Inwijding orgel Magnuskerk

Het orgel in de Magnuskerk bestaat de volgende maand 300 jaar. Dat willen wij, het kerkbestuur van de protestantse gemeente Anloo Zuidlaren, wijk Anloo en de Stichting Vrienden van de Magnuskerk niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 

Op 20 oktober om 16.00 uur wordt de ingebruikname van het orgel in 1718 nagespeeld door acteurs die ook de Etstoel in Anloo spelen. Paul Brood heeft een scenario geschreven, waarin de familie Ellents, die opdracht tot de bouw van het orgel heeft gegeven, de eerste bespeling van het orgel wil mee maken. Er ontstaat echter een conflict over de kwaliteit van het orgelspel en over de vraag of zo’n orgel wel nodig is. Uiteindelijk komt het goed en de organist, Havingha (Jochem Schuurman), geeft een orgelbespeling.
U bent van harte welkom bij deze 18e-eeuwse orgelinwijding. Toegang gratis.

Het orgel in de Magnuskerk van Anloo is een schenking van de puissant rijke fam. Ellents. Op 16 oktober 1718 wordt er voor het eerst op het orgel gespeeld. Pas een jaar later wordt het formeel in gebruik genomen. Begin 1717 is de bouw van het orgel gestart. Arp Schnitger (1648-1719) was een Duitse orgelbouwer uit de zeventiende/begin 18e eeuw met een grote reputatie: zijn instrumenten hadden een herkenbare stijl en grote kwaliteit. Zijn werk was en is van grote invloed op orgelmakers en organisten. Schnitger was in de dagen dat het orgel in Anloo gebouwd werd ziekelijk en overleed in  1719. Hij heeft de bouw van het orgel overgelaten aan zijn Groninger meesterknechten Radeker en Garrels.

Mocht u om 16.00 uur niet aanwezig kunnen zijn, dan is er de mogelijkheid om de 18e-eeuwse inwijding om 19.00 uur te bezoeken.
Wilt u ons a.u.b. door middel van een mail aan info@magnuskerk.nl laten weten of we op uw komst mogen rekenen?

Bert Huisman, voorzitter kerkenraad
Martin Panman Stichting Vrienden van de Magnuskerk

Winterkostavond op 3 november

Op zaterdag 3 november organiseren we onze traditionele winterkostavond. Deze is bedoeld voor alle inwoners van Anloo. Ook voor de vegetariërs wordt er een gepaste wintermaaltijd aangeboden.
We zetten een melkbus neer voor een vrijwillige bijdrage.
We hopen dat het weer net zo gezellig wordt als vorig jaar. Aanvang 18.30 uur in het dorpshuis.

Op 11 november om 19.05 uur luidt de klok van de Magnuskerk….

Op zondag 11 november 2018 is het precies 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd. In Groot-Brittannië heeft dat geleid tot het initiatief ‘Ringing out for Peace, Armistice 100’ (Luiden voor Vrede, Wapenstilstand 100). Zij herdenken het einde van de Grote Oorlog én de 1400 klokkenluiders die tijdens de oorlog gevallen zijn. De organisatie wil zich nu verenigen om een vredesboodschap over de hele wereld te verspreiden.

Nederland was niet direct betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, maar indirect wel. Solidair zijn met dit initiatief is een mooie geste om achter de vredesboodschap te staan en onze 1400 Engelse gevallen mede-klokkenluiders van weleer te herdenken. De organisatie heeft tal van activiteiten georganiseerd (waaronder het werven van 1400 nieuwe klokluiders). Hoofddoel is dat men zoveel mogelijk klokken wil laten luiden. “We would love all ringers around the world to do something special this day to ring out for peace, and to send in their ideas to share with others.

Het Gilde van Clocklueders in Anloo geeft graag gehoor aan deze oproep en zal op 11 november om stipt 19.05 uur de klok van de Magnuskerk luiden.

Oktoberfest in Gasteren – 27 oktober

De voorbereidingen voor het Oktoberfest in Gasteren zijn in volle gang. De datum staat vast, de DJ en de muziek zijn geregeld, de flyers zijn gedrukt en de kaartjes zijn in de verkoop.

U kunt uw kaartje voor het Oktoberfest kopen bij Pannenkoekenboerderij Brinkzicht Gasteren, Kapsalon Leonie Gasteren en bij dorpshuis de GasterijeDe kaartjes kosten €5,- per stuk.

