Bladbakken in Anloo

De herfst is begonnen en bladeren vallen weer van de bomen. In Anloo zijn de bladbakken weer geplaatst. Deze zijn bedoeld voor de bladeren van gemeentelijke bomen die in uw tuin vallen. U kunt het bladafval uit uw tuin er naartoe brengen. Dat scheelt ruimte in uw groene container! Er zijn wel spelregels verbonden aan het gebruik van de bladkorven. Ze zijn alléén bedoeld voor bladafval, dus gooi er geen plastic of papieren zakken in! Ook ander tuinafval, zoals grasmaaisel of afstervend loof of takken hoort niet in de korven thuis.

Spelregels bladbakken

  • Bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten.
  • Het aanbieden van blad in de berm is niet meer toegestaan.
  • Blad dat toch in de bermen langs de weg wordt verzameld wordt niet op afroep opgehaald. Dit blad wordt opgeruimd tijdens de bladruim ronde óf aan het einde van het bladseizoen.
  • Bladbakken die geplaatst zijn door inwoners worden, indien goed bereikbaar voor de vrachtwagen, door de gemeente aan het eind van het bladseizoen geleegd.
  • Na het verwijderen van de bladbakken wordt het achtergebleven blad in één laatste ronde opgehaald. 
  • De bladbakken worden alleen binnen de bebouwde kom geplaatst op plaatsen waar (veel) bomen staan. 
  • De bladbakken worden op de, voor de vrachtwagen meest bereikbare en veilige locatie geplaatst. Het is niet toegestaan de bladbakken te verplaatsen of om te draaien.
Bladbakken

Locatie van de bladbakken in Anloo

De bladbakken worden één keer per week geleegd en worden weer opgehaald in februari 2022.

Heeft u nog vragen over het inzamelen van het blad? Dan kunt u contact opnemen met Klanten Contact Centrum van de gemeente Aa en Hunze via telefoonnummer 14 0592.

Nieuwe informatieborden in Anloo

Met de plaatsing van twee informatieborden, één op het brinkje bij de Bosweg en Annerweg en één aan de Gasterenseweg tegenover de Pastoriekamp, geeft Dorpsbelangen de verenigingen in Anloo de mogelijkheid om voor hun activiteiten aankondigingsborden te plaatsen op twee in het oog vallende locaties. Dorpsbelangen wil daarmee bereiken dat het her en der plaatsen van aankondigingen wordt voorkomen. Voor geïnteresseerden wordt dan op een herkenbare en duidelijke wijze helder wat, door wie, waar en wanneer georganiseerd wordt.

De actie om tot deze informatieborden te komen loopt al een paar jaar, maar vanwege continuïteitsproblemen en de Corona-pandemie heeft de uiteindelijke realisatie en plaatsing pas op 26 juni plaats kunnen vinden. Met vereende krachten van dorpsbewoners en met behulp van een laadvork op de trekker konden twee zware en robuuste borden geplaatst worden. De realisatie van deze twee borden is mogelijk geworden door een schenking uit het Rabofonds van de Rabobank en een bijdrage van het Drents Glasvezelcollectief, en de uiteindelijke vergunningverlening door Aa en Hunze.

Zoals op de foto’s te zien is bestaat het hoofdbord uit een groot bord aan de bovenzijde en daaronder ruimte voor het aanbrengen van smallere borden. Verenigingen kunnen voor € 25 hun eigen bord laten bedrukken en  daarmee hun activiteiten aankondigen. De betrokken verenigingen zijn eigenaar van de borden en deze blijven dan gedurende de aankondiging tot en met de gebeurtenis in het hoofdbord hangen.

Voor het grotere bord denken we aan het aanbrengen van een welkom tekst met een voor Anloo een kenmerkende beeldmerk.

Geïnteresseerden voor een bord kunnen een bericht sturen naar dorpsbelangenanloo@gmail.com.