel zal dit jaar anders verlopen. Naast het bestuur en de medewerkers zijn er nu meerdere vrijwilligers met een hoofdvrijwilliger die een commissie vormen. Er is o.a een kledingcommissie, toneelcommissie etc. aangewezen die er mede voor gaan zorgen dat de Etstoel Anloo ook dit jaar een groot succes wordt.
Namens de kledingcommissie kunnen we melden dat de kleding sinds vorig jaar in eigen beheer is. De kleding is netjes bij elkaar gezocht en ingepakt door onze dames van de kledingcommissie. De kleding staat klaar voor transport van onze tijdelijke opslagruimte naar het Dorpshuis in Anloo.
De toneelgroep heeft al geoefend, het belooft ook dit jaar weer een fantastisch schouwspel te worden. De vraag die dit jaar centraal staat is: “Wie is de vader?”
De borden zijn gereed gemaakt en staan klaar om langs de weg te worden gezet.
De flyers liggen klaar om gedrukt te worden. Er is een Facebookpagina aangemaakt waarin we iedereen van het laatste nieuws op de hoogte houden. Als je nog niet bevriend bent met Stichting Etstoel Anloo vraag dit dan aan. Dit is de makkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de organisatie. Zoals gebruikelijk zetten we nog even alles over de Etstoeldag op een rijtje.

Wat is de Etstoel?
Als je gevraagd wordt wat de Etstoel is en waarom Anloo dit allemaal organiseert, geven we deze achtergrondinformatie:
“Eeuwenlang hield in de middeleeuwse kerk van Anloo de Etstoel, het Drentse gerechtshof, een rechtszitting op 19 augustus, de feestdag van Sint Magnus. Om geld voor het onderhoud van het kerkgebouw te werven wordt sinds 1987 zo’n rechtszitting nagespeeld. De rechtszaken zijn authentiek, de daders en getuigen hebben echt geleefd. Op de dag van de rechtszitting was er veel volk in het dorp. Daarom wordt rondom de kerk een Drentse jaarmarkt gehouden, met tal van handelaren, muzikanten, toneelspelers, goochelaars en andere artiesten die wat stuivers willen verdienen met hun optreden.
Op de derde zaterdag van augustus, dus op of rond Sint Magnus, nemen de medewerkers van de Etstoel-dag de bezoekers mee terug in de tijd. Anloo is de hele dag een openluchttoneel. Met zo’n 400 mensen spelen we het dorp in de 17e eeuw.”

Opbouw
Op zaterdag 12 augustus halen we alle materialen uit de schuur en worden deze zoveel mogelijk op de plaats van bestemming gelegd, Hiervoor zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers. Je kunt je aanmelden bij Jan Kloos, tel 06-10694870.
Graag om 8.45 uur aanwezig zijn. We beginnen met een kop koffie.
In de week daarna zijn ook alle vrijwilligers welkom om te helpen met de opbouw. We beginnen iedere morgen om 8.45 uur met koffie, waarna de taken verdeeld worden.
Dames die woensdagmiddag 16 augustus en/of vrijdagmiddag 18 augustus willen helpen met de voorbereidingen op allerlei gebied, kunnen zich aanmelden bij Martje Haandrikman tel. (0592)-272017.

Generale repetitie
Op donderdag 17 augustus vindt zoals gebruikelijk de generale repetitie plaats. Er is binnen- en buitentoneel. De generale repetitie begint om 20.00 uur. De bezoekers krijgen tijdig aanwijzingen waar ze moeten zijn.

Volgende Nieuwsbrief
De volgende Medewerkersbrief zal rond 12 augustus uitkomen. Hierin zullen we alle details over de dag zelf vermelden.

Oproep

Wij kunnen altijd vrijwilligers gebruiken. Als jij nog iemand in jouw omgeving kent die graag iets voor de Etstoel wil betekenen ontvangen wij graag de contactgegevens via etstoel.anloo@hotmail.com.
Heb je naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen, stuur dan een mailtje naar etstoel.anloo@hotmail.com

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten