Evertsbos en Pinetum

everts3

Het Evertsbos, aan de zuidkant van Anloo,  heet officieel ‘Boswachterij Anloo’ en is eigendom van Staatsbosbeheer die de 160 hectare in 1972 in handen kreeg. Daarvoor was het eigendom van de familie Everts. In 1914 werd het eerste bos geplant op grond die de heer D.E. Everts stukje bij beetje aangekocht had. Het Evertsbos kenmerkt zich nu, 100 jaar later, door een grote variatie in de begroeiing en aanplanting, hoofdzakelijk bestaande uit lariks, fijnspar, grove den en beuk, met lanen van voornamelijk Amerikaanse eik en afgewisseld met vennen en heidevelden. Het Evertsbos herbergt veel historische sporen uit allerlei tijden, waaronder enkele grafheuvels en een hunebed (D11).

Het landschap in de boswachterij is kleinschalig en afwisselend. Er zijn lanen en houtsingels aangelegd, waartussen gemengd bos groeit. In de boswachterij zijn in de loop der tijd een aantal uitheemse bomen aangeplant, zoals de mammoetbomen (Sequoiadendron giganteum), waarvan voor het eerst drie stuks werden aangeplant in 1926.

Inmiddels zijn er 25 stuks mammoetbomen, die zich verspreid tussen de inheemse bomen bevinden.

Staatsbosbeheer is nu eigenaar van het Evertsbos en heeft in de boswachterij enkele wandelingen uitgezet. Folders met een beschrijving van deze paden zijn verkrijgbaar bij de VVV’s en bij het informatiecentrum Homanshof in Anloo.

In het Evertsbos is ook een relatief jonge privébegraafplaats is te vinden.  Hier liggen de grondlegger van het Evertsbos, D. E. Everts (1877 – 1952) en zijn vrouw A.G. Dojes (1883 – 1936), begraven, samen met een aantal familieleden. Everts liet het bos aanleggen omdat hij – naar eigen zeggen – als houtimporteur veel bomen had laten sneuvelen en hij wilde hiermee bomen aan de natuur teruggeven.

De familie Everts nam ook het initiatief tot de aanleg in 1953 van het Pinetum Ter Borgh, met een grote coniferencollectie. Het Pinetum ligt aan de zuidkant van het Evertsbos en is bereikbaar via de parkeerplaats aan de Anderenseweg, ca. 1 kilometer zuidelijk van Anloo.

everts2

everts1

Van de circa 400 coniferen op het terrein zijn de eerste in 1954 aangeplant. Het is nu een aantrekkelijk park waarin men langs wandelpaden kan genieten van de grote verscheidenheid in kleur en vorm van de diverse coniferen, dennen en sparren.

Reacties zijn gesloten.