Januarinummer van Dorpsnieuws staat op de site

Allereerst de beste wensen voor 2019!

Het januarinummer van Dorpsnieuws staat op de site. Vanwege de vakantieperiode en de feestdagen is het dit keer een ‘beknopte’ uitgave, met nieuws van OBS Anloo en Vrouwen van Nu. Tevens een uitnodiging van Combinatie Gemeentebelangen die op 11 februari naar Anloo komt om met bewoners om tafel te gaan.

Klik hier om naar het januarinummer van Dorpsnieuws te gaan

Uitnodiging kerstconcert 20 december

Op donderdagavond 20 december is er in de Magnuskerk te Anloo wederom een Kerstuitvoering van het koor NiceAn’Loose, samen met leerlingen van o.b.s. Anloo.

De kerk is open om 19.00 uur en het concert begint om 19.15 uur tot ongeveer 20.00 uur
Een ieder is van harte welkom!

December-nummer Dorpsnieuws staat op de site

Het decembernummer van Dorpsnieuws omvat maar liefst 6 pagina’s en staat dus weer bol van de nieuwtjes, aankondigingen en andere wetenswaardigheden. Dit keer o.a. een bericht van Vrouwen van Nu over een natuurdocumentaire die de Drentse natuurfilmers Henk en Janetta Bos hebben gemaakt over de ‘Wildernis in Drenthe’. Gaat dat zien! Verder nieuws van het glasvezelfront: de aanmeldtermijn sluit op 17 december, en het kan u bijna €1000 schelen wanneer u zich tijdig aanmeldt. 

Klik hier om naar het december-nummer van Dorpsnieuws te gaan

Dorpshuis update – Hulp gevraagd

Zoals bekend zijn we als dorpshuisbestuur al geruime tijd bezig ons te oriënteren op een update voor het dorpshuis. In de afgelopen periode hebben we ons bezig gehouden met het aanvragen van subsidies en hebben we gekeken naar de verschillende mogelijkheden die de ruimtes te bieden hebben. Hier is een plan van gemaakt dat onlangs aan de hand van 3D illustraties is gepresenteerd aan de gebruikersgroepen. Dit werd enthousiast ontvangen en akkoord bevonden.

Vanaf a.s. maandag 3 december zullen we starten met de werkzaamheden, in eerste instantie voornamelijk schuren en verven. Ben je geen ‘uitblinker’ met de kwast dan is schuurpapier natuurlijk snel gepakt. We zijn blij met een ieder die kan helpen; vele handen maken licht werk!

Heb je af en toe een paar uurtjes over en wil je helpen meld je dan aan bij Froukje Bruins via de mail: dorpshuisanloo@gmail.com of 06-52845044.

Overigens zal de nieuwjaarsborrel op een later tijdstip in januari plaatsvinden. Zodra de datum bekend is wordt deze bekend gemaakt via Dorpsnieuws en/of deze website.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Dorpshuis Anloo
Erwin Bos, Maarten Heuvels en Froukje Bruins

Werkgroepleden update dorpshuis
Harm de Jonge, Gijs Derkx, Marleen Völlink

Markegrens Anloo-Eext 300 jaar oud

Op 9 december a.s. is het precies 300 jaar geleden dat de markegrens tussen Anloo en Eext is vastgesteld. Dit heugelijke feit willen we graag met iedereen vieren, uiteraard op 9 december aanstaande om 13:00 uur in de Magnuskerk te Anloo.
Er zal gesproken worden, gelachen en gevierd. Mis het niet, het volgende eeuwfeest zijn we met z’n allen beslist verhinderd…..!

