School moestuin

Iedere dinsdagmiddag van 14.30 uur tot 15.30 uur zijn wij aanwezig in de moestuin achter de school.
Je bent van harte welkom om eens langs te komen, om kennis, plantjes of oogst te delen, of gewoon een kijkje te nemen.
We hopen dat ook de kinderen, als ze niet op vakantie zijn, langskomen (met papa, mama, opa of oma) om te oogsten uit hun tuin.

Wij zorgen voor een kopje thee.

De moestuingroep.

 

Contributie Vereniging Dorpsbelangen Anloo

De Vereniging Dorpsbelangen Anloo is een vereniging die zich bezig houdt met diverse zaken in en rond Anloo, zoals wonen, openbaar vervoer, milieu en natuur, contact met de gemeente Aa en Hunze etc. Daarnaast organiseert de vereniging het paasvuur, regelt het onderhoud van de centrale AED, beheert zij de website anloo-info.nl en de uitgifte van het dorpsnieuws.

De verenging kan niet bestaan zonder de bijdrage van de inwoners, vandaar dat wij aan elke inwoner een vrijwillige bijdrage vragen van € 10,00 per jaar.

Begin september wordt de jaarcontributie 2020 van uw bankrekening afgeschreven. Tenminste, als u een via een automatische incasso hiertoe een machtiging heeft afgegeven.

Bent u nieuwe inwoner van Anloo en wilt u automatisch de vereniging Dorpsbelangen steunen? Dat kan, als u hier het machtigingsformulier invult en mailt aan het secretariaat via dorpsbelangenanloo@gmail.com.

U begrijpt dat in tijden dat er strikte corona-maatregelen van kracht zijn, wij liever niet aan de deur komen maar dat de voorkeur uitgaat naar het voldoen van contributiegelden via een automatische incasso.