Anloo Vergroent mag zich het meest circulaire burgerinitiatief van Drenthe noemen

Persbericht 9 februari 2023

Anloo Vergroent wint de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief van Drenthe. Deze aanmoedigingsprijs, in het leven geroepen door De Natuur en Milieufederatie Drenthe, werd op 8 februari heel toepasselijk uitgereikt in de Week van de Circulaire Economie. Anloo Vergroent wint een cheque van €100,- en mocht een prachtige circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen.

Er waren in totaal maar liefst 27 nominaties voor de burgerinitiatievenprijs. Stuk voor stuk inspirerende initiatieven! Toch kon er in elke provincie maar één de winnaar zijn. Anloo Vergroent kwam in Drenthe als beste initiatief uit bus.

Anloo Vergroent

Anloo Vergroent is een bewonersinitiatief dat structureel bijdraagt aan bijdraagt aan de lokale deeleconomie met een schoolmoestuin, minibieb en zadenbieb. Met behulp van vrijwilligers worden kinderen betrokken bij het gehele proces – van zaaien tot oogsten en vervolgens samen koken en eten. “De jury vindt de lokale impact en de sterke verbinding met het onderwijs erg waardevol. De minibieb en zadenbieb trekken niet alleen inwoners maar ook veel wandelaars aan, een succes dus!” Aldus de jury.

Karin Elema en Janny Scholtens mochten de circulaire bokaal namens Anloo Vergroent in ontvangst nemen.

“Het winnen van de Kringlogo prijs geeft ons nieuwe energie en enthousiasme, maar ook erkenning en bekendheid. Daarnaast willen we nog heel graag tuingereedschap bij de moestuin. Met deze prijs kunnen we daar meteen werk van maken!” aldus Karin en Janny.

Kringlogo

De mooie wisseltrofee, die afgelopen jaar bij Groei Grond stond, prijkt vanaf nu een jaar lang op de schoorsteenmantel van Anloo Vergroent. Ook mag Anloo Vergroent een jaar lang het zogenaamde kringlogo voeren. De Natuur en Milieufederaties lieten dit logo ontwerpen voor de winnende burgerinitiatieven. Hiermee kunnen winnaars laten zien dat zij het meest circulaire initiatief van Drenthe zijn en anderen inspireren om ook met circulaire economie aan de slag te gaan!

De omslag richting een circulaire economie is er een die helaas niet vanzelf gaat. Daar hebben we inwoners voor nodig die het heft in eigen handen nemen. Die niet afwachten, maar de verandering die ze zo graag willen zien zelf bewerkstelligen. Drenthe kent gelukkig al heel wat van deze circulaire inwoners, waarvan sommigen zelfs hun eigen burgerinitiatief hebben opgezet. Deze circulaire initiatieven wil De Natuur en Milieufederatie Drenthe graag extra in het zonnetje zetten in de week van de circulaire economie. De prijs wordt ook in zes andere provincies uitgereikt. 

De ‘Kringlogo’ prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties

Dorpsbelevingsonderzoek

Na een uitgebreide studie van de Dorpsomevingsplan (DOP) die in 2005 mede werd opgesteld door een betrokken groep dorpsbewoners, besloot het huidige bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen een nieuw onderzoek uit te laten voeren.

De uitgebreide rapportage (DOP) was inmiddels bijna 20 jaar oud en bevatte weliswaar een schat aan waardevolle informatie, maar of die gegevens nog actueel waren was niet duidelijk.
Tevens vroeg Dorpsbelangen zich af wat in de tussenliggende periode is gebeurd met de knelpunten. En daarbij speelde de vraag: hoe staan de huidige bewoners van Anloo daarin?
En tot slot, los van al die vragen over toen, wil het nieuwe bestuur met een moderne visie de komende jaren hun vrijwilligerswerk binnen Anloo vormgeven.

Naar aanleiding van een oproep van de BOKD (het Drentse netwerk van en voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen en dorpshuizen), werden gesprekken gevoerd en voortvarend actie ondernomen.
Binnen een maand na het contact met de BOKD was de planning gereed en liepen de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstijn door Anloo om de enquête aan de bewoners huis aan huis aan te reiken.

Anloo was voor de hogeschool het 42e dorp waarvoor door de eerstejaars studenten van de studie Management van de Leefomgeving een enquête werd gemaakt en rondgebracht.
De enquête kwam mede tot stand door interviews die de studenten hielden met een representatieve groep inwoners.

Op donderdagavond 26 januari jl. heeft de groep studenten de enquêteresultaten in het dorpshuis gepresenteerd.
Ruim 30 aanwezigen luisterden naar de studenten die vertelden hoe de enquêtevragen tot stand kwamen, hoe de analyse is verlopen en wat het eindresultaat is.
Hoe betrokken de aanwezigen waren, bleek wel uit de quizvragen en stellingen over het dorp (school, Homanshof, verkeer, toerisme etc. ) die tussendoor door de studenten werden gesteld. Er werd van gedachten gewisseld, gediscussieerd, maar ook gelachen.

Student Nina Faber, die de avond als een ware routinier aan elkaar praatte, reikte na de presentaties de eindrapportage officieel uit aan de voorzitter van Dorpsbelangen, Jacqueline Steinmetz.
Bijgevoegd was een flinke stapel briefjes waarop de geënquêteerden konden aangeven of zij vrijwilligerswerk willen doen. Een mooi ‘cadeautje’ waar Dorpsbelangen ook zeker mee aan het werk gaat.