Historisch Anloo

Anloo is een dorp met een lange historie. Die is niet alleen zichtbaar aanwezig (kerk, boerderijen, zuivelfabriek, hunebedden), maar zit ook in de hoofden van veel inwoners.
De vereniging Historisch Anloo, opgericht in december 2010 maar al in september 2005 gestart als werkgroep, houdt zich bezig met deze historie en doet daarbij vaak verrassende ontdekkingen.

De leden verdiepen zich in onderwerpen als: veldnamen, de Magnuskerk, de begraafplaats, boermarke, vroegere winkels, bewoningsgeschiedenis van de huizen in het dorp, het onderduikershol, enz. Via een eigen website, maar ook met maandelijkse publicaties en verschillende activiteiten worden de inwoners van het dorp en andere belangstellenden hierover geïnformeerd.

histanloo1Een bijzonder project was Rondom Magnus. De kerk van Anloo is al vele eeuwen beeldbepalend in het landschap en heel veel (amateur-)schilders hebben dit kerkje afgebeeld. Daar heeft Historisch Anloo in de zomer van 2015 iets mee gedaan: een combinatie van expositie, rondwandelingen en markeringen in het landschap en een symposium.

Ruim vijftig donateurs steunen de vereniging. Dat kan voor (minimaal) € 15,- per jaar. Donateurs krijgen alle publicaties dan in hun mailbox en kunnen met korting deelnemen aan activiteiten.

Meer informatie is te krijgen via mailadres historischanloo@gmail.com. Of van voorzitter Henk Muller (tel.: 06-24676907).

Of een van de leden:  Joke Benjamins, Piet Boer, Christian Bokemeyer, Lucienne van der Boor, Jaap Gros, Guus Houtsma, Albert Hovius, Harm de Jonge, Tiny Keun, Benny Langenkamp, Anita van Liefland, Karel van Liefland, Albert Okken, Ton Post, Albert Rademaker en Roelie Völlink.

Reacties zijn gesloten.