Het vergeten graf van Anloo

Openmaken grafkelder gaat beginnen

Anloo - Kerk - 1942 - Trap kerk, gezien uit het n.oosten

Anloo – Kerk – 1942 – Trap kerk, gezien uit het noord-oosten

De grafkelder in de kerk van Anloo wordt geopend, gerestaureerd en toegankelijk gemaakt.  De voorbereidingen worden op dit moment getroffen. Om stof in de kerk te voorkomen wordt er tijdelijk een afscheidingswand tussen het koor en het schip gemaakt. Daarna worden de oude plavuizen voorzichtig verwijderd en op 27 mei gaat de schep echt de grond in. Het hele proces wordt begeleid door Kor Holstein, restauratiearchitect (Groningen) en Pieter den Hengst, archeoloog (Midlaren).

In de 2e wereld oorlog werd het schip van de kerk gerestaureerd. Tevens werd door Prof. dr. van Giffen en zijn mensen in het schip van de kerk archeologisch onderzoek gedaan. Hij vond fundamenten van een aantal andere kerken, waarvan de eerste kerk al omstreeks het jaar 900 gebouwd was. Ook vond vond hij sporen van een nederzetting uit de Romeinse tijd. (200 jaar na Christus). Verder vond Van Giffen een trap van veldkeien dat naar een dicht gemetselde grafkelder leidde.

Het archeologisch onderzoek is nooit volledig afgemaakt en geinterpreteerd omdat er onenigheid ontstond tussen de uitvoerder van de restauratie, Wobbe Alkema en Van Giffen. Van Giffen wilde het restauratiewerk stilleggen om verder archeologisch onderzoek te doen, maar Alkema wilde doorgaan met restaureren. Toen Van Giffen al weg was, maakte Alkem toch een aantal gaten in de grafkelder. Ook vond hij drie schedels die, zoals hij zellf in zijn dagboekje schreef, terug gelegd heeft in de grafkelder.

Daar waar Van Giffen gestopt is met zijn onderzoek gaat Pieter den Hengst nu verder. Op 30 mei a.s. wordt de stenen trap opnieuw ontgraven en komt men bij de muur van de grafkelder. Die zal worden opengebroken en de grafkelder zal onder toezicht van de archeoloog worden leeggehaald.

Wat er in de grafkelder wordt aangetroffen is niet precies bekend. Wie liggen er in begraven? Alkema zag drie schedels. Liggen er nog meer menselijke resten in? Hoe oud is de grafkelder of is het een crypte? Kunnen we ook aantonen of de kerk in zijn begintijd een absis heeft gehad, waar in de katholieke tijd het hoofdaltaar gestaan heeft. Veel vragen die wachten op antwoorden.

Eind volgende maand moet de restauratie en het archeologisch onderzoek zijn afgerond. De grafkelder zal daarna op bepaalde dagen zichtbaar zijn voor het publiek. Later dit jaar zal het archeologisch onderzoek gepubliceerd worden.

Op zaterdag 4 juni is het koor van de kerk open van 10.30 tot 12.00 uur. Dan kunnen belangstellenden een kijkje nemen in de grafkelder. Pieter den Hengst, archeoloog zal dan aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden.

Zie ook: http://www.magnuskerk.nl/nieuws

Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.