Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen  vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Anloo en van hun organisaties (verenigingen, stichtingen), bij officiële instanties zoals de gemeente Aa en Hunze, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL), Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Het Drentse Landschap (HDL), Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en Waterschap Hunze en Aa’s. Ook draagt zij zorg voor het in stand houden van het dorpsgezicht en de direct daarbij behorende omgeving, verkeers- en vervoersaangelegenheden, onderwijs, overige voorzieningen en dienstverleningen. Daarnaast wordt er regelmatig overlegd met Dorpsbelangen Gasteren en Anderen. De vereniging Dorpsbelangen Anloo is opgericht in 1979.

Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat uit 5 personen. Zij worden gekozen uit de plaatselijke bevolking van Anloo. Het bestuur komt elke maand (m.u.v. juli en augustus) voor vergadering bijeen. Het eerste half uur (van 20.00-20.30 uur) is openbaar en hebben inwoners van Anloo de mogelijkheid om belangrijke zaken, ideeën of feiten in te brengen. De actuele vergaderdata worden gepubliceerd in het Dorpsnieuws.
Eén maal per jaar, meestal in maart, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de vereniging aan de leden rekening en verantwoording aflegt (zie downloads voor agenda en verslag).

Wilt u zich aanmelden voor een van de werkgroepen, wilt u daar meer informatie over of wilt u vrijwilliger worden bij de organisatie van een van onderstaande activiteiten, dan  kunt u contact opnemen met het secretariaat. U bent van harte welkom!

De taken van Dorpsbelangen zijn o.a:

  • Regelmatig overleg met de contactambtenaar van de gemeente Aa en Hunze.
  • Uitgave van het Dorpsnieuws, het maandelijkse mededelingenblad en een agenda voor het dorp Anloo, waarin de plaatselijke verenigingen en particulieren hun activiteiten kenbaar kunnen maken.
  • Zorg dragen voor de website www.anloo-info.nl en de nieuwsflits voor urgente communicatie.
  • Beheer dorps-AED en scholing hulpverleners, uitgifte dorpsvlag en verhuur partytent.
  • Het onderhouden van de wandelroute genaamd ‘Anloër omloopje‘ en het onderhouden van de bankjes.
  • Organisator van diverse werkgroepen zoals: AED, Dorpsvisie en Dorpsondersteuning.
  • Organisator van het Paasvuur.
  • Beheer van het in 2005 voor Anloo opgestelde dorpsomgevingsplan, de zogenaamde DOP.
  • Regelmatig overleg en samenwerking met omliggende Dorpsbelangen van Gasteren en Anderen (Driedorpenoverleg).
  • Lid van en overleg met de BOKD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen.

In november van elk jaar is er een vergadering, het zogenaamde Groot Bestuur, waarvoor alle verenigingen en stichtingen uit het dorp zijn uitgenodigd voor overleg en verantwoording.

De statuten van de vereniging Dorpsbelangen zijn op te vragen bij het secretariaat.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Jacqueline Steinmetz
Secretaris: Marile Bisschop
Penningmeester: Jacob Okken
Bestuurslid: Alytje Mulder
Bestuurslid: Peter Edelman

Dit alles kan niet zonder u als lid.

Om lid te worden van de vereniging kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, waarna u een machtigingsformulier ontvangt (zie ook downloads). De jaarlijkse contributie bedraagt € 10,00. Ontvangt u liever een betaalverzoek via de GSM, laat u dit dan weten via het machtigingsformulier. Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw bijdrage.

Heeft u een eigen bedrijf? Dan kunt u Dorpsbelangen sponsoren door publicatie van uw logo op onze website. Mailt u ook hiervoor naar ons secretariaat.

Voor vragen of informatie:
Secretariaat Vereniging Dorpsbelangen Anloo:
e-mail adres : dorpsbelangenanloo@gmail.com


Downloads

Klik hier om naar de downloadpagina van Dorpsbelangen te gaan.

Reacties zijn gesloten.