Dorpsbelangen ontvangt wethouder Ivo Berghuis

Voor de zomervakantie namen wij afscheid van wethouder Henk Heijerman door hem en zijn echtgenote namens het dorp op zijn afscheidsreceptie in Grollo een prachtig theepakket (uit Anloo) aan te bieden.

Het nieuwe seizoen startten wij door de opvolger van Henk in ons mooie Anloo te ontvangen: Ivo Berghuis. Hij stelde zich voor als enthousiast wielrenner met liefde voor natuur en landschap, heeft Aa en Hunze in zijn hart gesloten en is super enthousiast over “zijn” gemeente. 

Het bijna voltallige bestuur heeft, na een uitgebreide voorstelronde aan de picknick-tafel voor onze school, tezamen met de scheidend contactpersoon van de gemeente, Ria Rademaker, met Ivo een zogenaamde informatieve wandeling gemaakt door Anloo. Tijdens het wandelen bleek dat de portefeuille van de wethouder een breed scala aan onderwerpen bevat, die niet alleen door beleidsmedewerkers wordt beheerd. Ivo is goed op de hoogte van wat reilt en zeilt in de gemeente en ook op dorpsniveau ontbrak het hem niet aan parate kennis.

Volledig op de hoogte was de wethouder over de Homanshof; hoe graag het dorp het monumentale pand wil behouden in de maatschappelijk functie die het had. De speulkoel kende hij en ook de historie rondom de camping was hem niet vreemd. Hij was ook op de hoogte van de wensen van de schaapskudde om ergens bij Anloo een nieuw onderkomen te realiseren.

Wij wezen Ivo Raatakkers 2 aan, waarvoor Woonwensen de afgelopen jaren plannen heeft gesmeed om nieuwe huizen te bouwen en ook daarvan was hij reeds op de hoogte.

Vol lof was Ivo over onze informatieborden bij het binnenrijden van ons dorp en de stemmige layout ervan waarmee evenementen worden aangekondigd.

De ontvangst was zinvol, informatief en wij hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking met deze bevlogen bestuurder.

Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo

Breng, ruil of haal zaden bij de minibieb

De minibieb in het fietsenhok naast de kerk is in een nieuw jasje gestoken en we starten op proef een zaden(mini)bieb. Heb je meer zaden gekocht of geoogst dan je gaat zaaien? Kom langs en ruil of doneer een deel aan de zadenbieb. Ook als je geen zaden hebt om te ruilen, mag je zaden voor eigen gebruik (gratis) meenemen. Ze zijn verpakt in kleine zakjes. Je kunt zaden doneren door deze in een zakje of bakje in het daarvoor bestemde mandje te leggen dat ook bij de minibieb staat. Vermeld erbij om welke plant het gaat en wanneer je het zaad hebt geoogst. Wij doen ze dan weer in kleine zakjes voor de liefhebbers.

 

Veel lees en tuinplezier.

Voor vragen kun je terecht bij Janny Scholtens (0639616244) of Brigitte Damen (0683895978)

Magnuskerk luidt torenklok zo beperkt mogelijk

De Magnuskerk luidt op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken, iedere woensdagavond om 19.00 uur de torenklok. Voorlopig tot en met 1 april (zie onder).
In de laatste weken zijn er veel begrafenissen geweest waardoor de klok ook vaak klonk. Het luiden van de klok in tijden van verdriet en nood hoort bij het dagelijks maatschappelijk leven in een dorp met een oude kerk. Maar sommige mensen ervaren dat als overlast hebben we gemerkt en dat
spijt ons zeer. We hebben daarom besloten het luiden van de klok op woensdagavond 1 april in te korten om zo min mogelijk overlast te geven.

Namens de kerkenraad van de Magnuskerk, Antheunis Janse, scriba.


Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!