Familiegraf Everts

Anloozuid familiegrafToen de echtgenote van de ontginner van het Evertsbos, Dirk Everhard, in 1936 overleed, gaf de burgemeester van Anloo toestemming om haar in het eigen bos te begraven. Er werd een vergunning verstrekt waarin werd vermeld dat Dirk Everhard, zijn vrouw en zijn nazaten het recht kregen om in eigen grond begraven te worden. Het vierkante perceel met het familiekerkhof is ondergebracht in de ‘Stichting Grafplaats Terborgh’. Het echtelijk graf werd getooid met een grafsteen uit rode graniet, afkomstig uit Finland.

Bij de kruising met de slagboom is er een uitzicht op de zuides van Anloo met de voormalige raatakkers.

Terug naar de kaart

Naar de volgende speld

Reacties zijn gesloten.