Magnuskerk

Op de plaats van de Magnuskerk wordt al sinds de 9e eeuw het evangelie verkondigd. Opgravingen door prof. dr. A.E. van Giffen hebben aangetoond dat het huidige schip een aantal houten voorgangers heeft gehad, die vermoedelijk in de 9e en 10e eeuw zijn gebouwd.

In de middeleeuwen was Anloo de hoofdplaats van het dingspil (rechtsgebied) Oostermoer. De kerk van Anloo was de moederkerk van Oostermoer, het zesde van de zes dingspelen van de Landschap Drenthe, dat zich uitstrekte van Zuidlaren tot en met Borger. Landschap Drenthe is de vroegere benaming voor wat tegenwoordig de provincie Drenthe is.

De kerk dankt haar naam aan Magnus, bisschop van Trani (Italië). De bisschop werd na zijn marteldood heilig verklaard. Zijn sterfdag wordt op 19 augustus herdacht. Tot de hervorming, die in Drenthe in 1598 werd doorgevoerd, was de kerk van Anloo een katholieke kerk.

De eerste hervormde predikant was Lambertus Leving, een bekeerde priester. Leving hield het echter niet lang vol; hij wil zich op 10 mei 1598 laten ‘omscholen’ tot hervormd predikant, maar op 12 augustus maakt hij duidelijk dat hij toch geen hervormd predikant wil worden….

Omdat het kerkgebouw van steen was en ruimte bood aan grotere gezelschappen, zetelde er in de middeleeuwen ook de rechtbank. Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel, die drie keer per jaar bijeen kwam; twee keer in Rolde, maar op de dag van Sint Magnus in de kerk van Anloo. Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld op de derde zaterdag van augustus.

Meer over de Magnuskerk leest u op de website van de kerk. Ga voor het ‘kerkelijk’ gebeuren naar www.pknanloozuidlaren.nl

Reacties zijn gesloten.