Raatakkers of Celtic Fields

anloozuid celtic fieldsDe zogeheten Raatakkers of Celtic Fields en de ijzertijd horen bij elkaar. Ze dateren van 800 tot 100 voor de jaartelling. Een raatakker bestaat uit een groot aantal aaneengesloten, door walletjes omgeven veldjes van ongeveer 30 x 30 meter. Het totaal kon wel een omvang bereiken van enkele tientallen hectares. Als de akkertjes waren uitgeput, werd het braak gelegd en werd het terrein ernaast weer ontgonnen. Met luchtfoto’s en het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) zijn op vele plaatsen in Drenthe deze raakakkers te herkennen  waaronder in Zeijen, Balloo, Hijken maar ook ten zuiden van Anloo. Het was de archeoloog professor Van Giffen die al in 1928 de walcomplexen onderzocht en sporen van het gebruik van eergetouwen (een soort primitieve ploeg) vond. De raatakkers bij Anloo zijn nu niet meer zichtbaar.

Wandelen naar de parkeerplaats, er door lopen en rechtsaf de Paasbrink op (bij bordje Drentsche Aa van SBB). Na bereiken van de Gasterenseweg even links af over het betonnen fietspad en daarna rechts (bij lantaarnpaal A188) weer terug naar de Magnuskerk.

Terug naar de kaart                                                                                                                                     Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.