Tweehonderdjarig  bestaan  OBS  Anloo

 Op  de  huidige  plek  aan  de  Brink  werd  eind  1815  een  nieuwe  school  gebouwd.  Dit  jaar  wordt  gevierd  dat   de  school  twee  eeuwen  bestaat.  Voor  de  zomervakantie  starten  de  leerlingen  die  nu  op  school  zitten  de   feestelijkheden.  Voor  de  organisatie  van  dit  bijzondere  jubileum  wordt  een  comité  gevormd.  Daarin   zitten  in  elk  geval  Ruud  Mulder,  directeur;  Bettina  Oosterlaan,  lid  van  de  ouderraad  en  de  werkgroep   OBS  Anloo;  Albert  Hovius  namens  Historisch  Anloo;  Elsje  Zaalberg,  lid  van  de  werkgroep  OBS  Anloo.  We   zoeken  nog  minstens  twee  leden  en  zouden  het  erg  op  prijs  stellen  als  dorpsbewoners  die  hier  zelf  als   kind  op  school  zaten,  zich  opgeven!  Dat  kan  op  school  of  per  mail  bij  anloo@primah.org   Het  feestcomité  zal  verdere  plannen  maken  maar  we  vragen  alle  oud-­‐leerlingen  vast  foto’s  op  te  zoeken   van  hun  schooltijd.    

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.