Strubben Kniphorstbos

Aan de noordkant van Anloo ligt het Strubben Kniphorstbos in het stroomgebied van de Drentsche Aa. Het is het grootste archeologisch rijksmonument van ons land. ‘De Randstad uit de prehistorie’: zo wordt het ook wel genoemd. En niet voor niets. Nergens in ons land vind je zo veel archeologische monumenten bij elkaar: twee hunebedden en ongeveer zestig grafheuvels, maar ook tal van eeuwenoude veldwegen die hun sporen trokken over de heide en door het bos.

strubben2

Een grafheuvel in het Kniphorstbos

Uniek aan dit gebied is dat de overblijfselen na al die tijd nog steeds intact zijn. Ze vormen een archief met opeenvolgende verhalen, door onze voorouders in het landschap geschreven. Tot voor kort was het gebied deels in gebruik als militair oefenterrein. De overdracht aan Staatsbosbeheer was aanleiding om opnieuw te kijken naar de inrichting. In de afgelopen jaren zijn werkzaamheden uitgevoerd in het noordelijke deel van het Strubben Kniphorstbos om oude grafheuvels, strubbenbos en karrensporen weer zichtbaar en beleefbaar te maken.

strubben1

Strubben – de grillige, struikachtige bomen – zijn ontstaan door veelvuldig oogsten en begrazen in het verleden.

Strubben-Kniphorstbos is een archeologisch monument (grafheuvels, nederzettingen). Meer informatie krijgt u via Staatsbosbeheer.

Reacties zijn gesloten.