de Etstoel in Anloo gaat dit jaar toch door

Persbericht RTV Drenthe  13-4-2023  Hjalmar Guit

Een heksenweging tijdens de Etstoel in Anloo

Historisch openluchtspel de Etstoel in Anloo is uit de problemen en gaat dit jaar toch door

Het was even spannend maar eindelijk is er witte rook: de Etstoel in Anloo gaat ook dit jaar weer door. De organisatie heeft net op tijd genoeg vrijwilligers gevonden om het historische evenement te kunnen laten plaatsvinden.

De organisatie van de Etstoel maakte zich door een gebrek aan vrijwilligers maandenlang zorgen over het evenement, dat jaarlijks duizenden bezoekers trekt. Op de dag zelf zijn er voldoende mensen die mee willen helpen, maar voor de voorbereidingen bleek het lastig om enthousiastelingen te vinden.

‘Zware bevalling’

Om toch nieuwe handjes te vinden, is er een oproep gedaan aan inwoners van Anloo en omringende dorpen om zich als vrijwilliger aan te melden. Ook is besloten de taken onder meer vrijwilligers te verdelen. Dat heeft volgens Etstoel-voorzitter Henk Doeven uiteindelijk gewerkt, al was het volgens hem een ‘zware bevalling’.

“Het bleef lang onzeker of we het zouden redden, maar gelukkig hebben we nu een lange lijst met enthousiaste mensen”, zegt Doeven. “Als iedereen de schouders eronder zet, wordt het zonder twijfel weer een succes.”

Aan de inhoud van de Etstoel zal volgens Doeven dit jaar weinig veranderen, al in de precieze invulling nog niet bekend. “Dat gaat nu lopen. Er zijn altijd groepen die een jaartje overslaan of niet meer mee willen doen, maar daar komt altijd wel weer iets moois voor terug.”

Terug naar de 17e eeuw

Tijdens de Etstoel spelen lokale toneelspelers een waargebeurde zitting van een 17e-eeuwse zitting van de rechtbank na in de middeleeuwse Magnuskerk. In de rest van het dorp wordt een historische markt gehouden, met oude ambachten, muzikanten, straattheater en kraampjes met ouderwets Drents eten en drinken.

Het geld dat de Etstoel oplevert wordt gebruikt voor het onderhoud van de Magnuskerk, de oudste kerk van Drenthe. Het onderhoud van het kerkgebouw en het orgel is duur en het historische evenement is daarom een belangrijke inkomstenbron voor de instandhouding van het monument.

 

Anloo Vergroent mag zich het meest circulaire burgerinitiatief van Drenthe noemen

Persbericht 9 februari 2023

Anloo Vergroent wint de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief van Drenthe. Deze aanmoedigingsprijs, in het leven geroepen door De Natuur en Milieufederatie Drenthe, werd op 8 februari heel toepasselijk uitgereikt in de Week van de Circulaire Economie. Anloo Vergroent wint een cheque van €100,- en mocht een prachtige circulaire bokaal, gemaakt van resthout, in ontvangst nemen.

Er waren in totaal maar liefst 27 nominaties voor de burgerinitiatievenprijs. Stuk voor stuk inspirerende initiatieven! Toch kon er in elke provincie maar één de winnaar zijn. Anloo Vergroent kwam in Drenthe als beste initiatief uit bus.

Anloo Vergroent

Anloo Vergroent is een bewonersinitiatief dat structureel bijdraagt aan bijdraagt aan de lokale deeleconomie met een schoolmoestuin, minibieb en zadenbieb. Met behulp van vrijwilligers worden kinderen betrokken bij het gehele proces – van zaaien tot oogsten en vervolgens samen koken en eten. “De jury vindt de lokale impact en de sterke verbinding met het onderwijs erg waardevol. De minibieb en zadenbieb trekken niet alleen inwoners maar ook veel wandelaars aan, een succes dus!” Aldus de jury.

Karin Elema en Janny Scholtens mochten de circulaire bokaal namens Anloo Vergroent in ontvangst nemen.

“Het winnen van de Kringlogo prijs geeft ons nieuwe energie en enthousiasme, maar ook erkenning en bekendheid. Daarnaast willen we nog heel graag tuingereedschap bij de moestuin. Met deze prijs kunnen we daar meteen werk van maken!” aldus Karin en Janny.