Flitsberichten oud papier en glasvezel

In de agenda op deze site stond 3 december genoteerd als datum waarop het oud papier wordt opgehaald. Dit is niet correct; de eerstvolgende ophaaldatum is a.s. maandag 26 november

Graag ook nog even uw aandacht voor de inloopavond over de aanleg van glasvezelverbindingen op a.s. dinsdag 27 november in het dorpshuis. Aanvang 19.00 uur.
Heeft u nog twijfels of weet u niet voor welke dienstenaanbieder u moet kiezen? Op deze avond zijn de leden van de werkgroep Glasvezel Anloo en een aantal aanbieders aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Tot 17 december kunt u zich nog aanmelden voor een glasvezel-aansluiting.

Magnuslezing 2018 – nog plaatsen vrij!

Op woensdag 21 november a.s. wordt de Magnuslezing voor de vijfde keer gehouden, een eerste lustrum! Ook deze keer hebben de organisatoren hun best gedaan om twee sprekers uit te nodigen die een boeiend verhaal houden over een onderwerp dat het beeldbepalende karakter van onze mooie Magnuskerk raakt, in de context van fysieke omgeving en religie, in het verleden en de toekomst. Voor deze lezing zijn nog plaatsen beschikbaar!

Alle wegen naar Anloo….

De eerste spreker is prof. dr. Jan Kolen. Jan is decaan en hoogleraar Landschapsarcheologie en Cultureel erfgoed aan de Universiteit van Leiden. Hij promoveerde in 2005 cum laude op het proefschrift ‘De biografie van het landschap’, drie essays over landschap, geschiedenis en erfgoed waarmee hij een fundamentele bijdrage leverde aan een nieuwe benadering in het landschapsonderzoek in Drenthe. In zijn onderwerp Alle wegen leiden naar Anloo: ruimtelijke beweging en tijdsbeleving in het gekerstende Drentse landschap brengt hij de begrippen tijd en ruimte op een verrassende wijze samen in de context van de plaats en beleving van het christendom vanaf de Romeinse tot aan de huidige tijd. Hoe heeft het destijds onontgonnen en woeste Drentse landschap en samenlevingen invloed gehad op de verspreiding van het christendom. Denk daarbij aan soms prehistorische routes, bouwwijzen en gebruik van  kerken en kerkklokken, en hybride verschijningsvormen van het christendom in combinatie met destijds heidense gebruiken.

Kwetsbare hunebedden….

De tweede spreker is drs. Hein Klompmaker, in Groningen afgestudeerd in de Sociale en Economische Geschiedenis. Hein is sinds 1988 directeur van het Hunebedcentrum in Borger. Het Hunebedcentrum heeft als doel een museale maatschappelijk onderneming te zijn die een actieve rol speelt in de lokale, regionale, nationale en internationale setting. Daarmee vertelt zij het verhaal van de hunebedden en andere archeologische monumenten aan het grote publiek en creëert daarmee draagvlak om dit erfgoed te bewaren voor toekomstige generaties.  

De bijdrage van Hein heeft als titel De bescherming van onze hunebedden in historisch perspectief. Hij gaat in op het dilemma van het op gespannen voet staan van  ‘beleving’ en ‘beheer’ van deze grafmonumenten; respectvol omgaan met deze grafmonumenten uit de oertijd of vooral ook object voor een leuke selfie. Hoe maak je de juiste keuze tussen het belang van het publiek en die van de beheerder?

 

 

Magnuskerk luidt noodklok vanwege klimaat

Op zaterdag 1 december zal de Magnuskerk in Anloo de noodklok luiden van 2 minuten voor 12 tot 12 uur. Op de vooravond van de internationale klimaattop in Polen (COP24) in december willen we de aandacht trekken van zowel onze politiek leiders als burgers om vaart te maken met de transitie naar een duurzame wereld. 

Greenpeace heeft alle kerken, moskeeën, gemeentehuizen en carillons uitgenodigd mee te doen aan deze actie. Greenpeace voert het hele jaar door actief campagne voor een groene en duurzame samenleving. Wij zien dat zowel burgers als politici steeds vaker opstaan voor een schone en veilige planeet.

