Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen heeft als voornaamste activiteit het behartigen van de belangen van Anloo en zijn inwoners bij diverse instanties zoals de gemeente Aa en Hunze, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL), Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Het Drentse Landschap (HDL), Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en Waterschap Hunze en Aa’s. Ook draagt zij zorg voor de omgeving, verkeers- en vervoersaangelegenheden. De vereniging wordt daarbij ondersteunt door  werkgroepen en vrijwilligers.

De vereniging Dorpsbelangen Anloo is opgericht in 1979. Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat meestal uit 5 personen waaronder een voorzitter, een penningmeester en een secretaris die het dagelijks bestuur vormen. Zij worden gekozen uit de leden van de vereniging.

Het bestuur komt regelmatig ter vergadering bijeen. Het eerste half uur van de vergadering is openbaar en hebben inwoners van Anloo de mogelijkheid om belangrijke zaken of ideeën in te brengen. De actuele vergaderdata worden gepubliceerd op deze website (Anloo-info).
Eén maal per jaar, meestal in maart, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin het bestuur aan de leden rekening en verantwoording aflegt.

De taken van Dorpsbelangen zijn o.a:

  • Overleg met de gemeente Aa en Hunze.
  • Zorg dragen voor de website www.anloo-info.nl en de nieuwsflits voor urgente communicatie.
  • Uitgave van het Dorpsnieuws, het maandelijkse mededelingenblad en een agenda voor het dorp Anloo, waarin de plaatselijke verenigingen en particulieren hun activiteiten kenbaar kunnen maken.
  • Beheer dorps-AED en scholing hulpverleners, uitgifte dorpsvlag en verhuur partytent.
  • Het onderhouden van de wandelroute genaamd ‘Anloër omloopje‘ en het onderhouden van de bankjes.
  • Organisator van diverse werkgroepen zoals: AED, Dorpsvisie en Dorpsondersteuning.
  • Organisator van het Paasvuur in Anloo.
  • Regelmatig overleg en samenwerking met de omliggende verenigingen Dorpsbelangen van Gasteren en Anderen (Driedorpenoverleg).

In november van elk jaar is er een vergadering, het zogenaamde Groot Bestuur, waarvoor alle verenigingen en stichtingen uit het dorp worden uitgenodigd voor overleg.

Dagelijks bestuur:
Voorzitter: Jacqueline Steinmetz (voorzitteranloo@gmail.com)
Secretaris: vacature
Penningmeester: Jacob Okken

Dit alles kan niet zonder u als lid.

Om lid te worden van de vereniging kunt u zich aanmelden via deze website, waarna u een machtigingsformulier ontvangt (zie ook downloads). De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u Dorpsbelangen sponseren door publicatie van uw logo op onze website.


Downloads

Klik hier om naar de downloadpagina van Dorpsbelangen te gaan.

Reacties zijn gesloten.