Kringlogo

De mooie wisseltrofee, die afgelopen jaar bij Groei Grond stond, prijkt vanaf nu een jaar lang op de schoorsteenmantel van Anloo Vergroent. Ook mag Anloo Vergroent een jaar lang het zogenaamde kringlogo voeren. De Natuur en Milieufederaties lieten dit logo ontwerpen voor de winnende burgerinitiatieven. Hiermee kunnen winnaars laten zien dat zij het meest circulaire initiatief van Drenthe zijn en anderen inspireren om ook met circulaire economie aan de slag te gaan!

De omslag richting een circulaire economie is er een die helaas niet vanzelf gaat. Daar hebben we inwoners voor nodig die het heft in eigen handen nemen. Die niet afwachten, maar de verandering die ze zo graag willen zien zelf bewerkstelligen. Drenthe kent gelukkig al heel wat van deze circulaire inwoners, waarvan sommigen zelfs hun eigen burgerinitiatief hebben opgezet. Deze circulaire initiatieven wil De Natuur en Milieufederatie Drenthe graag extra in het zonnetje zetten in de week van de circulaire economie. De prijs wordt ook in zes andere provincies uitgereikt. 

De ‘Kringlogo’ prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties

Dorpsbelevingsonderzoek

Na een uitgebreide studie van de Dorpsomevingsplan (DOP) die in 2005 mede werd opgesteld door een betrokken groep dorpsbewoners, besloot het huidige bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen een nieuw onderzoek uit te laten voeren.

De uitgebreide rapportage (DOP) was inmiddels bijna 20 jaar oud en bevatte weliswaar een schat aan waardevolle informatie, maar of die gegevens nog actueel waren was niet duidelijk.
Tevens vroeg Dorpsbelangen zich af wat in de tussenliggende periode is gebeurd met de knelpunten. En daarbij speelde de vraag: hoe staan de huidige bewoners van Anloo daarin?
En tot slot, los van al die vragen over toen, wil het nieuwe bestuur met een moderne visie de komende jaren hun vrijwilligerswerk binnen Anloo vormgeven.

Naar aanleiding van een oproep van de BOKD (het Drentse netwerk van en voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen en dorpshuizen), werden gesprekken gevoerd en voortvarend actie ondernomen.
Binnen een maand na het contact met de BOKD was de planning gereed en liepen de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstijn door Anloo om de enquête aan de bewoners huis aan huis aan te reiken.

Anloo was voor de hogeschool het 42e dorp waarvoor door de eerstejaars studenten van de studie Management van de Leefomgeving een enquête werd gemaakt en rondgebracht.
De enquête kwam mede tot stand door interviews die de studenten hielden met een representatieve groep inwoners.

Op donderdagavond 26 januari jl. heeft de groep studenten de enquêteresultaten in het dorpshuis gepresenteerd.
Ruim 30 aanwezigen luisterden naar de studenten die vertelden hoe de enquêtevragen tot stand kwamen, hoe de analyse is verlopen en wat het eindresultaat is.
Hoe betrokken de aanwezigen waren, bleek wel uit de quizvragen en stellingen over het dorp (school, Homanshof, verkeer, toerisme etc. ) die tussendoor door de studenten werden gesteld. Er werd van gedachten gewisseld, gediscussieerd, maar ook gelachen.

Student Nina Faber, die de avond als een ware routinier aan elkaar praatte, reikte na de presentaties de eindrapportage officieel uit aan de voorzitter van Dorpsbelangen, Jacqueline Steinmetz.
Bijgevoegd was een flinke stapel briefjes waarop de geënquêteerden konden aangeven of zij vrijwilligerswerk willen doen. Een mooi ‘cadeautje’ waar Dorpsbelangen ook zeker mee aan het werk gaat.

AED-training 2022 succesvol

Een minimum leeftijd van 18 jaar wordt algemeen in Nederland gehanteerd voordat iemand als burgerhulpverlener kan worden ingezet. Daar had onze jongste deelnemer van de AED-training geen boodschap aan: je kan de lesstof maar alvast geleerd hebben! En met succes ging deze dertienjarige student gecertificeerd huiswaarts.

 Er waren meer jongeren die zich de algemene veiligheid in Anloo aantrekken en besloten hadden zich aan te melden voor de AED-training. Dat feit is hoopvol en duidt er op dat ook onder de jongvolwassenen het besef leeft dat elke minuut telt als het gaat om de inzet van een AED.

