Aanleg glasvezel levert Dorpsbelangen waardecheque op

Bij het aanbesteden van de glasvezel aanleg is er tussen DGC en Glasvezel Buitenaf afgesproken dat wanneer een gebruiker de aanleg éénmalig afkoopt voor €1000,  er €5 terugvloeit naar het dorp. Veruit de meeste gebruikers hebben gekozen voor de maandelijkse aanlegkosten van €7,50.
 
Op 27-11-2019 is er tijdens een bijeenkomst in Grolloo bekend gemaakt dat Glasvezel Buitenaf €5 per aansluiting terug gaat geven aan de dorpen. Dat betekent dat Dorpsbelangen Anloo een cheque van €510 in ontvangst mocht nemen. Dank hiervoor aan alle deelnemers.
 
De tussenstand is op dit moment dat er 9 van de 13 verdeelstations zijn geplaatst waarvan er 2 (Eext en Annen) in januari in bedrijf gaan. Op dit moment is er ca 170 km van de in totaal 750 km kabel gegraven. Met het invullen van uw postcode op de site van Glasvezel Buitenaf kunt u op de hoogte blijven van uw aansluiting.
 
Waarschuwing: Voor het schouwen van uw aansluiting thuis kan er de komende maanden iemand bij u aan de deur komen. Deze mensen hebben een legitimatie bij zich en dragen kleding van de aannemer. Bovendien wordt hun bezoek middels een brief aangekondigd. Wees hier alert op want er zijn “schijnmedewerkers” actief.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Dorpsbelangen Anloo

Vrijdag 13 december in de Magnuskerk: Kerstmis over de grenzen heen

Een ander kerstconcert in de Magnuskerk in Anloo… Dat ‘ander’ is het thema van dit concert: aandacht voor diegenen die op de vlucht zijn voor alle oorlog en geweld op deze wereld. Dat maakt deze avond anders dan de meeste kerstconcerten rond het thema ‘vrede op aarde’.

Een bijzondere bijdrage aan deze avond wordt geleverd door BABADDAAR, een groep van nieuwe Nederlanders, die als vluchteling pogen via de cultuur een brug te slaan tussen hen en ons Nederlanders, onder de hoede van het Noord Nederlands Toneel in Groningen.

Daarnaast biedt het programma klassieke muziek, vertolkt door een trio o.l.v. Caroline Babendererde, die als professioneel violiste actief is voor Musicians without Borders. Na afloop is er weer een gezellig samenzijn van publiek en uitvoerenden onder het genot van Glühwein en warme chocolademelk.

De netto opbrengst van dit àndere kerstconcert is bestemd voor de organisatie SOS Kinderdorpen.

Magnuskerk Anloo, vrijdag 13 december 2019, 19.30 – 21.00 uur.

Entree € 7,50. Kinderen tot 14 jaar gratis toegang.