Naoberschap Anloo

Ter bevordering van het woongenot voor alle inwoners van Anloo, maar ook om op oudere leeftijd nog vele jaren veilig en verzorgd in je eigen huis in Anloo te kunnen wonen is het belangrijk dat in het dorp naar elkaar wordt ‘omgezien’.  
De vereniging Dorpsbelangen heeft begin 2023 het initiatief genomen om met een werkgroep Dorpsondersteuning een vrijwilligerspunt in te richten waarin dat ‘omzien’ wordt vormgegeven als “Naoberschap Anloo”.

Hoe fijn is het om in een dorp te wonen waarbij er samen leuke en gezellige dingen worden gedaan? Hoe fijn dat je kan terugvallen op een groep vrijwilligers die bij nood kunnen helpen met het vervangen van een lampje of een ritje naar de huisarts? Hoe fijn dat je in vakantietijd niet in eenzaamheid de dag doormaakt, maar iets leuks kunt doen met mensen die door diezelfde groep vrijwilligers zijn samengebracht?

De vrijwilligers die meewerken aan naoberschap zijn bewoners uit Anloo die graag persoonlijk contact met iemand hebben, zich moreel verantwoordelijk voelen en/of voldoening halen uit het omzien naar dorpsgenoten. Wil jij ook meehelpen? Aanmelden kan via onderstaande GSM of mail. 

Voor naoberhulp in Anloo bel je met

06 811 64 811

of stuur een mail naar

dorpsondersteuninganloo@gmail.com

In onderstaand diagram zie je hoe het project vorm gegeven is.

Het project Naoberschap Anloo is officieel gestart op 3 november 2023. Voor een verslag van de feestelijke aftrap van het project zie het artilkel in de schakel van 6 november.

 

Reacties zijn gesloten.