Magnuslezing 2018 – nog plaatsen vrij!

Op 21 november a.s. wordt de Magnuslezing voor de vijfde keer gehouden, een eerste lustrum! Ook deze keer hebben de organisatoren hun best gedaan om twee sprekers uit te nodigen die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat het beeldbepalende karakter van onze mooie Magnuskerk raakt, in de context van fysieke omgeving en religie, in het verleden en de toekomst. Voor deze lezing zijn nog plaatsen beschikbaar!

Alle wegen naar Anloo….

De eerste spreker is prof. dr. Jan Kolen. Jan is decaan en hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel erfgoed aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde in 2005 cum laude op het proefschrift ‘De biografie van het landschap’, drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed waarmee hij een fundamentele bijdrage leverde aan een nieuwe benadering in het landschapsonderzoek in Drenthe. In zijn onderwerp Alle wegen leiden naar Anloo: ruimtelijke beweging en tijdsbeleving in het gekerstende Drentse landschap brengt hij de begrippen tijd en ruimte op een verrassende wijze samen in de context van de plaats en beleving van het christendom vanaf de Romeinse tot aan de huidige tijd. Hoe heeft het destijds onontgonnen en woeste Drentse landschap en samenlevingen invloed gehad op de verspreiding van het christendom. Denk daarbij aan soms prehistorische routes, bouwwijzen en gebruik van  kerken en kerkklokken, en hybride verschijningsvormen van het christendom in combinatie met destijds heidense gebruiken.

Kwetsbare hunebedden….

De tweede spreker is drs. Hein Klompmaker, in Groningen afgestudeerd in de Sociale en Economische Geschiedenis. Hein is sinds 1988 directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Het Hunebedcentrum heeft als doel een museale maatschappelijk onderneming te zijn die een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Daarmee vertelt zij het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten aan het grote publiek en creëert daarmee draagvlak om dit erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties.  

De bijdrage van Hein heeft als titel De bescherming van onze hunebedden in historisch perspectief. Hij gaat in op het dilemma van het op gespannen voet staan van  ‘beleving’ en ‘beheer’ van deze grafmonumenten; respectvol omgaan met deze grafmonumenten uit de oertijd of vooral ook object voor een leuke selfie. Hoe maak je de juiste keuze tussen het belang van het publiek en die van de beheerder?

Plaats, tijd en reserveren

Als altijd vindt de Magnuslezing plaats in de Magnuskerk van Anloo, Kerkbrink 3, op de derde woensdag van november (dit jaar dus 21 november). De lezing begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. Om ongeveer 22.30 uur is de afsluiting, halverwege is er een pauze. De toegang bedraagt € 10, vooraf te betalen op rekening NL50 RABO 0159 9417 76 t.n.v. Historisch Anloo onder vermelding van Magnuslezing 2018.  U kunt zich aanmelden door via onderstaande link naar het aanmeldformulier te gaan.

We vertrouwen erop dat mensen die niet handig zijn met de computer wel een buurman of familielid weten te vinden die de aanmelding even verzorgt.

Klik hier om naar het aanmeldformulier te gaan

Magnuskerk luidt noodklok vanwege klimaat

Op zaterdag 1 december zal de Magnuskerk in Anloo de noodklok luiden van 2 minuten voor 12 tot 12 uur. Op de vooravond van de internationale klimaattop in Polen (COP24) in december willen we de aandacht trekken van zowel onze politiek leiders als burgers om vaart te maken met de transitie naar een duurzame wereld. 

Greenpeace heeft alle kerken, moskeeën, gemeentehuizen en carillons uitgenodigd mee te doen aan deze actie. Greenpeace voert het hele jaar door actief campagne voor een groene en duurzame samenleving. Wij zien dat zowel burgers als politici steeds vaker opstaan voor een schone en veilige planeet.

Begin oktober verscheen het nieuwe rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit rapport maakt de balans op van de voortgang en toereikendheid van de collectieve inspanningen met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs. Het rapport gaat specifiek in op scenario’s om onder de 1.5 graad Celsius opwarming van de aarde te blijven. Om onder de 1.5 graad Celsius te blijven, zullen regeringen wereldwijd hun klimaatbeleid moeten aanpassen en zo snel mogelijk uitvoeren. Het is twee voor twaalf. Het is tijd om in actie te komen.

Daarom zal de Magnuskerk, als Groene Kerk, de noodklok luiden voor het klimaat. Wij willen de urgentie om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan benadrukken en de klokken in Nederland op ‘2 voor 12’ zetten. Tegelijkertijd willen we de boodschap meegeven dat het nog niet te laat is. We kunnen opwarming van de aarde tegengaan, vertragen en zeker niet richting 2 graden laten gaan. Maar dan moeten we nu actie ondernemen als maatschappij. En daar doet de Magnuskerk aan mee!

Magnuskerk Anloo

Klok Magnuskerk – uw mening telt!

Sinds februari 2014 stond in de toren van de Magnuskerk op de begane grond een gerestaureerd torenuurwerk. Zowel het kerkbestuur als de gemeente, eigenaar van de toren, wilden het uurwerk graag terug hebben op de plaats waar een uurwerk al vanaf 1600 gestaan heeft. De stichting heeft aan dat verzoek voldaan en het uurwerk laten verplaatsen naar de 2e verdieping van de toren. Om geen schade aan de toren aan te richten is het uurwerk door de klokkenmakers uit elkaar gehaald en in onderdelen naar de 2e verdieping gebracht. Daar is het uurwerk weer in elkaar gezet en op een houten bok geplaatst.   

Het uurwerk stond op de begane grond om de bezoekers van de oude romaanse kerk er kennis mee te laten maken. Voor de 2e wereldoorlog stond het uurwerk op de 2e verdieping. Tijdens de restauratie van de toren in 1944-46 is dat uurwerk buiten, naast de toren neergezet en toen het teruggeplaatst zou worden was het verdwenen. Dat uurwerk sloeg volgens koster Matthijssen op de hele en halve uren en had geen wijzerplaat aan de toren.

De stichting vrienden van de Magnuskerk wil nu het gerestaureerde uurwerk overdag voor proef laten slaan op de grote luidklok. De stichting wil dat graag doen met instemming van de bewoners van Anloo. De stichting nodigt daarom de inwoners van Anloo uit om op vrijdag 9 november om 19.00 uur naar de Magnuskerk te komen. Onder het genot van een kop koffie horen wij graag uw mening. Mag de klok overdag slaan op hele en halve uren?

Rodenberg uurwerk

Het huidige uurwerk is gebouwd omstreeks 1860 door de firma Rodenburg uit Sneek. Het stond tot 1985 in de kerk van Hempens, een klein dorpje bij Leeuwarden. Wat op valt zijn de gietijzeren onderdelen van de stelling in fraaie florale motieven. Het uurwerk bevat onderdelen die vervaardigd zijn in het bedrijf Van Bergen uit Heiligerlee. Bijzonder zijn de gewichten van het uurwerk. Dat zijn kanonskogels die gebruikt zijn bij de slag bij Stavoren in Friesland in 1345. ( een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen die op 26 september 1345) . Omdat het uurwerk zeer frequent met de hand opgewonden moest worden heeft de Stichting het laten voorzien van een automatisch opwindmechanisme. 

Stichting Vrienden van de Magnuskerk