Al met al hebben op 25 oktober en 1 november jl. ruim 25 vrijwilligers uit Anloo tijd vrij gemaakt om zich te laten scholen door trainer Jaap Harttekamp. Een doorgewinterde docent is Jaap; hij traint diverse bedrijven en organisaties in het hele land op dit gebied.

Vrijwel alle vrijwilligers hebben zich na ontvangst van het certificaat aangemeld bij hartslag.nu. Dit is de organisatie die na het bellen van 112 de alarmering op zich neemt en zorgt dat na een melding de taken over de AED-hulpverleners worden verdeeld.  

Deze taak is een relatief korte: zorgen dat het slachtoffer de beste zorg krijgt voordat de ambulancemedewerkers het overnemen. Dit duurt in het gunstigste geval niet langer dan zes minuten. Maar wel heel essentiële minuten!

Voor 2022 is de zorg rond de AED in het dorp even klaar. Het apparaat is operationeel en de burgerhulpverleners zijn opgeleid om de AED te bedienen. Rest het maandelijks controleren van de stand-by-batterij en de accu. Dat doen de leden van de Werkgroep AED die alle zorg van de Vereniging Dorpsbelangen uit handen neemt.

En voor 2023 staat een AED-sponsoractie op de agenda. Hoe die vorm krijgt is nog niet helder, maar dat het nodig is, is zeker. De scholing en onderhoud/vervanging kan namelijk niet zonder bijdragen van enthousiaste sponsoren.

Heb je vragen over de AED, wil je sponsoren of wil je een AED-cursus volgen, neem dan contact op via de mail: aeddorpsbelangenanloo@gmail.com.

Toekomst Etstoel Anloo

LS,

Afgelopen Etstoel was weer een doorslaand succes. De bezoekers hebben een prachtige dag gehad, net als de vrijwilligers. We hebben met z’n allen weer een mooi bedrag opgehaald voor het behoud van de Magnuskerk.

Toch overheerst in het bestuur van de Etstoel niet de blijdschap, maar de zorg. De voorbereiding van de laatste Etstoel heeft heel veel gevraagd van bijna alle bestuursleden. Te veel. Door onderbezetting in het bestuur en door onderbezetting in een aantal cruciale groepen is de voorbereiding in de het voorjaar en de zomer, en dan met name in de laatste 4 weken voor de Etstoel, veel te veel op de schouders van enkelingen gekomen.

En er zijn meer zorgen. Een aantal hardwerkende vrijwilligers in cruciale groepen heeft aangegeven te gaan stoppen. Ook blijkt het steeds moeilijker artiesten te vinden voor de markt, die passen in de sfeer van de Etstoel en ook nog betaalbaar zijn.

Hoezeer de Etstoel hen ook lief is, het bestuur heeft aangegeven op deze manier geen volgende Etstoel meer te kunnen/willen organiseren. Een aantal bestuurders heeft aangegeven sowieso te willen stoppen.

We hebben nagedacht over oplossingen. Met alleen een beetje extra hulp, een welwillende toezegging, en hier en daar een helpende hand, redden we het niet. Er moet iets radicaals in de organisatie óf in de opzet van de Etstoel gebeuren om het evenement ook in de toekomst nog te kunnen organiseren. Ook stoppen met de Etstoel is een optie.

Wij willen alle bewoners van Anloo en van de dorpen eromheen uitnodigen om mee te denken over hoe de Etstoel behouden kan blijven. Mee te denken, maar vooral om mee te doen, want zonder een aantal nieuwe vrijwilligers die bereid zijn substantieel tijd te steken in de voorbereiding zal het niet mogelijk zijn een nieuwe Etstoel te organiseren.

In de bijlage geven we aan wat er nodig is voor een succesvolle doorstart en wat u kunt doen als u ideeën heeft of mee wilt helpen.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Etstoel,

Henk Doeven, voorzitter


Etstoel Anloo

De Etstoel heeft een bijzonder karakter. Het is geen braderie en geen dorpsfeest. Het is een dag waarbij het hele dorp teruggaat naar de 17e eeuw. De voorstelling in de kerk is een wezenlijk onderdeel van de Etstoel.

De Stichting Etstoel heeft als officiële doelen:

  • Activiteiten die Magnuskerk als cultuurhistorisch gebouw in stand houden
  • Behouden cultuurhistorisch fenomeen; jaarlijks ensceneren middeleeuwse jaarmarkt en rechtspraak door Etten in Magnuskerk
  • Saldo van netto-baten overdragen aan stichting Vrienden van Magnuskerk

Wat is er nodig om de Etstoel te behouden?

