Nieuwe website over glasvezelnetwerk in de lucht

Al eerder is gemeld dat een groep enthousiaste mensen uit Anloo en de omliggende dorpen, onder de naam “Stuurgroep Glas van Aa tot Hunze”, de handen ineen heeft geslagen om alle huizen en bedrijven in deze dorpen aan te sluiten op een glasvezelnetwerk voor snel internet, digitale tv en telefoon.

Onlangs heeft de stuurgroep een eigen website gelanceerd waar je alle informatie kunt vinden over de komst van glasvezel:

  • ja, glasvezel, over het waarom van glasvezel
  • aanpak: doel, gebiedsanalyse, kosten, samenwerking dorpen, rol provincie en planning
  • de dorpen
  • de organisatie: coöperatie, stuurgroep, werkgroepen
  • foto’s en video’s en vragen en antwoorden
  • en natuurlijk het laatste nieuws

Klik hier om naar de nieuwe website te gaan.

Beleef het nieuwe Holthuys in Annen

Open Huis met High Tea

De komende jaren worden de woningen en algemene ruimten in ’t Holthuys in Annen opgeknapt. Zodat het voormalige verzorgingshuis klaar is voor de nieuwe toekomst van ouderenhuisvesting. Wilt u het nieuwe wonen in ‘t Holthuys in Annen beleven? Dan bent u op vrijdagmiddag 22 januari tussen 14.30 en 17.00 uur van harte welkom.
Loop binnen en maak kennis met de mensen en het aanbod van woningen, services en voorzieningen in ’t Holthuys.

Zelfstandig wonen met extra’s
Door het scheiden van wonen en zorg krijgt ‘t Holthuys in Annen een nieuwe invulling van ‘Verzorgd wonen’. De appartementen in ’t Holthuys worden nu ook verhuurd aan zelfstandig wonende ouderen.
Naast wonen biedt ‘t Holthuys diverse mogelijkheden van zorg, faciliteiten en diensten. Dit maakt het woongebouw tot een plek waar ouderen zelfstandig en toch samen kunnen wonen.
Veilig, gezellig en betaalbaar. Met zorg en dienstverlening binnen handbereik, voor nu of later.

Wat heeft ‘t Holthuys nu en in de toekomst te bieden?
De Open Dag biedt een mooie kans om voor uzelf, een familielid of uw werk te beleven wat wonen in‘t Holthuys betekent. Of misschien wilt u graag vrijwilliger worden.
Woningcorporatie Habion, beheerder Hoekstra Vastgoedbeheer en zorgpartner Dignis nodigen u van harte uit op vrijdagmiddag 22 januari tussen 14.30 en 17.00 uur in ‘t Holthuys, Wepel 2 in Annen.
Laat u die middag informeren over wonen en leven in ’t Holthuys, maak kennis met de huurders en medewerkers, bezoek de modelwoning en geniet van een High Tea in het restaurant.

Glasvezelsamenwerking van 6 dorpen officieel bekrachtigd

image001Woensdag 16 december was er in het Dorpshuis van Schipborg een belangrijke bijeenkomst. Daar hebben de dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen hun gezamenlijke initiatief voor een glasvezelnetwerk bekrachtigd. De voorzitters van de deelnemende Verenigingen Dorpsbelangen hebben hun handtekening gezet onder het samenwerkingscontract. Vervolgens was er een voorlichtingsavond over snel internet door de kwartiermaker van de Provincie, Evert Blansjaar.

Het initiatief komt goed op stoom. Er wordt nu hard gewerkt aan een gezamenlijke website. Ook is de eerste offerte voor het uitvoeren van het technische deel van het haalbaarheidsonderzoek ontvangen. In dit onderzoek worden de gegevens verzameld waarmee de aanlegkosten kunnen worden berekend. Dit is de basis voor het vaststellen van de haalbaarheid van een eigen glasvezelnetwerk.

De werkgroep die zich hiermee bezighoudt, bestaat inmiddels uit 23 personen uit de zes deelnemende dorpen. Ook Annen en Loon overwegen zich bij het initiatief aan te sluiten.

Zes dorpen slaan handen ineen voor glasvezelnet

Begin dit jaar zijn zes dorpen uit het stroomdalgebied van Aa en Hunze gestart met een onderzoek naar de interesse onder zijn inwoners naar een eigen glasvezelnetwerk. De gezamenlijke werkgroep, gesteund door de verenigingen Dorpsbelangen uit de dorpen Anloo, Gasteren, Oudemolen, Schipborg, Taarlo en Zuidlaarderveen, presenteert zich onder de naam “Glas van Aa tot Hunze”. Inmiddels is ook Annen een interessepeiling aan het voorbereiden. Als deze positief uitpakt willen ook zij zich wellicht bij deze werkgroep aansluiten.

