Onthullend boek over de NSB in de Drentse gemeente Anloo

In de zomer van dit jaar – 75 jaar na de bevrijding – verschijnt het boek “Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB”. Het boek schetst een onthutsend beeld van de innige verstrengeling tussen boerenbeweging en nationaalsocialisme in de voormalige gemeente Anloo. Dwarsverbindingen met de Drentse buurgemeenten Zuidlaren, Vries, Gieten en Rolde worden eveneens belicht.
In 1935 stemden bij de Provinciale Statenverkiezing in Drenthe 38.79% van de kiesgerechtigden in de gemeente Anloo op de NSB. Dit is verhoudingsgewijs veruit het hoogste aantal in heel Nederland. Zelfs bij verkiezingen in 1937 en 1939 koos – tegen de landelijke trend in – nog bijna 30% van de inwoners van Anloo voor deze partij.
De hardnekkigheid waarmee de boerenbevolking van de gemeente Anloo tot diep in de oorlog het nationaalsocialisme in grote getale bleef steunen, vormt het centrale thema in het boek.
De gezichtsbepalende man van de NSB was de landbouwer Gerhardus Dieters (1902-1980) uit Annerveen. Onder invloed van de grote landbouwcrisis van de jaren dertig werd hij in 1932 de belangrijkste woordvoerder van de Drentse Boerenbond. In juni 1933 sloot Dieters zich aan bij de NSB en gaf mede de stoot die leidde tot de vorming van de NSB-groep Annen. Eind 1935 werd Dieters kringleider van de NSB in Noord-Drenthe en in 1937 districtsleider voor de provincie Drenthe evenals Tweede Kamerlid. Tijdens de oorlog sloot hij zich aan bij de Germaanse SS en ronselde in Duitsland vrijwilligers voor de Waffen SS. In 1944 vocht Dieters aan het Oostfront tegen de Russen. Vlak voor Dolle Dinsdag in september 1944 kwam het tot een definitieve breuk tussen Dieters en Mussert en legde hij het districtsleiderschap in Drenthe neer. Na de oorlog werd Dieters veroordeeld tot tien jaar detentie. In de loop van 1951 kwam hij vervroegd vrij.
Bij de bevrijding werden in de gemeente Anloo meer dan 300 NSB’ers door de Binnenlandse Strijdkrachten gearresteerd. De meesten werden geïnterneerd in Kamp Westerbork, een deel van hen werd bestraft door het Bijzonder Gerechtshof of Tribunaal in Assen. Na de oorlog bleken er ook nog een aantal politieke lijken in de kast te zitten, die uitgebreid in het boek worden besproken.
In de epiloog van het boek wordt een aantal harde conclusies getrokken over deze inktzwarte bladzijde in de historie van de gemeente Anloo en het decennia lang doodzwijgen van de rol van de NSB-boerenleiders. Het boek dat circa 185 pagina’s gaat tellen wordt in beperkte oplage uitgegeven. Het kan tot uiterlijk 15 juni 2020 bij voorintekening en betaling van € 18,50 exclusief verzendkosten worden besteld bij de auteur Drs. Sienus Nijborg. Na sluitingsdatum van de voorintekening wordt de prijs van het boek met € 4,00 verhoogd.

Voor nadere informatie en/of bestellingen volstaat een mail aan s.nijborg@hotmail.com


Antwoordstrook

Voor- en achternaam: …………………………………………………….

Straat en huisnummer …………………………………………………….

Postcode en plaats: …………………………………………………….

Emailadres: …………………………………………………….

Telefoonnummer: …………………………………………………….


Hierbij bestel ik …. (aantal) exemplaren van het boek “Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB. Boerenbeweging en nationaalsocialisme in de gemeente Anloo”.

Ik wil het boek graag per post thuis ontvangen/afhalen (het juiste antwoord omcirkelen)

Voor 15 juni 2020 zal ik het verschuldigde bedrag overmaken op NL34INGB0002617341 t.n.v. S. Nijborg.


Plaats: ……………………………………………………

Datum: ……………………………………………………

Naam: ……………………………………………………

Handtekening: ……………………………………………………

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.