Etstoel

Etstoel: rechtspraak op z’n Drents. Dichter bij het verleden komt u nergens. Op elke derde zaterdag van augustus keert het Drentse dorp Anloo vier eeuwen terug in de tijd. De middeleeuwse kerk, de prachtige kerkbrink en de honderden dorpelingen zorgen dan voor zo’n bijzondere entourage dat de bezoeker werkelijk het Drentse verleden inademt. Wie het voor het eerst meemaakt weet niet wat hij of zij ziet.

Bij vele duizenden is de Etstoeldag in Anloo inmiddels geliefd om zijn unieke sfeer.
De bewoners van Anloo doen hun best het leven uit de 17e eeuw te doen herleven. Rond de zitting van de Etstoel was er altijd veel te doen in het dorp. Handelaren en artiesten kwamen van verre. Goochelaars, acrobaten en muzikanten vermaakten het publiek. Een boerenklucht liet de marktbezoekers smakelijk lachen. Die oorspronkelijke bedrijvigheid is ook nu met volle teugen te genieten. En er worden geen concessies aan het heden gedaan! Dus geen koffie, geen patat, geen hamburger en geen cola. Dat was er in de 17e eeuw ook niet. Maar wel bruine bonen met spek, wafelkoeken, warmoessoep, boekweitpap, wijn en – natuurlijk – bier. Juist dat authentieke eten en drinken trekt jaarlijks steeds meer liefhebbers.

Het Drentse gerechtshof in vroeger eeuwen heette de Etstoel. Dit hof bestond uit een Drost en 24 Etten, gezworen ingezetenen en gekozen uit het volk. De Etstoel vergaderde drie keer per jaar: twee keer in Rolde, maar op de feestdag van Sint Magnus (19 augustus) in de kerk van Anloo. In criminele zaken sprak de Drost samen met de Etten recht.  Sinds 1987 wordt elk jaar zo’n rechtszitting van de Etstoel nagespeeld. Het spel is gebaseerd op ware feiten en de personen uit het verleden die terecht stonden en werkelijk hebben geleefd.

Voor meer informatie zie: etstoelanloo.nl/

Reacties zijn gesloten.