Het besef begint steeds meer door te dringen dat snel internet met toekomstperspectief alleen maar mogelijk is met een volwaardig glasvezelnetwerk tot in huis. Helaas zijn de commerciële bedrijven niet erg happig om dit ook in de kleine dorpen en het buitengebied te realiseren. Zelf doen is dus de enige mogelijkheid: een initiatief vanuit de bevolking, gesteund door de gemeenten en de Provincie. Dat het aanleggen van een glasvezelnetwerk in eigen beheer niet zonder slag of stoot gaat lukken zal duidelijk zijn. Steun en medewerking van zoveel mogelijk inwoners is daarom van groot belang. Inmiddels hebben 19 inwoners van de genoemde dorpen er met z’n allen de schouders onder gezet. Er is een werkgroep gevormd en de provincie heeft subsidie beschikbaar gesteld voor onderzoek en communicatie; er zal o.a. een eigen website worden gemaakt. Binnenkort wordt opdracht gegeven voor een analyse van de technische mogelijkheden in dit gebied.  En dat alles onder het motto: “het Stroomdal versnelt”.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Henk Sol, kerngroeplid namens Anloo, via mail solhenk@gmail.com of telefoon 06 21 59 01 07.

Groot bestuur vergadert op 19 november a.s. om 19.30 uur

In november van elk jaar organiseert de vereniging Dorpsbelangen Anloo een vergadering, het zogenaamde Groot Bestuur, waarvoor de besturen van alle verenigingen in het dorp worden uitgenodigd. In verband met de presentatie van de enquete over de Magnuskerk, dezelfde avond, is de aanvangstijd van de vergadering Groot Bestuur vervroegd naar 19.30 uur. Aansluitend vindt de presentatie van de enquete plaats.

Hier vind je de Agenda voor de e.v. vergadering op 19 november a.s., en hier het Verslag van de vergadering op 13 november 2014.

 

Stamppotavond geslaagd

IMG_4779Zaterdag 24 oktober jl. organiseerde Anloo Aktief haar jaarlijkse stamppotavond in het dorpshuis. Naast diverse soorten stamppot kon iedereens zich tegoed doen aan snert, vegetarische gerechten en allerlei vleeswaren. De opkomst was boven verwachting. IMG_4781Er werd nog lang gezellig nagepraat onder het genot van een drankje. Dit evenement is zeker de moeite waard om volgend jaar opnieuw te organiseren.

Anloo weer gastvrij voor duizenden bezoekers

Op 15 augustus kwamen ruim 4000 bezoekers af op de Etstoel-dag, die voor de 29e keer gehouden werd in en rondom de Magnuskerk. De bezoekers hebben zich uitstekend vermaakt, niet alleen bij de rechtszitting, maar ook bij het andere toneel: in de baanderhoek en met de ‘ongeregelde troep’ van Jan Rona. Ook de artiesten, muzikanten en handelaren leverden een grote bijdrage aan de unieke sfeer die het dorp dan elk jaar weer kent. Aan alle medewerkers veel dank voor deze geweldige Etstoel-dag!

Namens het bestuur, Paul Brood (voorzitter)

Informatie-avond over nieuwe voorstelling PeerGrouP

peergroupDit jaar bestaat het Gedachtenplan Drentsche Aa 50 jaar. Dankzij het Gedachtenplan is het historische beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa bewaard gebleven. Waar elders beken werden rechtgetrokken, afwateringskanaaltjes werden gegraven en akkertjes en weilanden werden opgeslokt in grote ruilverkavelingsprojecten, mocht de Drentsche Aa zijn gang blijven gaan.

De PeerGrouP haakt aan bij het jubileumjaar en brengt ieder seizoen een nieuwe voorstelling op een bijzondere plek in het Drentsche Aa gebied. Komende najaar, van 16 september t/m 3 oktober, is dat Vogelvlucht, te spelen op het veld naast het dorpshuis De Gasterije in Gasteren.  Vogelvlucht is een tragikomische en beeldende voorstelling over vogels en vogelaars. Drie mannen, een jonge boerenzoon die ornitholoog wil worden, zijn vader die achteruitboert en zijn opa, een ‘agri-pensionado’, nemen ons mee in de wondere wereld van kneu, geelgors en pestvogel. Een belangrijk onderdeel van de voorstelling is muziek en choreografie. In de choreografie worden de vogels zichtbaar: de zwerm in een grote beweging over het veld, het baltsgedrag in een teder duet, een zeldzame vogel gevolgd door talloze bewonderaars met verrekijkers en fototoestellen.

Voor de inwoners van Anloo, Anderen en Gasteren is er op maandag 11 mei a.s. een informatie-avond in de Gasterije. Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.

Voor meer informatie: www.peergroup.nl

Nieuwe inwoners Anloo

Dorpsbelangen heet nieuwe inwoners van Anloo van harte welkom!

Vereniging Dorpsbelangen maakt graag kennis met nieuwe inwoners. Kent u of bent u een nieuwe inwoner dan horen wij dat graag. Wij verwelkomen de nieuwelingen van harte in ons schone dorp en stellen hen, uiteraard geheel onverplicht, op de hoogte van alle activiteiten en verenigingsmogelijkheden die ons dorp rijk is. Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Anloo u biedt? Onderstaande bestuursleden van Dorpsbelangen staan u met alle plezier te woord:

Joan Gros, 06- 11 40 39 12

Lucienne van der Boor, 06- 33091617