Begin oktober verscheen het nieuwe rapport van IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties. Dit rapport maakt de balans op van de voortgang en toereikendheid van de collectieve inspanningen met betrekking tot het Klimaatakkoord van Parijs. Het rapport gaat specifiek in op scenario’s om onder de 1.5 graad Celsius opwarming van de aarde te blijven. Om onder de 1.5 graad Celsius te blijven, zullen regeringen wereldwijd hun klimaatbeleid moeten aanpassen en zo snel mogelijk uitvoeren. Het is twee voor twaalf. Het is tijd om in actie te komen.

Daarom zal de Magnuskerk, als Groene Kerk, de noodklok luiden voor het klimaat. Ook de kinderen van OBS Anloo zullen de klok luiden om mee te helpen de temperatuur op de aarde niet verder te laten oplopen. Wij willen de urgentie om gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan benadrukken en de klokken in Nederland op ‘2 voor 12’ zetten. Tegelijkertijd willen we de boodschap meegeven dat het nog niet te laat is. We kunnen opwarming van de aarde tegengaan, vertragen en zeker niet richting 2 graden laten gaan. Maar dan moeten we nu actie ondernemen als maatschappij. En daar doet de Magnuskerk aan mee!

Magnuskerk Anloo

Klok Magnuskerk – uw mening telt!

Sinds februari 2014 stond in de toren van de Magnuskerk op de begane grond een gerestaureerd torenuurwerk. Zowel het kerkbestuur als de gemeente, eigenaar van de toren, wilden het uurwerk graag terug hebben op de plaats waar een uurwerk al vanaf 1600 gestaan heeft. De stichting heeft aan dat verzoek voldaan en het uurwerk laten verplaatsen naar de 2e verdieping van de toren. Om geen schade aan de toren aan te richten is het uurwerk door de klokkenmakers uit elkaar gehaald en in onderdelen naar de 2e verdieping gebracht. Daar is het uurwerk weer in elkaar gezet en op een houten bok geplaatst.   

Het uurwerk stond op de begane grond om de bezoekers van de oude romaanse kerk er kennis mee te laten maken. Voor de 2e wereldoorlog stond het uurwerk op de 2e verdieping. Tijdens de restauratie van de toren in 1944-46 is dat uurwerk buiten, naast de toren neergezet en toen het teruggeplaatst zou worden was het verdwenen. Dat uurwerk sloeg volgens koster Matthijssen op de hele en halve uren en had geen wijzerplaat aan de toren.

De stichting vrienden van de Magnuskerk wil nu het gerestaureerde uurwerk overdag voor proef laten slaan op de grote luidklok. De stichting wil dat graag doen met instemming van de bewoners van Anloo. De stichting nodigt daarom de inwoners van Anloo uit om op vrijdag 9 november om 19.00 uur naar de Magnuskerk te komen. Onder het genot van een kop koffie horen wij graag uw mening. Mag de klok overdag slaan op hele en halve uren?

Rodenberg uurwerk

Het huidige uurwerk is gebouwd omstreeks 1860 door de firma Rodenburg uit Sneek. Het stond tot 1985 in de kerk van Hempens, een klein dorpje bij Leeuwarden. Wat op valt zijn de gietijzeren onderdelen van de stelling in fraaie florale motieven. Het uurwerk bevat onderdelen die vervaardigd zijn in het bedrijf Van Bergen uit Heiligerlee. Bijzonder zijn de gewichten van het uurwerk. Dat zijn kanonskogels die gebruikt zijn bij de slag bij Stavoren in Friesland in 1345. ( een veldslag in de Fries-Hollandse oorlogen tussen graaf Willem IV van Holland en de Friezen die op 26 september 1345) . Omdat het uurwerk zeer frequent met de hand opgewonden moest worden heeft de Stichting het laten voorzien van een automatisch opwindmechanisme. 

Stichting Vrienden van de Magnuskerk