Anloo Vergroent mag zich het meest circulaire burgerinitiatief van Drenthe noemen

Persbericht 9 februari 2023 Anloo Vergroent wint de prijs voor het beste circulaire burgerinitiatief van Drenthe. Deze aanmoedigingsprijs, in het leven geroepen door De Natuur en Milieufederatie Drenthe, werd op 8 februari heel toepasselijk uitgereikt in de Week van de Circulaire Economie. Anloo Vergroent wint een cheque van €100,- en mocht een prachtige… Lees verder

Dorpsbelevingsonderzoek

Na een uitgebreide studie van de Dorpsomevingsplan (DOP) die in 2005 mede werd opgesteld door een betrokken groep dorpsbewoners, besloot het huidige bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen een nieuw onderzoek uit te laten voeren. De uitgebreide rapportage (DOP) was inmiddels bijna 20 jaar oud en bevatte weliswaar een schat aan… Lees verder

AED-training 2022 succesvol

Een minimum leeftijd van 18 jaar wordt algemeen in Nederland gehanteerd voordat iemand als burgerhulpverlener kan worden ingezet. Daar had onze jongste deelnemer van de AED-training geen boodschap aan: je kan de lesstof maar alvast geleerd hebben! En met succes ging deze dertienjarige student gecertificeerd huiswaarts.  Er waren meer jongeren die… Lees verder

Toekomst Etstoel Anloo

LS, Afgelopen Etstoel was weer een doorslaand succes. De bezoekers hebben een prachtige dag gehad, net als de vrijwilligers. We hebben met z’n allen weer een mooi bedrag opgehaald voor het behoud van de Magnuskerk. Toch overheerst in het bestuur van de Etstoel niet de blijdschap, maar de zorg. De… Lees verder

Extra Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen Anloo

Algemene Ledenvergadering 16 november 2022 Vereniging Dorpsbelangen Anloo Deze extra algemene ledenvergadering wordt belegd i.v.m. een tussentijdse bestuurswisseling. De jaarvergadering, met o.a. de financiële verantwoording, wordt zoals gebruikelijk weer in het voorjaar gehouden. Beste leden van Vereniging Dorpsbelangen Anloo,Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van een extra Algemene… Lees verder