Wij hopen u te zien op 27 oktober 2018 vanaf 20.30 uur in dorpshuis de Gasterije.

Tot dan!

Bestuur Af en Toe Wat.

Oktober-nummer Dorpsnieuws staat op de site

Er is dit najaar weer veel te doen in Anloo. Het oktober-nummer van Dorpsnieuws staat dan ook vol met aankondigingen van evenementen. Bijvoorbeeld het weekend van 3 en 4 november wanneer Anloo vergroent voor de 2e keer het ‘Weekend met een groen randje’ organiseert. Er wordt weer aangehaakt bij de duurzame huizenroute, de Natuurwerkdag en de Oogstdienst op zondag in de Magnuskerk. Verder omvat het programma allerlei activiteiten rond het thema ‘Duurzaam Dichtbij’: smullen van lokaal verbouwd voedsel, de natuur in rondom Anloo, een (gier-)zwaluwenproject, biobollen, enz.

Klik hier om het oktober-nummer van Dorpsnieuws te downloaden

September-nummer Dorpsnieuws staat op de site

Het september-nummer van Dorpsnieuws is verschenen, het eerste nummer van alweer jaargang 18. In dit nummer aankondigingen van de start van een nieuw seizoen van Vrouwen van Nu, Gavas en OBS-Anloo. Hier hebben de ouders van schoolkinderen bedacht dat een fris geschilderd schoolplein goed is voor een fris begin van het nieuwe schooljaar. En vele handen maakten licht werk, zo werd maar weer eens bewaarheid in Anloo. Echt een WAUW-factor!

Klik hier om het september-nummer van Dorpsnieuws te downloaden

Zon, warmte en duurzame energie….

Waar de meeste verenigingen in Anloo een zomerstop hebben, brengt ‘Anloo vergroent’ een speciaal zomernummer uit van de nieuwsbrief. Na weken van zon, warmte en droogte kun je je nauwelijks voortellen dat straks de verwarming weer aan moet om er lekker warm bij te zitten. Voortbordurend op de bijeenkomst in mei wordt in dit zomernummer extra informatie gegeven over energiebesparing en duurzame energie. Belangstellenden worden uitgenodigd om deel te nemen aan de collectieve aanschaf van zonnepanelen en/of warmtepompen. Ook wordt verslag gedaan van de voortgang van de dorps-schoolmoestuin en het enthousiasme waarmee de kinderen van OBS Anloo in de tuin hebben gewerkt.

Klik hier om de nieuwsbrief te downloaden

Juni-nummer van Dorpsnieuws staat op de site

Er staat weer een nieuwe uitgave van Dorpsnieuws op de site. In dit juni-nummer o.a. aankondigingen van diverse evenementen, een terugblik op de fietstocht op hemelvaartsdag, en nieuws van OBS Anloo. Het zomerseizoen is nu begonnen en het meeste verenigingsleven ligt even stil. Het volgende nummer verschijnt rond 1 september. Volg de website voor actueel nieuws een aankondigingen van activiteiten.

Klik hier om naar het juni-nummer van Dorpsnieuws te gaan

Eststoel Anloo zoekt beheerder voor de website

Sinds dertig jaar organiseren inwoners van Anloo en omliggende dorpen op de derde zaterdag van augustus de Etstoeldag. Centraal staat de opvoering van een authentieke rechtszitting in de kerk en een jaarmarkt met veel handel, muziek en eten en drinken dat in de 17e eeuw ook werd genuttigd. Het evenement wordt door zo’n 300 vrijwilligers gerund en elk jaar levert dat een bedrag op voor het onderhoud van de Magnuskerk.

Oproep
Vele jaren heeft Pim Zaalberg belangeloos de website van de Etstoel beheerd. Hij legt deze functie neer. Dit jaar is de website www.etstoelanloo.nl vernieuwd. We zijn nu op zoek naar een vrijwilliger die de nieuwe website wil beheren.
De tijdbesteding om de website up-to-date te houden schatten we in op één tot enkele uren gemiddeld per week, afhankelijk van de tijd van het jaar. 

Heb je interesse of wil je meer informatie, neem dan contact op met Jeannette Ramaker via e-mail etstoel.anloo@hotmail.com