Biljartclub

De biljartclub is opgericht in 1984. Momenteel hebben we 12 leden. Gezien de beschikbare ruimte is het ledental gemaximeerd tot 15 leden . Er wordt steeds door 2 personen gebiljart, de rest gaat ondertussen klaverjassen.


Op een avond kan iedereen 2 keer biljarten. We spelen altijd op de dinsdagavond van 19.00 tot ongeveer 22.30 uur, vanaf september tot en met maart in de bovenzaal van het dorpshuis.

 

Contactpersonen: Roelof Jan Benthem en Berend Jansen (tel nr 0592-785167).

Reacties zijn gesloten.