Biljartclub

De biljartclub is opgericht in 1984. Momenteel hebben we 12 leden. Gezien de beschikbare ruimte is het ledental gemaximeerd tot 15 leden . Er wordt steeds door 2 personen gebiljart, de rest gaat klaverjassen.


Op een avond kan iedereen 2 keer biljarten. We spelen altijd op dinsdagavond van 19.00 tot ongeveer 22.30 uur, vanaf september tot en met maart in de bovenzaal van het dorpshuis.

Contactpersonen: Otto Meursing, tel. 271449 en Ep Bazuin, tel. 274180

Reacties gesloten.