Voor de Etstoeldag zelf zijn er ieder jaar weer voldoende enthousiaste vrijwilligers beschikbaar. Daar zijn we heel erg blij mee! Voor de voorbereidingen hebben we echter (veel) te weinig mankracht op dit moment. Hieronder staat wat er nodig zal zijn voor de volgende Etstoeldag:

  • Coördinator(en) en vrijwilligers met veel tijd voor de bouwploeg:

Twee van de drie coördinatoren van de bouwploeg stoppen. Daarmee zal een hele hoop kennis en mankracht verloren gaan, die weer opgevangen zal moeten worden.

De bouwploeg kampt al een aantal jaren met gebrek aan bouwers. Het aantal vrijwilligers dat een aantal dagen kan komen helpen opbouwen en opruimen, neemt zienderogen af.

Het opbouwen van de Etstoel is echt VEEL werk; de voorbereidingen zijn het hele jaar door en beginnen intensiever te worden vanaf april. Vier weken voor de Etstoel is de bouwploeg bijna onafgebroken bezig.  Ook ná de Etstoel kost het opruimen veel werk. De zondagochtend na afloop is niet genoeg.

  • Coördinator en vrijwilligers met veel tijd en handvaardigheid voor de kledingploeg:

Ook bij de kledingploeg stopt de coördinator. Daarnaast zijn meer handen nodig. Handen die willen én kunnen.

De kledingploeg start in april met het halen van de kleding uit de opslag. Dan begint het uitzoek- en herstelwerk. Het uitdelen van de juiste kleding aan alle vrijwilligers kost in de weken en dagen voor de Etstoel veel tijd; hetzelfde geldt voor ná de Etstoel, het wassen, weer innemen van de kleding en het opruimen en wegbrengen ervan.

  • Coördinator met veel tijd voor het regelen van de markt (artiesten, verkopers, etc.)

De coördinatoren voor de markt stoppen. Deze taak moet overgenomen worden. Het is ieder jaar een hele puzzel en veel gebel en gemail om ieder jaar genoeg artiesten voor de markt te krijgen, die ook nog eens passen in de sfeer van de Etstoel. Gelukkig is er een aantal trouwe oudgedienden die ieder jaar komen, maar er haken er ook steeds een aantal af en het is niet gemakkelijk daarvoor nieuwe artiesten of verkopers terug te vinden.

Vanaf april moeten de deelnemers gebeld worden etc.

  • Coördinator en vrijwilliger(s) met veel tijd net voor de Etstoel die de eigen kramen regelen (inkoop + klaarzetten)

De coördinatoren voor de markt gaan stoppen. De markt met onze ‘eigen’ kramen vergt veel organisatie en alle inkopen moeten worden gedaan, bij verschillende leveranciers. Vaak moeten de spullen zelf worden opgehaald met een laadbak. Ook moeten ze op de juiste manier over de kramen worden verdeeld. In de laatste paar weken vóór de Etstoel kost dit veel tijd. Ook moeten er afspraken gemaakt worden met de vrijwilligers die de kramen bezetten. Dat betekent dat er ook flink gemaild en gebeld wordt in de voorbereiding.

De Etstoel bezit een uitgebreide eigen ‘boedel’ met napjes, borden, glazen, attributen etc. Deze moeten allemaal uitgezocht en uitgestald worden om te zorgen dat iedere kraam de juiste spullen krijgt. Dit is veel werk. Dit werk zit vooral in de laatste paar weken voor de Etstoel. Ook hier is ná de Etstoel veel werk en is de zondagochtend na afloop niet genoeg.

  • Vrijwilliger(s) voor PR, communicatie en marketing + website

Een aantal weken vóór de Etstoel moet de PR, communicatie en marketing gestart worden. We houden verschillende social media bij en zorgen dat we in de plaatselijke kranten komen. Verder maken we flyers en posters die rondgebracht worden bij campings en hotels in de omgeving.Ook de website vergt ieder jaar aandacht. De laatste ontwikkelingen worden hier geplaatst, net als de prijzen voor de aanstaande Etstoel etc.

De PR kost niet heel erg veel tijd, maar moet wel op de cruciale momenten gebeuren.

