Toekomst Etstoel Anloo

LS,

Afgelopen Etstoel was weer een doorslaand succes. De bezoekers hebben een prachtige dag gehad, net als de vrijwilligers. We hebben met z’n allen weer een mooi bedrag opgehaald voor het behoud van de Magnuskerk.

Toch overheerst in het bestuur van de Etstoel niet de blijdschap, maar de zorg. De voorbereiding van de laatste Etstoel heeft heel veel gevraagd van bijna alle bestuursleden. Te veel. Door onderbezetting in het bestuur en door onderbezetting in een aantal cruciale groepen is de voorbereiding in de het voorjaar en de zomer, en dan met name in de laatste 4 weken voor de Etstoel, veel te veel op de schouders van enkelingen gekomen.

En er zijn meer zorgen. Een aantal hardwerkende vrijwilligers in cruciale groepen heeft aangegeven te gaan stoppen. Ook blijkt het steeds moeilijker artiesten te vinden voor de markt, die passen in de sfeer van de Etstoel en ook nog betaalbaar zijn.

Hoezeer de Etstoel hen ook lief is, het bestuur heeft aangegeven op deze manier geen volgende Etstoel meer te kunnen/willen organiseren. Een aantal bestuurders heeft aangegeven sowieso te willen stoppen.

We hebben nagedacht over oplossingen. Met alleen een beetje extra hulp, een welwillende toezegging, en hier en daar een helpende hand, redden we het niet. Er moet iets radicaals in de organisatie óf in de opzet van de Etstoel gebeuren om het evenement ook in de toekomst nog te kunnen organiseren. Ook stoppen met de Etstoel is een optie.

Wij willen alle bewoners van Anloo en van de dorpen eromheen uitnodigen om mee te denken over hoe de Etstoel behouden kan blijven. Mee te denken, maar vooral om mee te doen, want zonder een aantal nieuwe vrijwilligers die bereid zijn substantieel tijd te steken in de voorbereiding zal het niet mogelijk zijn een nieuwe Etstoel te organiseren.

In de bijlage geven we aan wat er nodig is voor een succesvolle doorstart en wat u kunt doen als u ideeën heeft of mee wilt helpen.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de Etstoel,

Henk Doeven, voorzitter


Etstoel Anloo

De Etstoel heeft een bijzonder karakter. Het is geen braderie en geen dorpsfeest. Het is een dag waarbij het hele dorp teruggaat naar de 17e eeuw. De voorstelling in de kerk is een wezenlijk onderdeel van de Etstoel.

De Stichting Etstoel heeft als officiële doelen:

  • Activiteiten die Magnuskerk als cultuurhistorisch gebouw in stand houden
  • Behouden cultuurhistorisch fenomeen; jaarlijks ensceneren middeleeuwse jaarmarkt en rechtspraak door Etten in Magnuskerk
  • Saldo van netto-baten overdragen aan stichting Vrienden van Magnuskerk

Wat is er nodig om de Etstoel te behouden?

Voor de Etstoeldag zelf zijn er ieder jaar weer voldoende enthousiaste vrijwilligers beschikbaar. Daar zijn we heel erg blij mee! Voor de voorbereidingen hebben we echter (veel) te weinig mankracht op dit moment. Hieronder staat wat er nodig zal zijn voor de volgende Etstoeldag:

  • Coördinator(en) en vrijwilligers met veel tijd voor de bouwploeg:

Twee van de drie coördinatoren van de bouwploeg stoppen. Daarmee zal een hele hoop kennis en mankracht verloren gaan, die weer opgevangen zal moeten worden.

De bouwploeg kampt al een aantal jaren met gebrek aan bouwers. Het aantal vrijwilligers dat een aantal dagen kan komen helpen opbouwen en opruimen, neemt zienderogen af.

Het opbouwen van de Etstoel is echt VEEL werk; de voorbereidingen zijn het hele jaar door en beginnen intensiever te worden vanaf april. Vier weken voor de Etstoel is de bouwploeg bijna onafgebroken bezig.  Ook ná de Etstoel kost het opruimen veel werk. De zondagochtend na afloop is niet genoeg.

