Dorpsbelevingsonderzoek

Na een uitgebreide studie van de Dorpsomevingsplan (DOP) die in 2005 mede werd opgesteld door een betrokken groep dorpsbewoners, besloot het huidige bestuur van de Vereniging Dorpsbelangen een nieuw onderzoek uit te laten voeren.

De uitgebreide rapportage (DOP) was inmiddels bijna 20 jaar oud en bevatte weliswaar een schat aan waardevolle informatie, maar of die gegevens nog actueel waren was niet duidelijk.
Tevens vroeg Dorpsbelangen zich af wat in de tussenliggende periode is gebeurd met de knelpunten. En daarbij speelde de vraag: hoe staan de huidige bewoners van Anloo daarin?
En tot slot, los van al die vragen over toen, wil het nieuwe bestuur met een moderne visie de komende jaren hun vrijwilligerswerk binnen Anloo vormgeven.

Naar aanleiding van een oproep van de BOKD (het Drentse netwerk van en voor actieve, zorgzame en duurzame dorpen en dorpshuizen), werden gesprekken gevoerd en voortvarend actie ondernomen.
Binnen een maand na het contact met de BOKD was de planning gereed en liepen de studenten van Hogeschool Van Hall Larenstijn door Anloo om de enquête aan de bewoners huis aan huis aan te reiken.

Anloo was voor de hogeschool het 42e dorp waarvoor door de eerstejaars studenten van de studie Management van de Leefomgeving een enquête werd gemaakt en rondgebracht.
De enquête kwam mede tot stand door interviews die de studenten hielden met een representatieve groep inwoners.

Op donderdagavond 26 januari jl. heeft de groep studenten de enquêteresultaten in het dorpshuis gepresenteerd.
Ruim 30 aanwezigen luisterden naar de studenten die vertelden hoe de enquêtevragen tot stand kwamen, hoe de analyse is verlopen en wat het eindresultaat is.
Hoe betrokken de aanwezigen waren, bleek wel uit de quizvragen en stellingen over het dorp (school, Homanshof, verkeer, toerisme etc. ) die tussendoor door de studenten werden gesteld. Er werd van gedachten gewisseld, gediscussieerd, maar ook gelachen.

Student Nina Faber, die de avond als een ware routinier aan elkaar praatte, reikte na de presentaties de eindrapportage officieel uit aan de voorzitter van Dorpsbelangen, Jacqueline Steinmetz.
Bijgevoegd was een flinke stapel briefjes waarop de geënquêteerden konden aangeven of zij vrijwilligerswerk willen doen. Een mooi ‘cadeautje’ waar Dorpsbelangen ook zeker mee aan het werk gaat.

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.