Extra Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Anloo

Algemene Ledenvergadering 16 november 2022 Vereniging Dorpsbelangen Anloo

Deze extra algemene ledenvergadering wordt belegd i.v.m. een tussentijdse bestuurswisseling. De jaarvergadering, met o.a. de financiële verantwoording, wordt zoals gebruikelijk weer in het voorjaar gehouden.

Beste leden van Vereniging Dorpsbelangen Anloo,
Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van een extra Algemene Ledenvergadering op
woensdag 16 november 2022, aanvang 20.00 uur in OBS Anloo.
We beleggen deze extra vergadering voor een tussentijdse bestuursverkiezing. 

Hartelijke groet,
Bestuur Dorpsbelangen Anloo


Agenda 
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Bestuursverkiezing
• Verkiesbaar: Jacob Okken
Kandidaat bestuursleden kunnen zicht tot een uur voor de vergadering melden bij
het bestuur.
4. Rondvraag
5. Sluiting

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.