Nationaal landschap

Anloo ligt middenin het Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa. Dit nationaal landschap is ingesteld in 2002 en omvat ruim 100 km². Er bevinden zich 16 dorpen en gehuchten met ca. 10.000 inwoners. Daarmee is het, na Nationaal Park Oosterschelde, het grootste nationaal park van Nederland.

Het gebied is onderdeel van het Nationaal Landschap Drentsche Aa. Het nationale park wordt grofweg aangegeven met de driehoek Assen – Gieten – Glimmen; het Nationale Landschap Drentsche Aa omvat ook het gebied ten zuiden en ten oosten hiervan.

Het Nationaal beek- en esdorpenlandschap ligt in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Het landschap in het stroomgebied is de voorbije 150 jaar weinig veranderd. Zo is de Drentsche Aa zelf, een beek die over de Hondsrug loopt, een van de weinige in Nederland waarvan de loop nauwelijks door de mens is beïnvloed. Elders werden, vooral na de Tweede Wereldoorlog in de tijd van de grote ruilverkavelingen, veel beken ten behoeve van de landbouw rechtgetrokken om de afwatering en het bewerken van het land efficiënter te kunnen laten verlopen. Bij de Drentsche Aa is dit nauwelijks gebeurd, mede doordat de ruilverkavelingen in dit gebied minder grootschalig geweest zijn. Zo bleven van de eeuwenoude landschapsindeling ook veel karakteristieke houtwallen op de essen bewaard. Enkele heidevelden, waaronder het voormalig militair oefenterrein Ballooërveld, bleven gespaard van ontginning als landbouwgrond of bebossing, zoals elders in Drenthe veel gebeurd is. De schilderachtige esdorpen met hun Saksische boerderijen vervolmaken het beeld.

Het Drentsche Aa-gebied is het best bewaarde beek- en esdorpenlandschap van West-Europa. Men kan er goed het oude landschap van Drenthe herkennen, dat de zandgronden in de provincie tot eind negentiende eeuw kenmerkte. De waardering voor dit bijzondere cultuurhistorische landschap is dan ook erg groot: in 2005 werd het gebied, samen met het Limburgse Geuldal, uitgeroepen tot mooiste landschap van Nederland!

Het Drentsche Aa-gebied is een Natura 2000-gebied dat is gelegen binnen de driehoek van het nationaal landschap.

Reacties zijn gesloten.