Uitnodiging presentatie landschapsvisie 2.0 op 21 september

Het afgelopen jaar is gewerkt aan de herijking van de Landschapsvisie 2.0 voor de Drentsche Aa. Verschillende bewoners en ondernemers hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Afspraak was er een terugkoppeling zal zijn over de manier waarop de input van de bewoners en ondernemers wel of niet opgenomen is in de Landschapsvisie.

De herijking van de Landschapsvisie 2.0 is intussen in een afrondende fase beland. Daarom willen we u dan ook van harte uitnodigen voor de terugkoppeling en presentatie van de (concept)landschapsvisie 2.0. Deze vindt plaats op 21 september in de Magnuskerk in Anloo. Voor de volledige uitnodiging zie de uitnodiging in de volgende link: uitnodiging 21 september.  In de uitnodiging is ook het verslag met bijdragen van de bewoners en ondernemers opgenomen.

U kunt zich per mail aanmelden bij: a.berends@drenthe.nl

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.