Zon, warmte en duurzame energie….

Waar de meeste verenigingen in Anloo een zomerstop hebben, brengt ‘Anloo vergroent’ een speciaal zomernummer uit van de nieuwsbrief. Na weken van zon, warmte en droogte kun je je nauwelijks voortellen dat straks de verwarming weer aan moet om er lekker warm bij te zitten. Voortbordurend op de bijeenkomst in mei wordt in dit zomernummer extra informatie gegeven over energiebesparing en duurzame energie. Belangstellenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de collectieve aanschaf van zonnepanelen en/of warmtepompen. Ook wordt verslag gedaan van de voortgang van de dorps-schoolmoestuin en het enthousiasme waarmee de kinderen van OBS Anloo in de tuin hebben gewerkt.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Juni-nummer van Dorpsnieuws staat op de site

Er staat weer een nieuwe uitgave van Dorpsnieuws op de site. In dit juni-nummer o.a. aankondigingen van diverse evenementen, een terugblik op de fietstocht op hemelvaartsdag, en nieuws van OBS Anloo. Het zomerseizoen is nu begonnen en het meeste verenigingsleven ligt even stil. Het volgende nummer verschijnt rond 1 september. Volg de website voor actueel nieuws een aankondigingen van activiteiten.

Klik hier om naar het juni-nummer van Dorpsnieuws te gaan

Eststoel Anloo zoekt beheerder voor de website

Sinds dertig jaar organiseren inwoners van Anloo en omliggende dorpen op de derde zaterdag van augustus de Etstoeldag. Centraal staat de opvoering van een authentieke rechtszitting in de kerk en een jaarmarkt met veel handel, muziek en eten en drinken dat in de 17e eeuw ook werd genuttigd. Het evenement wordt door zo’n 300 vrijwilligers gerund en elk jaar levert dat een bedrag op voor het onderhoud van de Magnuskerk.

Oproep
Vele jaren heeft Pim Zaalberg belangeloos de website van de Etstoel beheerd. Hij legt deze functie neer. Dit jaar is de website www.etstoelanloo.nl vernieuwd. We zijn nu op zoek naar een vrijwilliger die de nieuwe website wil beheren.
De tijdbesteding om de website up-to-date te houden schatten we in op één tot enkele uren gemiddeld per week, afhankelijk van de tijd van het jaar. 

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jeannette Ramaker via e-mail etstoel.anloo@hotmail.com