Dorpsbelangen

De Vereniging Dorpsbelangen  vertegenwoordigt de belangen van de inwoners van Anloo en van hun organisaties (verenigingen, stichtingen), bij officiële instanties zoals de gemeente Aa en Hunze, het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa (NBEL), Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Het Drentse Landschap (HDL), Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe (BOKD) en Waterschap Hunze en Aa’s. Ook draagt zij zorg voor het in stand houden van het dorpsgezicht en de direct daarbij behorende omgeving, verkeers- en vervoersaangelegenheden, onderwijs, overige voorzieningen en dienstverleningen. Daarnaast wordt er regelmatig overlegd met Dorpsbelangen Gasteren en Anderen. De vereniging Dorpsbelangen Anloo is opgericht in 1979.

Het bestuur van Dorpsbelangen bestaat uit 5 personen. Zij worden gekozen uit de plaatselijke bevolking van Anloo. Het bestuur komt elke maand (m.u.v. juli en augustus) voor vergadering bijeen, meestal in het dorpshuis te Anloo. Het eerste half uur (van 20.00-20.30 uur) is openbaar en hebben inwoners van Anloo de mogelijkheid om belangrijke zaken, ideeën of feiten in te brengen. De actuele vergaderdata worden gepubliceerd in het Dorpsnieuws van Anloo.
Eén maal per jaar, meestal in maart, wordt er een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de vereniging aan de leden rekening en verantwoording aflegt. Klik hier voor het laatste verslag.

Wilt u zich aanmelden voor een van de werkgroepen, wilt u daar meer informatie over of wilt u vrijwilliger worden bij de organisatie van een van onderstaande activiteiten, dan  kunt u contact opnemen met het secretariaat. U bent van harte welkom!

Kerntaken:

  • Regelmatig overleg met de contactambtenaar van de gemeente Aa en Hunze.
  • Uitgave van het Dorpsnieuws, het maandelijkse mededelingenblad en een agenda voor het dorp Anloo, waarin de plaatselijke verenigingen en particulieren hun activiteiten kenbaar kunnen maken.
  • Zorg dragen voor de website www.anloo-info.nl en de nieuwsflits voor urgente communicatie.
  • Beheer dorps-AED, uitgifte dorpsvlag en verhuur partytent.
  • Het aanleggen en onderhouden van de wandelroute genaamd Anloër omloopjeen het onderhouden van de bankjes.
  • Organisator van de werkgroep Verkeersveiligheid in Anloo.
  • Beheer van het, in 2005 voor Anloo opgestelde dorpsomgevingsplan, de zogenaamde DOP.
  • Regelmatig overleg en samenwerking met omliggende Dorpsbelangen van Gasteren en Anderen.
  • Organisator van de werkgroep Onderwijs in Anloo, ter bevordering van het basisonderwijs in Anloo.
  • Lid van en overleg met de BOKD, Brede Overleggroep Kleine Dorpen.

In november van elk jaar is er een vergadering, het zogenaamde Groot Bestuur, waarvoor alle verenigingen en stichtingen uit het dorp zijn uitgenodigd voor overleg en verantwoording.

De statuten van de vereniging Dorpsbelangen zijn op te vragen bij het secretariaat.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: vacature
Secretaris: Marile Bisschop
Penningmeester: Jacqueline Steinmetz
Bestuurslid: Alytje Mulder
Bestuurslid: Peter Edelman

Dit alles kan niet zonder u als lid.

Om lid te worden van de vereniging kunt u zich aanmelden bij het secretariaat, waarna u een machtigingsformulier ontvangt (of download het formulier hier). De jaarlijkse contributie bedraagt €10,00. U kunt de contributie ook jaarlijks zelf overmaken. Het bankrekeningnummer is NL39RABO0302925406 t.n.v. Vereniging Dorpsbelangen Anloo.

Voor vragen of informatie:
Secretariaat Vereniging Dorpsbelangen Anloo:
e-mail adres : dorpsbelangenanloo@gmail.com

Reacties zijn gesloten.