Bestuur

Van ieder van deze cruciale groepen en functies neemt iemand plaats in het bestuur. Het bestuur komt gedurende het jaar regelmatig bijeen, door de week in de avond. In de aanloop naar de Etstoel neemt het aantal vergadering uiteraard toe (vanaf april tot september).

Ideëen en/of meehelpen? Plannen graag vóór 13 december

Als u ideëen heeft hoe we de Etstoel kunnen blijven organiseren en/of u wilt meehelpen, wilt u dat dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 13 december, laten weten aan het bestuur van de Etstoel? Het bestuur wil graag met u meedenken, brainstormen, toelichten, etc.

Henk Doeven, voorzitter                                      Janny Scholtens, secretaris

hdoeven@zonnet.nl                                              janny2scholtens@gmail.com

06-43227427                                                          06-39616244

 

In januari neemt het bestuur een besluit of er voldoende vertrouwen is in de plannen om de Etstoel ook volgend jaar weer te kunnen organiseren. Uiteraard koppelen we dan aan u terug.

Magnuslezing 2022: nieuw licht op oude kaarten

Op woensdag 16 november wordt in de Magnuskerk van Anloo de Magnuslezing 2022 gepresenteerd. Paul Brood en Geny van Horssen zullen laten zien hoe de eeuwenlange ontwikkeling van het landschap verrassend goed in beeld is te brengen, op basis van historisch kaartmateriaal, schilderijen en tekeningen, in combinatie met moderne technieken.

De jaarlijkse Magnuslezing wordt georganiseerd door vereniging Historisch Anloo, Vrienden van de Magnuskerk, de Protestantse Gemeente Zuidlaren-Anloo en stichting Rondom Magnus. Dank zij de medewerking van deskundige en bekende sprekers heeft de lezing een uitstekende reputatie verworven. Ook de lezing van dit jaar zal zeker niet teleurstellen.

Dr. Paul Brood zal met kaarten en andere grafische voorstellingen laten zien hoe in de loop der tijd de ‘kaart van Nederland’ in figuurlijke zin is veranderd. Door kaarten uit verschillende perioden te vergelijken, in veel gevallen in combinatie met schilderijen en tekeningen, kun je verrassend goed zien hoe aanpassingen aan steden, dorpen en landschappen uiteindelijk hebben geleid tot de omgeving waarin we nu dagelijks onze weg vinden.

Drs. Ing. Geny van Horssen presenteert vervolgens haar landschapsbiografie van de omgeving van Anloo, en dan specifiek gericht op het landgoed Ter Borgh. Zij zal de ontwikkeling van dit landgoed toelichten aan de hand van historische kaarten in combinatie met moderne technieken als GIS en LiDAR. Het gebied werd ontgonnen door de vennoten van houthandelaar Meihuizen uit Wildervank, aanvankelijk met een recreatiebestemming en later ten behoeve van de houtproductie. Een opmerkelijk aspect is een zekere analogie met de huidige gas- en olieproblematiek met Rusland. Net zoals er nu naarstig wordt gezocht naar alternatieven om de winter door te komen, moest indertijd de terugval in de import van hout na de Russische revolutie worden gecompenseerd, door import uit Scandinavië en maar ook door lokale houtproductie. Het Evertsbos is nu een prachtig wandelgebied met nog steeds zichtbare en te ontdekken historische kenmerken.

De Magnuslezing begint om 20:00 uur en de kerk is om 19:30 uur open. De toegangsprijs is € 12,50, inclusief koffie/thee bij aanvang en een drankje in de pauze. Reserveren kan door te mailen naar magnuslezing@historischanloo.nl, met vermelding van het aantal plaatsen, telefoonnummer en adres. Bij binnenkomst kan contant of met PIN worden betaald.

Extra Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Anloo

Algemene Ledenvergadering 16 november 2022 Vereniging Dorpsbelangen Anloo

Deze extra algemene ledenvergadering wordt belegd i.v.m. een tussentijdse bestuurswisseling. De jaarvergadering, met o.a. de financiële verantwoording, wordt zoals gebruikelijk weer in het voorjaar gehouden.

Beste leden van Vereniging Dorpsbelangen Anloo,
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering op
woensdag 16 november 2022, aanvang 20.00 uur in OBS Anloo.
We beleggen deze extra vergadering voor een tussentijdse bestuursverkiezing. 

