IJsvereniging Allen Samen

IJsvereniging Allen Samen uit Anloo
 
De ijsvereniging ‘Allen Samen’, opgericht in 1933, heeft in 2012 en nieuwe ijsbaan in gebruik genomen. Een aantal enthousiaste dorpelingen hebben er voor gezorgd dat we een mooie baan hebben gekregen, op een voor jong en oud goed te bereiken plek, aan de Raatakkers (tussen de Annerweg en de camping). Ook is er gelegenheid waar je je lekker op kunt warmen. Hier worden warme dranken, een bal gehakt of rookworst verkocht (als er geen corona maatregelen zijn die dat verhinderen).
 
De brandweer helpt een handje

De brandweer helpt ons een handje (2021)

We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn die graag donateur van onze mooie club willen zijn. Dit kan door een vrijwillige bijdrage van €7,50 aan ons over te maken (ons bankrekeningnummer is NL95RABO302942246.) Eens per jaar houdt de vereniging een jaarvergadering waar alle donateurs van harte welkom zijn.

 

Het bestuur van de ijsvereniging bestaat uit:
Herman Sandker (voorzitter), Ageeth Wever (penningmeester), Leonie Droogsma (secretaris), Harm de Jonge, Rita Moorkamp en Erwin Bos.

 

IJspret februari 2021

Wij wensen u veel schaatsplezier in Anloo.

 

Reacties zijn gesloten.