  • Coördinator en vrijwilligers met veel tijd en handvaardigheid voor de kledingploeg:

Ook bij de kledingploeg stopt de coördinator. Daarnaast zijn meer handen nodig. Handen die willen én kunnen.

De kledingploeg start in april met het halen van de kleding uit de opslag. Dan begint het uitzoek- en herstelwerk. Het uitdelen van de juiste kleding aan alle vrijwilligers kost in de weken en dagen voor de Etstoel veel tijd; hetzelfde geldt voor ná de Etstoel, het wassen, weer innemen van de kleding en het opruimen en wegbrengen ervan.

  • Coördinator met veel tijd voor het regelen van de markt (artiesten, verkopers, etc.)

De coördinatoren voor de markt stoppen. Deze taak moet overgenomen worden. Het is ieder jaar een hele puzzel en veel gebel en gemail om ieder jaar genoeg artiesten voor de markt te krijgen, die ook nog eens passen in de sfeer van de Etstoel. Gelukkig is er een aantal trouwe oudgedienden die ieder jaar komen, maar er haken er ook steeds een aantal af en het is niet gemakkelijk daarvoor nieuwe artiesten of verkopers terug te vinden.

Vanaf april moeten de deelnemers gebeld worden etc.

  • Coördinator en vrijwilliger(s) met veel tijd net voor de Etstoel die de eigen kramen regelen (inkoop + klaarzetten)

De coördinatoren voor de markt gaan stoppen. De markt met onze ‘eigen’ kramen vergt veel organisatie en alle inkopen moeten worden gedaan, bij verschillende leveranciers. Vaak moeten de spullen zelf worden opgehaald met een laadbak. Ook moeten ze op de juiste manier over de kramen worden verdeeld. In de laatste paar weken vóór de Etstoel kost dit veel tijd. Ook moeten er afspraken gemaakt worden met de vrijwilligers die de kramen bezetten. Dat betekent dat er ook flink gemaild en gebeld wordt in de voorbereiding.

De Etstoel bezit een uitgebreide eigen ‘boedel’ met napjes, borden, glazen, attributen etc. Deze moeten allemaal uitgezocht en uitgestald worden om te zorgen dat iedere kraam de juiste spullen krijgt. Dit is veel werk. Dit werk zit vooral in de laatste paar weken voor de Etstoel. Ook hier is ná de Etstoel veel werk en is de zondagochtend na afloop niet genoeg.

  • Vrijwilliger(s) voor PR, communicatie en marketing + website

Een aantal weken vóór de Etstoel moet de PR, communicatie en marketing gestart worden. We houden verschillende social media bij en zorgen dat we in de plaatselijke kranten komen. Verder maken we flyers en posters die rondgebracht worden bij campings en hotels in de omgeving.Ook de website vergt ieder jaar aandacht. De laatste ontwikkelingen worden hier geplaatst, net als de prijzen voor de aanstaande Etstoel etc.

De PR kost niet heel erg veel tijd, maar moet wel op de cruciale momenten gebeuren.

Bestuur

Van ieder van deze cruciale groepen en functies neemt iemand plaats in het bestuur. Het bestuur komt gedurende het jaar regelmatig bijeen, door de week in de avond. In de aanloop naar de Etstoel neemt het aantal vergadering uiteraard toe (vanaf april tot september).

Ideëen en/of meehelpen? Plannen graag vóór 13 december

Als u ideëen heeft hoe we de Etstoel kunnen blijven organiseren en/of u wilt meehelpen, wilt u dat dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval vóór 13 december, laten weten aan het bestuur van de Etstoel? Het bestuur wil graag met u meedenken, brainstormen, toelichten, etc.

Henk Doeven, voorzitter                                      Janny Scholtens, secretaris

hdoeven@zonnet.nl                                              janny2scholtens@gmail.com

06-43227427                                                          06-39616244

 

In januari neemt het bestuur een besluit of er voldoende vertrouwen is in de plannen om de Etstoel ook volgend jaar weer te kunnen organiseren. Uiteraard koppelen we dan aan u terug.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.