Hartelijke groet,
Bestuur Dorpsbelangen Anloo


Agenda 
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bestuursverkiezing
• Verkiesbaar: Jacob Okken
Kandidaat bestuursleden kunnen zicht tot een uur voor de vergadering melden bij
het bestuur.
4. Rondvraag
5. Sluiting

Dorpsbelangen ontvangt wethouder Ivo Berghuis

Voor de zomervakantie namen wij afscheid van wethouder Henk Heijerman door hem en zijn echtgenote namens het dorp op zijn afscheidsreceptie in Grollo een prachtig theepakket (uit Anloo) aan te bieden.

Het nieuwe seizoen startten wij door de opvolger van Henk in ons mooie Anloo te ontvangen: Ivo Berghuis. Hij stelde zich voor als enthousiast wielrenner met liefde voor natuur en landschap, heeft Aa en Hunze in zijn hart gesloten en is super enthousiast over “zijn” gemeente. 

Het bijna voltallige bestuur heeft, na een uitgebreide voorstelronde aan de picknick-tafel voor onze school, tezamen met de scheidend contactpersoon van de gemeente, Ria Rademaker, met Ivo een zogenaamde informatieve wandeling gemaakt door Anloo. Tijdens het wandelen bleek dat de portefeuille van de wethouder een breed scala aan onderwerpen bevat, die niet alleen door beleidsmedewerkers wordt beheerd. Ivo is goed op de hoogte van wat reilt en zeilt in de gemeente en ook op dorpsniveau ontbrak het hem niet aan parate kennis.

Volledig op de hoogte was de wethouder over de Homanshof; hoe graag het dorp het monumentale pand wil behouden in de maatschappelijk functie die het had. De speulkoel kende hij en ook de historie rondom de camping was hem niet vreemd. Hij was ook op de hoogte van de wensen van de schaapskudde om ergens bij Anloo een nieuw onderkomen te realiseren.

Wij wezen Ivo Raatakkers 2 aan, waarvoor Woonwensen de afgelopen jaren plannen heeft gesmeed om nieuwe huizen te bouwen en ook daarvan was hij reeds op de hoogte.

Vol lof was Ivo over onze informatieborden bij het binnenrijden van ons dorp en de stemmige layout ervan waarmee evenementen worden aangekondigd.

De ontvangst was zinvol, informatief en wij hopen op een langdurige en vruchtbare samenwerking met deze bevlogen bestuurder.

Het bestuur van Dorpsbelangen Anloo

Breng, ruil of haal zaden bij de minibieb

De minibieb in het fietsenhok naast de kerk is in een nieuw jasje gestoken en we starten op proef een zaden(mini)bieb. Heb je meer zaden gekocht of geoogst dan je gaat zaaien? Kom langs en ruil of doneer een deel aan de zadenbieb. Ook als je geen zaden hebt om te ruilen, mag je zaden voor eigen gebruik (gratis) meenemen. Ze zijn verpakt in kleine zakjes. Je kunt zaden doneren door deze in een zakje of bakje in het daarvoor bestemde mandje te leggen dat ook bij de minibieb staat. Vermeld erbij om welke plant het gaat en wanneer je het zaad hebt geoogst. Wij doen ze dan weer in kleine zakjes voor de liefhebbers.

 

Veel lees en tuinplezier.

Voor vragen kun je terecht bij Janny Scholtens (0639616244) of Brigitte Damen (0683895978)

Magnuskerk luidt torenklok zo beperkt mogelijk

De Magnuskerk luidt op verzoek van de Nederlandse Raad van Kerken, iedere woensdagavond om 19.00 uur de torenklok. Voorlopig tot en met 1 april (zie onder).
In de laatste weken zijn er veel begrafenissen geweest waardoor de klok ook vaak klonk. Het luiden van de klok in tijden van verdriet en nood hoort bij het dagelijks maatschappelijk leven in een dorp met een oude kerk. Maar sommige mensen ervaren dat als overlast hebben we gemerkt en dat
spijt ons zeer. We hebben daarom besloten het luiden van de klok op woensdagavond 1 april in te korten om zo min mogelijk overlast te geven.

Namens de kerkenraad van de Magnuskerk, Antheunis Janse, scriba.


Klokken van troost en hoop
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Ook de kerken, waar elke week geloof, hoop en liefde geoefend en geleefd worden, moeten hun deuren sluiten.
Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen. Help mee om dit teken van troost en hoop te laten horen en luid de klok(ken) van uw kerk op woensdag 18 en 25 maart en 1 april tussen 19.00 en 19.15 uur!