RONDOM MAGNUS – DE SPEULKOEL

De Speulkoel is het openluchttheatertje van Rondom Magnus. Dit was in de jaren dertig van de vorige eeuw de naam van de ‘speelplek’  die werd aangelegd in het Speulkoelbos (dat natuurlijk niet voor niets zo heet), met zitbanken gemaakt van uitgestoken zoden. Het was enkele tientallen jaren in gebruik en werd daarna bijna vergeten. Maar met enthousiaste inzet van veel vrijwilligers is de plek weer opgeknapt en als sfeervol theater ingericht. Hiervoor is in 2016 de Stichting Rondom Magnus opgericht met als doelstelling het organiseren van culturele activiteiten, zoals muziek, dans, theater, toneel, kleinkunst en dergelijke, in en om Anloo (‘Rondom de Magnuskerk’).

Rondom Magnus stelt jaarlijks een veelzijdig programma samen, voor jong en oud, van  voorstellingen die in De Speulkoel prachtig tot hun recht komen. Jazz, klassieke muziek, dans, cabaret, toneel, variété, noem het maar op.

 

Op de website van Rondom Magnus (rondommagnus.nl) leest u meer over de wedergeboorte van De Speulkoel en alle grote en kleine klussen bij de inrichting van dit bostheatertje. En op de facebookpagina (facebook.com/speulkoelanloo) zijn veel foto’s en video-impressies van de voorstellingen te zien.

Als u hier een bijdrage aan wil leveren, bij de klussen in het theater die er steeds weer zijn of als meedenker in de organisatie, spreek dan een van de bestuursleden aan. Dat zijn: Benny Langenkamp (secretaris), Lia van der Veen (penningmeester), Andries van der Horst en Kim van Gaalen. Mailen naar speulkoel@rondommagnus.nl kan ook.

Reacties zijn gesloten.