OBS Anloo (school)

De basisschool is gesitueerd in de oude kern van het dorp Anloo tegenover de kerk aan de Kerkbrink. Al sinds enkele eeuwen is er volgens gegevens uit het rijksarchief sprake van onderwijs in het dorp Anloo. In de 19e eeuw stond er reeds een school op de huidige locatie. De school heeft een streekfunctie en is de onderwijsvoorziening voor de dorpen Anloo, Anderen en Gasteren.

Het onderwijs is modern en gevarieerd, het motto is SAMEN. Laagdrempeligheid en gezelligheid zijn belangrijke kenmerken. Contact met en betrokkenheid van de ouders is belangrijk.

Voor toekomstige ouders en andere belangstellenden heeft de werkgroep OBS Anloo een folder gemaakt waarin de leerlingen beschrijven wat er in een jaar allemaal gebeurt. De digitale versie is per mail aan te vragen bij de werkgroep OBS Anloo: elszaalberg@kpnmail.nl.

De school is een openbare school en telt op dit moment (2023) 30 leerlingen. Er is veel aandacht voor het individuele kind. In de officiële schoolgids kunt u alle praktische informatie over de school vinden.

De school is bouwkundig de laatste jaren een aantal malen aangepast en heeft door ouderparticipatie een aantal extra voorzieningen gekregen in een modern gebouw en vormt een multifunctionele eenheid met een dorpshuisvoorziening. Achter de school ligt een schoolplein met speeltoestellen en een grote zandbak en een beschut speelveld, waar het voor de kinderen in een rustige omgeving veilig en vertrouwd spelen is. Achter op het terrein is een bosje met daarin een natuurpad. Het bosje maakt deel uit van Het Stroomdallandschap van de Drentse Aa.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:
OBS Anloo – Kerkbrink 2 – 9467 PH Anloo
Tel. 0592-272079

Website: www.obsanloo.nl
Email: anloo@primah.org

of: directie.anloo@primah.org

Reacties zijn gesloten.